Internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv möttes senast i Barcelona, i april 2016.

Internationell kvinnostrejk – en strimma av hopp

2017-03-08 | Undertecknarna padlock

OPINION

Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG) ser uppmaningen till internationell kvinnostrejk den 8 mars som en strimma av hopp i den långa och krokiga vägen för jämställdhet” och kräver att internationella åtaganden om kvinnors rättigheter, inte minst inom medierna, efterlevs.

Uttalande av det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG) med anledning av Internationella kvinnodagen, 8 mars 2017.

Internationella kvinnodagen är inget festligt datum, än mindre nu när kvinnors mänskliga rättigheter hotas och riskerar bakslag med ultra-högergrupper vid makten – som Trump i USA, Macri i Argentina, Temer i Brasilien, Duterte i Filippinerna och Erdogan i Turkiet – religiös fundamentalism och regeringars ovilja att uppfylla åtaganden inom detta område.

Därför är 8 mars 2017 ett avgörande datum i den historiska kampen för kvinnors rättigheter. Världen kommer att bevittna global aktion som kräver att regeringarna sätter stopp för diskrimineringen och det könsrelaterade våldet som med total straffrihet dödar, tystar, osynliggör och exploaterar kvinnor från hela världen.

Den här gången samlas kvinnor från över 40 länder i en internationell arbetsnedläggelse, för att ge kontinuitet till de amerikanska textilarbeterskor som höjde sina röster den 8 mars 1857 med krav på bättre arbetsvillkor och isländskorna, som kallade till nationell strejk 1975 för jämställda löner.

Efter strejkerna mot slutet av 2016 mot mäns våld mot kvinnor i Argentina, och mot kriminaliseringen av abort i Polen, Women’s March i USA mot Donald Trumps rasism, misogyni och xenofobi och den massiva mobiliseringen i Barcelona till stöd för människor på flykt, är denna uppmaning till internationell kvinnostrejk en strimma av hopp i den långa och krokiga vägen för jämställdhet.

I denna kontext vill det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv (RIPVG), med sina medlemmar i 38 länder uppmärksamma:

 • diskrimineringen och våldet som kvinnor i journalistiken utsätts för runtom i världen.

 • ökningen av nättrakasserier och hot som journalister utsätts för på grund av att de är kvinnor som utövar sitt yrke.

 • behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor på redaktionerna.

 • feminiseringen av journalistiken som bidragit till ökad otrygghet samtidigt som maktpositionerna fortsätter att domineras av män.

Vi kräver:

 • nolltolerans mot kvinnomord/feminicidios och andra former av våld på grund av kön.

 • lönediskrimineringen på grund av kön avskaffas omedelbart.

 • stopp för bakslag när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter.

 • att kriminaliseringen av migranter och människor på flykt. Vi deklarerar att krig tvingar människor på flykt och kräver att gränser öppnas eftersom att emigrera är en erkänd mänsklig rättighet.

 • att stereotypa, diskriminerande och rasistiska medieskildringar av kvinnors, urfolks, migranters och flyktingars verklighet och pluralitet bekämpas.

 • att internationella rättsliga åtaganden till stöd för kvinnors rättigheter efterlevs, såsom Istanbulkonventionen, FN:s säkerhetsråds resolution 1325, Kvinnokonventionen (CEDAW), Belém Do Pará, Pekingplattformen och det femte globala hållbarhetsmålet som handlar om jämställdhet.

 • Låt oss stödja genom att dela och sprida #kvinnostrejk #IWD2017 #InternationalWomensStrike: ”Om våra liv inte är värdefulla: Producera utan oss!”

  Kollegiala koordinationen

  Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG)

  Miriam Bobadilla

  Montserrat Minobis

  Rosa Maria Rodriguez

  Jenny Rönngren

  Elena Crespo

  Randa Achmawi

  Verktyg


  Skriv ut

  Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

  annons: