Carmen Blanco Valer (Fi).

Efter 100 år av gränslös samisk organisering – avkolonisera!

2017-02-06 | Carmen Blanco Valer padlock

OPINION

”Som person med urfolksrötter och som urfolkspolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ, vill jag i dag gratulera samefolket på nationaldagen och tillsammans med er fira de 100 åren sedan det första Tråantemötet, som banade väg för gränslös urfolkskamp”, skriver Carmen Blanco Valet på det samiska folkets dag, den 6 februari.

Carmen Blanco Valer är urfolkspolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Den 6 februari firas Samefolkets dag till minne av det första samiska riksmötet år 1917 i Tråante/Trondheim. I år firas 100 år av samisk organisering över nationalstaternas gränser, då nord- och sydsamer från norska och svenska sidan av Sápmi gick samman. Detta markerade en milstolpe för samernas självuppfattning som ett enat folk med gemensamma problem och därmed även med gemensamma behov av strategier för att bli erkända och kunna utkräva kollektiva rättigheter.

Det samiska riksmötet var kulmen av en lång och mödosam organisationsprocess som drivits av bland andra urfolkskämpen och feministen Elsa Laula Renberg, som lyckats engagera kvinnor i Brurskankens samiske kvindeforening i förberedelserna inför Tråantemötet.

Tråantemötet var inte bara startpunkten för samernas transnationella rättighetskamp utan är även en viktig symbol för demokratiseringsprocessen i Norden. Därför kommer Tråantemötet att firas av samer över hela Sápmi under hela 2017, men särskilt kring den 6 februari i Tråante dit samer från olika delar av Sápmi reser för att ta del av seminarier, konserter, utställningar och andra arrangemang.

Det är nedslående att konstatera att relationen mellan de nordiska staterna och Ryssland å ena sidan och samefolket å andra sidan, trots att Tråantemötet banade väg för synliggörandet av samer som ett folk i Norden, fortfarande år 2017 är i obalans. Relationen präglas av strukturell rasism och kolonialism, om än under förnyade former.

Den svenska staten envisas med att förvägra samer internationellt folkrättsligt erkännande genom att, oavsett regering, vägra skriva under FN:s konvention om urfolksrättigheter ILO:169. Därmed utövar Sverige strukturell rasism i nykolonial form.

Även intrången i samernas territorier fortsätter; gruvintrång för att komma åt råvaror, intensifierad monokultur av tallar, anläggning av vindkraftverk och vattenkraftverk för att utvinna energi, naggande på jakt- och fiskerättigheter eller militära övningar som stör såväl natur och människor som rennäringen.

Parallellt med dessa påtagliga territoriella övergrepp ökar även de rasistiska ofredandena mot samer. Detta i takt med att rasism och nationalism normaliseras i Sverige och att vi ser statliga representanter som legitimerar rasismen. Exempel på det är när justitiekanslerns advokat använder sig av ett rasbiologiskt språkbruk, som i Girjasmålet, eller när lärare år 2017 förbjuder elever att tala samiska i skolan.

Tråantes anda är levande i kampen. I Sametinget tar den sig i uttryck i politisk representation. Utanför sametinget finns den i samebyar, sameföreningar, ungdomsförbund, kvinnoföreningar, kulturföreningar och utbildningscentrum, bland annat. På agendan finns rennäringsfrågor, motstånd mot gruvintrång, försvar av fjäll och skog, bildande av ett samiskt universitet, kulturella rättigheter, samisk identitet och mycket annat.

Den kulturella kampen för självupprättelse och mot kolonialöversitteri och krav på assimilering har under de senaste åren blivit synligare även för personer utanför det samiska samhället tack vare musik, konst, teater, film, matkultur, politiska manifest och aktioner. En avkoloniseringsprocess som inte bara ifrågasätter kolonialismens ekonomiska, materiella och politiska uttryck, utan även den självpåtagna koloniala rätten att definiera vad som är kultur, vem som skapar kultur, vem som skriver historia och vems historieversion som räknas.

Engagemanget har bland annat lett fram till förslaget om att inrätta en sanningskommission vars syfte är att ge historisk upprättelse åt samefolket och att göra upp med kolonialismen. Denna process skulle kunna vara en ny startpunkt för bättre relationer mellan samefolket och majoritetssamhället, baserat på erkännande och ömsesidig respekt, med andra ord en djup avkolonisering av Sverige.

Som person med urfolksrötter och som urfolkspolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ, vill jag i dag gratulera samefolket på nationaldagen och tillsammans med er fira de 100 åren sedan det första Tråantemötet, som banade väg för gränslös urfolkskamp! Till minne av förfäderna som gick banade väg för oss, till minne av Elsa Laula och andra. Låt oss fira genom att fortsätta arbetet för att avkolonisera världen!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: