Grön ungdom demonstrerar på internationella kvinnodagen

Riv asyllagarna!

2017-02-10 | Undertecknarna padlock

OPINION

I dag inleds Grön ungdoms riksårsmöte och en av stridsfrågorna kommer att vara hur ungdomsförbundet förhåller sig till moderpartiets nuvarande flyktingpolitik. Inför beslut i frågan slår åtta framträdande röster från olika delar av landet ett slag för öppna gränser.

För varje dag som går tycker allt färre svenskar att migration och integration är de viktigaste politiska frågorna, enligt rapporter från Novus. Samtidigt växer högerpopulistiska, fascistiska partier sig allt starkare och pekar ut flyktingar, muslimer och andra invandrare som det största hotet mot vår västerländska civilisation. De sprider ”alternativa fakta”, vänder människor mot varandra och driver länder till att stänga sina dörrar för folk som flyr. Opinionsbildningen går så bra att även partier med visioner om en öppen värld tvingats kompromissa bort centrala delar av sin politik.

Ett praktexempel på detta är Miljöpartiets roll i upprättandet av de nuvarande asyllagarna. MP hyser fientlighet mot nationsmurar i allmänhet, och mot nationsmurar som håller flyktingar ute i synnerhet. Ändå sitter partiet med i den regering som drev igenom de hårdaste asyllagarna i mannaminne. Många tyckte då att MP borde lämnat regeringen i protest. Partiet gjorde inte det och i dag har man därför både goda möjligheter och ett extra stort ansvar att riva upp lagarna, men här finns ett dilemma: MP bör avskaffa asyllagarna men MP sitter i regering och kan därför inte kampanja mot asyllagarna. Partiet har händerna bakbundna i den fråga där det för tillfället är som viktigast att agera.

Grön ungdom sitter emellertid inte i regering. Grön ungdom har därför inte heller armarna bakbundna i asylfrågan - tvärtom är en av Grön ungdoms viktigaste uppgifter att agera ideologiska vakthundar åt MP och kampanja som hårdast i de frågor där MP:s händer är som mest bakbundna. Därför bör en av Grön ungdoms viktigaste uppgifter framöver bli att lägga mycket politisk energi på att riva upp asyllagarna.

I våra möten med politiker ska det vara rutin att fråga vad som görs för att förbättra mottagandet av asylsökande. I ett läge där miljoner människor behöver vår hjälp måste våra folkvalda ha det grundläggande vettet att åtminstone försöka hjälpa de flyende.

I våra kampanjer ska vi visa hur mångfald gör Sverige bättre. För lite strålkastarljus riktas i dag mot mångkulturens möjligheter och förtjänster, vilket förstärker invandrarfientliga attityder. Fungerande mångkultur innebär inte bilbränder och utanförskap, utan välstånd och livskvalitet.

Att behandla alla människor lika oavsett bakgrund är en grundläggande demokratisk idé. Den fascistiska högerpopulismen motsätter sig den idén. Alla organisationer som vill stärka den svenska demokratin har därför ett ansvar att mota bort högerpopulismen – Sverige ska fortsätta vara världens solidariska, öppna och toleranta röst.

Vissa partier har bekänt färg och öppnat för samarbete med de bruna. Andra partier kompromissar och säljer delar av sig själva för att behålla andra delar. Därför återstår det för oss i Grön ungdom att med huvudet före, helhjärtat och utan reservationer ge oss in i kampen mot den växande högerpopulismen.


Manuel Cortez Azero, språkrör Grön ungdom i Stockholmsregionen

Hedda Berkesand, språkrör Grön ungdom i Stockholmsregionen

Rebecka Forsberg, språkrör Grön ungdom region Väst

Teresita Stamm Alfredsson, språkrör Grön ungdom region Norr

Pontus Holmlund, ordförande Grön ungdom i Stockholms stad

Linnea Ryding, språkrör Grön ungdom i Göteborg

Khaled Maana, språkrör Grön ungdom i Helsingborg

Samantha Ribeiro, språkrör Grön ungdom i Västmanland

Max Troendle, Grön ungdom Kalmar

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.