Karin Rågsjö och Håkan Jörnehed.

#8mars: Aborträtten borde kunna tas för given

2017-03-07 | Karin Rågsjö , Håkan Jörnehed padlock

OPINION

Saker bör benämnas vid sitt rätta namn. ”Samvetsfrihet” är egentligen inget annat än abortmotstånd, skriver två vänsterpartister inför internationella kvinnodagen och betonar att hoten mot den svenska aborträtten måste tas på allvar.

Karin Rågsjö är hälsopolitisk talesperson och Håkan Jörnehed landstingsråd i Stockholms läns landsting för Vänsterpartiet.

Rätten att vid en oönskad graviditet ha möjligheten att göra abort är mer än 40 år gammal, och borde tas för given av alla svenskar. Många gör också det. Men emellanåt klättrar frågan om aborträtt upp på den politiska dagordningen.

Inte sällan används då det bedrägliga begreppet ”samvetsfrihet”, när man egentligen talar om abortmotstånd. Men det handlar inte om samvete, utan om kvinnors kroppar och rättigheter. Det är nästan uteslutande konservativ höger, skiftande i brunt och blått, som demonstrerar fientlighet mot den svenska aborträtten.

Sverigedemokraterna (SD) är det parti som tydligast har drivit en antiabort-agenda i svenska beslutande församlingar, och vars syn på abort starkt påminner om antiabortrörelsen i exempelvis USA.

I riksdagen har SD föreslagit att Sverige ska införa en lagstadgad rättighet i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet. I motionen hänvisar de till Europarådets resolution 1763 som garanterar just denna ”rättighet”, och som flera europeiska länder antagit.

I Stockholms läns landsting lade SD nyligen en motion om samvetsfrihet för barnmorskor. ”Bristen på samvetsfrihet ger landstinget endast en typ av barnmorskor. Har du en moralisk eller religiös övertygelse gör du dig icke besvär” står det i motionen, som också vill göra gällande att barnmorskebristen delvis skulle bero på detta. För det första finns inga som helst belägg för det påståendet – bristen på barnmorskor beror på dålig arbetsmiljö och usel löneutveckling. För det andra: den enda typen av barnmorska som behövs är den typen som är villig att utföra barnmorskans alla arbetsuppgifter, där både utskrivning av preventivmedel och medverkan vid abort ingår.

I Stockholms kyrkostiftsfullmäktige vred SD upp osmakligheten och rasismen ytterligare när de år 2014 ställde aborterade foster mot ensamkommande flyktingbarn, med resonemanget att kan vi ta emot dessa barn, borde vi kunna ta emot de som ”avvisas via abortindustrin”.

Detta är alltså Sveriges tredje största parti, som hela tiden närmar sig den politiska stugvärmen. Ett visst parti har börjat föra samtal med SD – är samvetsfrihet kanske en fråga där de kan tänkas komma överens? Man ska inte överdriva hoten mot den svenska aborträtten, men man bör vara vaksam. Det vi ser som självklara rättigheter kan komma att försvagas eller rentav försvinna, om vi inte ser upp. Nyligen berättade Ekot att den kristna barnmorskan som stämt region Jönköping efter att ha nekats jobb som barnmorska backas av en abortfientlig amerikansk lobbyorganisation. Att internationella abortmotståndare blandar sig i svenska angelägenheter är allvarligt, och säger något om aborträttens skörhet.

Runt om i världen lever aborträtten ännu farligare. Krafter som vill inskränka den stärker sina positioner i flera länder. Vi har sett det i länder som Polen och Spanien. Det senaste hotet heter Donald Trump. En av hans första manövrar som USA:s president var att skriva under en order som förbjuder att amerikanska medel går till internationella organisationer som sysslar med frågor om abort, familjeplanering eller reproduktiv hälsa. Bilden på president Trump när han undertecknar ordern, flankerad av vita män, illustrerar tydligt att det inte sällan är män – gubbar – som stiftar lagar och fattar beslut som påverkar kvinnors hälsa och inskränker deras rättigheter.

Slutligen får man inte glömma att kvinnor gör abort oavsett om det är tillåtet eller inte. Illegala aborter kan stå en dyrt. Därför är kvinnors aborträtt inte bara en rättighetsfråga utan även en hälsofråga. I slutändan handlar det om att minska antalet oönskade graviditeter, inte antalet aborter. Med framgångsrikt förebyggande arbete och god tillgång till preventivmedel kommer vi en bra bit på väg. Därför har Vänsterpartiet föreslagit avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 20 års ålder. I Stockholms läns landsting har vi jobbat för att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: