Whilma Årebäck, Hedda Berkesand, Rebecka Forsberg och Manuel Cortez Azero, från Grön ungdom kräver att de tillfälliga asyllagarna upphör.

”Förpassa de tillfälliga asyllagarna till historien”

2017-04-08 | Whilma Årebäck, Hedda Berkesand, Rebecka Forsberg och Manuel Cortez Azero, från Grön ungdom padlock

OPINION

”Grön ungdom vill trycka på vikten av att Socialdemokraternas kongress väljer att rösta för att häva asyllagarna. På så sätt kan de visa att lite av internationella solidaritet som deras rörelse en gång växte fram ur fortfarande finns kvar.” Det skriver fyra representanter för Grön ungdom inför Socialdemokraternas kongress.

Rebecka Forsberg är språkrör och Whilma Årebäck feministisk talesperson för Grön ungdom väst

Manuel Cortez Azero och Hedda Berkesand är språkrör för Grön ungdom i Stockholmsregionen

“Mitt Europa bygger inte murar.” Orden kommer från statsminister Stefan Löfven under en manifestation som hölls den 6 september 2015. Budskapet var Refugees Welcome.

Drygt två månader senare ändrades tonläget totalt. Den 12 november infördes tillfälliga gränskontroller av den rödgröna regeringen vilket innebär att svensk polis kontrollerar personer som vill resa in i Sverige vid vissa gränsövergångsställen. Den som vill korsa gränsen in i Sverige måste alltså kunna identifiera sig som svensk medborgare, EU-medborgare eller bevisa att den har uppehållstillstånd i landet. Därefter begränsades bland annat rätten till familjeåterförening, tillfälliga uppehållstillstånd blev regel istället för permanenta och Sverige lade sig på EUs miniminivå för antalet kvotflyktingar. Statsministerns ord om solidaritet och välkomnande var plötsligt ett minne blott.

I helgen har Socialdemokraterna kongress. Där kommer de att behandla ställningen till den nuvarande flyktingpolitiken som regeringen tydligt deklarerat skall vara tillfällig och dras tillbaka senast år 2019. På kongressen finns det på förslag att Socialdemokraterna ska ta tydlig ställning för att lagarna skall bli just tillfälliga.

Grön ungdom vill trycka på vikten av att Socialdemokraternas kongress väljer att rösta för att häva asyllagarna. På så sätt kan de visa att lite av internationella solidaritet som deras rörelse en gång växte fram ur fortfarande finns kvar. Att Socialdemokraterna tar ställning är avgörande för att dessa tillfälliga lagar ska kunna rivas upp år 2019, i enlighet med vad regeringen har lovat.

Det är lätt att tala om de problem som uppstår när nya människor kommer hit. Det görs allt som oftast i debatten – inte minst av Socialdemokraterna själva på senare tid. Men när man bara gör det är det lätt att man missar den större bilden. Individerna som kommer hit är inte bördor; de är tillgångar. De kan bidra med arbetskraft i de yrkesgrupper som i dag är underbemannade och bidra med sina erfarenheter och kunskaper i vårt samhälle. De kan bli din nya granne, din nya kollega på jobbet eller varför inte din nya vän att ta en fika med på helgen. Och det är självklart att systemen måste finnas där för de som kommer hit för att de skall kunna komma in i och etablera sig i det nya samhället. Men vi måste också våga se människorna bakom statistiken.

Människorna som kommer till Sverige har fått sin tillvaro söndertrasad av krig och riskerat sina liv på medelhavet. Istället för att mötas av öppna armar, möts de tack vare regeringen av en stängd dörr.

Regeringen, alltså både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, hanterade situationen fel från första början. Situationen som uppstod i slutet av 2015 borde ha mötts med humanitet och tolerans – inte med rädsla och stängda gränser. Det har Grön ungdom varit tydliga med hela tiden. Felet är dock redan gjort och nu gäller det att regeringen står upp för sitt löfte. Löftet om att lagarna skall rivas senast år 2019. Vi hoppas att Socialdemokraterna håller vad de lovar och ser till att de nuvarande asyllagarna kan förpassas till historien.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: