Carina Ohlsson (S).

S-kvinnor redo att kämpa för förbud mot religiösa friskolor

2017-03-16 | Carina Ohlsson padlock

KRÖNIKA/INRIKES

Socialdemokraternas partistyrelse vill ha hårdare regler och skärpt tillsyn av religiösa friskolor, men det räcker inte anser Carina Ohlsson (S). I veckans inrikespolitiska krönika kallar hon religiösa friskolor ett svek mot barnen och ett allvarligt hinder för integration och avslöjar att S-kvinnor kommer att kräva ett förbud på partikongressen i april.

Carina Ohlsson är ordförande för S-kvinnor och återkommande inrikespolitisk krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Annika Hirvonen Falk (MP), Rossana Dinamarca (V) och Gudrun Schyman (Fi).

I Sverige har vi religionsfrihet. Alla har rätt att tro på vilken religion de vill, eller att inte tro. Men religionen är privat, varje människas egen övertygelse. I det offentliga är Sverige ett sekulärt land där ingen religion ska styra.

Att barn ska få göra egna fria val av sin tro är en självklarhet. Religion ska inte vara något som barn påtvingas eller styrs till genom institutioner. Det är de flesta överens om. Men när samhället säger att skolan inte ska styras av religion men samtidigt tillåter religiösa friskolor är motsägelsen total. För S-kvinnor är svaret givet, i Sverige ska vi inte ha religiösa friskolor. Skolan ska vara sekulär.

Flera regeringar har ställts inför frågan om religiösa friskolor. Trots att bristerna på många håll varit tydliga är det en obekväm fråga att ta ställning i. Det är helt uppenbart att de religiösa friskolorna inte alls är sekulära och därmed inte följer skollagen. Bättre kontroller har efterfrågats, men hur många kontroller och brister ska behöva göras innan problemet tas på allvar?

S-kvinnor vill ha en demokratisk, sekulär och likvärdig skola för alla barn. Religiösa friskolor står i strid med dessa grundläggande värderingar. De kan aldrig ses som något annat än att vi begränsar barns fria val och låter föräldrarnas åsikter styra barnen även i skolan. Det är ett svek mot barnen.

Religiösa friskolor är också ett allvarligt hinder för integration. Skolan ska inte dela upp barn utifrån varken härkomst, inkomst eller vilken religion deras föräldrar har. Skolan ska vara en plats där vi inte bara möter de som är likadana som oss själva, utan tvärtom en plats för alla. Det är i möten med andra människor som vi utvecklas, lär oss tolerans och förståelse för olikheter.

På Socialdemokraternas partikongress, som hålls i Göteborg den 8-12 april, kommer frågan om religiösa friskolor att behandlas. Socialdemokraternas partistyrelse har sagt att de vill ha hårdare regler och skärpt tillsyn, vilket förstås är bra, men det räcker inte.

Att endast med enstaka kontroller upptäcka allvarliga brister i en skola kan vara svårt. Är de frivilliga religiösa inslagen verkligen frivilliga? Hur diskuterar skolan kring till exempel könsnormer och sexualundervisning? Och vad händer mellan lektionerna? När brister trots allt upptäcks är skadan dessutom redan skedd.

Socialdemokraterna skriver i förslaget till nya politiska riktlinjer att ”I skolan ska barn och unga med olika erfarenheter och bakgrunder mötas”. I detta sammanhang bör det tydligt fastslås att religiösa friskolor inte ska tillåtas i Sverige. S-kvinnor kommer att kämpa för detta – för barns och ungas rätt till en demokratisk, sekulär och likvärdig skola.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.