Ryska parlament.

Rysslands nya lag – ett hot mot våldsutsatta kvinnor och barn

2017-02-03 | Sholeh Irani padlock 1

UTRIKES

Förra veckan antog ryska parlamentet en lag som avkriminaliserar enstaka fall där män använder våld mot kvinnor och barn, och ger minimala påföljder vid upprepat våld. Feministiskt perspektiv intervjuade sociologen och feministen Anastasia Khodyreva, samt Andrei Sinelnikov från organisationen National Center for the Prevention of Violence (ANNA), om vad den nya lagen innebär.

FAKTA

Misshandel och våld i hemmet ska enligt en ny lag i Ryssland registreras som ett administrativt brott, mindre förseelse, ringa brott. Förövare som åtalas för upprepad misshandel, mer än en gång på ett år, riskerar upp till 3 000 kronors böter, samhällsservice eller högst 15 dagar i fängelse. Enstaka fall av våld som inte leder till skador som kräver sjukhusvård avkriminaliseras helt.

67 procent av alla mord i Ryssland sker inom familjens sfär. Antalet barn och kvinnor som drabbas av våld i hemmet har ökat med 20 procent under 2015, i jämförelse med 2010. Statistiken visar att 36 000 kvinnor misshandlas dagligen av sin partner. 26 000 barn misshandlas av sina föräldrar årligen. Men enligt Andrei Sinelnikov chef för National Center for the Prevention of Violence (ANNA) i Ryssland, är verkligheten betydligt mörkare:

– Enligt officiell statistik från inrikesministeriet begås totalt 40 procent av alla registrerade våldsbrott i Ryssland inom familjen. Men enligt vår egen statistik vid nationella hjälplinjen för kvinnor, ringer 70 procent av de våldsutsatta kvinnor aldrig till polisen och registreras därför inte.


Tydligt budskap

Med den nya lagen jämställs misshandel av barn och kvinnor med trafikbrott, och rubriceras som ett administrativt brott. Enbart upprepat våld, eller misshandel som leder till allvarliga skador – såsom brutna ben eller en hjärnskakning – anses kriminellt. Rysk-ortodoxa kyrkan har tillsammans med en rad värdekonservativa organisationer och med stöd från Kreml drivit fram lagändringen. Den nya lagen röstades igenom med 385 röster mot två och en som avstod i det ryska parlamentet, duman.

Det maximala straffet för våld som ännu är kriminaliserat kommer i praktiken att handla om böter på 300-600 kronor, menar Andrei Sinelnikov. Och i de fall där förövaren kan ställas till svars gäller enskilt åtal. Det innebär att den våldsutsatta eller någon som representerar målsägaren förväntas samla vittnen och själv se till att åtal väcks genom en skriftlig anmälan.

– Dessa procedurer är så komplicerade att 90 procent av de utsatta helt enkelt drar tillbaka sina anmälan, säger Andrei Sinelnikov från National Center for the Prevention of Violence.

Sinelnikov beskriver parlamentets beslut som ett allvarligt hot mot tusentals ryska kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

– Den nya lagen sänder ett klart budskap; att staten inte erkänner våld inom familjen som ett brott, en kriminell gärning mot kvinnors mänskliga rättigheter.


Allt gick fort

– Den nya lagen antogs ovanligt hastigt och gick snabbt igenom omröstningen i parlamentet, anser Anastasia Khodyreva, feminist och sociolog.

Det var de ultra-konservativa ryska lagstiftarna Olga Batalina och Yelena Mizulina, som lade fram lagförslaget. Dessa personer ligger också bakom Rysslands kontroversiella lag mot ”propaganda för homosexualitet”.

– Feminister misstänker att en anledning bakom lagstiftarnas och regeringens brådska med att godkänna lagen är att staten ville undvika protester. I praktiken innebär denna nya lag en redan hemsk situation som drabbar kvinnor försämras. Det var redan svårt för de våldsutsatta att få rättvisa. Innan den nya lagen antogs kunde kvinnor åtminstone med hjälp av en jurist anmäla förövaren som kriminell. Men nu får kvinnor själva väcka åtal, och enbart vid upprepad misshandel eftersom det är bara då handlingen erkänns som ett brott.

Anastasia Khodyreva drar slutsatsen att ryska lagstiftare saknar kunskap och tillgång till expertis i frågan.

– De röstar som det förväntas av dem, säger Anastasia Khodyreva.

Dmitry Peskov, Kremlins talesperson försvarar den nya lagen och har sagt att ”familjekonflikter nödvändigtvis inte utgör våld i hemmet”. Med detta menar Peskov att det som händer inom hemmets fyra vägar inte är ett samhällsproblem, i enlighet med de röster bland värdekonservativa och i kyrkan som har sista ordet i sammanhanget. Den ryska dumans talesperson Vyacheslav Volodin sade också som försvar för lagen att det är ”viktigt för oss (ryssar) att inte blanda oss i familjeangelägenheter”.

Ryssland har skrivit under FN:s kvinnokonvention (CEDAW), som förbjuder våld mot kvinnor vare sig våldet utförs i hemmet eller på offentlig plats. Dessutom har Ryssland skrivit under barnkonventionen, vilket innebär att staten åtagit sig att förbjuda alla former av barnmisshandel.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20170204 - Ragnhild Greek

hur ska vi få duman o andra makthavare att avskaffa patriarkala idéer och vanor?

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: