Sofia Jannok invigde Forum jämställdhet 2017.

”Vi kan inte tala för andra men vi kan tala ut”

2017-02-02 | Gun Hedlund padlock 1

FEMINISM

Konkreta satsningar på jämställdhet och ögonöppnande diskussioner om komplicerade frågor – Gun Hedlund rapporterar om Forum jämställdhet i Örebro, bland annat från ett seminarium på onsdagen om intersektionalitet och riskerna med att ställa olika former av förtryck mot varandra.

– Att vara född med brunt, svart eller vitt skinn är i sig neutralt. Det är en socialt skapad samhällsfråga att vissa inordnas i botten av en hierarki. Det handlar om reflektion, vi är alla intersektionella.

Finn Mac Kay, brittisk forskare och aktivist, uttryckte en oro över vad som händer när olika förtrycksformer ställs emot varandra i seminariet Intersektionalitet i praktiken som anordnades av Forum jämställdhet i Örebro på onsdagen.

Finn Mac Kay hänvisade tillbaka till den amerikanska forskaren Kimberlé Crenshaw som formulerade teorin om intersektionalitet och betonade att det aldrig varit menat som en konkurrens eller hierarki mellan olika förtrycksformer. Hon avvisade de röster som menar att mobilisering är omöjligt eftersom förtrycket är så olika.

– Sociala rörelser bekämpar orättvisor, det är en kollektiv rörelse och grupper bör inte ställas emot varandra. Vi kan inte tala för andra men vi kan tala ut. Det får inte bli stagnation och tystnad.

I publiken satt hundratals kvinnor och män, de flesta från kommuner, landsting och statliga myndigheter som betalat 4 875 kronor för Forum jämställdhets tvådagarskonferens i Örebro. Arrangör var Sveriges kvinnolobby som nu siktar på att genomföra en årlig jämställdhetskonferens för personer som arbetar med dessa frågor.

Totalt 21 seminarier och sex ”verkstäder” anordnades med en rad skiftande ämnen. Regeringen var väl representerad med ministrar från olika sakområden såsom finans, skola, arbetsmarknad, jämställdhet och socialförsäkring.


Intersektionell solidaritet

Seminarieledaren för intersektionalitetstemat Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, vände och vred skickligt på olika frågor för att locka fram deltagarnas ståndpunkter. Det handlade om relationen mellan identitetspolitik och intersektionalitet, kopplingen till individualistisk liberal feminism, funktionsvariation och jämställdhet, eller hur ser det ut på äldreboendet?

– Jag ser att vi är två svarta personer här i salen, påpekade Victoria Kawesa, från Feministiskt initiativ och Södertörns högskola. Intersektionalitet är ett analysverktyg, menade hon. Det ger kunskap som kan hjälpa oss att bilda koalitioner, erkänna olika positioner, hitta beröringspunkter och intersektionell solidaritet. Och att använda den makt vi har till att förbättra andra kvinnors livsmöjligheter.

Maria Johansson, ordförande för Forum – kvinnor och funktionshinder (FQ) betonade att de kvinnor hon representerar har samma drömmar och mål som andra kvinnor. Strukturer, regler eller fördomar ligger bakom olika slags diskriminering.

– I praktiken? Första steget är att vara medveten om att vi själva är en del detta, sade Maria Johansson. Tillgänglighet – kan alla läsa vad som står på vår hemsida? Det gäller att skaffa sig kunskap. Funktionsnedsatta kvinnor är i hög grad utsatta för våld, men det kan uttryckas på speciella sätt.


Scen för allmänheten

Örebro kommun och länsstyrelsen i Örebro län arrangerade Öppna scenen för dem som saknade betalande arbetsgivare eller organisation. Olika konkreta satsningar på jämställdhet presenterades från hela landet liksom aktuell forskning från Örebro universitet. De icke-betalande besökarna hade också möjlighet att besöka den brokiga samlingen utställare såsom konsulter, kommuner, fackföreningar och LRF. S-kvinnor och Liberala kvinnor fanns på plats liksom GAPF, Roks och Unizon.

– Det här anordnar vi för att intresserad allmänhet ska få en chans att komma hit, berättade Tomas Wetterberg från länsstyrelsen.

Deltagare från kommuner, landsting och myndigheter som Feministiskt perspektiv stötte på i vimlet mellan olika seminarier suckade över det ovanligt höga konferenspriset men var ändå nöjda med sitt deltagande. Flera påpekade att det är värdefullt och stärkande att träffa andra som jobbar med jämställdhet och mångfald, ofta kan det vara en ensam och utsatt position.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20170202 - red @fempers

Priset på deltagaravgifter och utställningar är satta för att konferensen ska bära sina egna kostnader, vi har inte fått några bidrag gör att genomföra konferensen. Det är helt enkelt så här mycket det kostar att organisera ett möte av den här storleken. Priset (early birdpriset var 3900 kr exklusive moms) ligger också i nivå med andra konferenser som vänder sig till samma målgrupp, det vill säga förtroendevalda, chefer och experter i offentlig sektor. /Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby och projektledare för Forum Jämställdhet.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: