#wef: Ekonomisk ojämställdhet på högsta nivån sedan 2008

2017-01-18 | Gordana Malešević padlock

EKONOMI

Det finns inget land i världen som distribuerar sina tillgångar och möjligheter jämställt, enligt World Economic Forums årliga rapport över ojämställdheten. Värst är ojämställdheten inom politiken och den största utmaningen finns på det ekonomiska området, där utvecklingen mot jämställdhet har bromsats. Bland de minst ojämställda länderna finns Irland, Nicaragua, Rwanda, Slovenien och Filippinerna.

FAKTA

The World Economic Forums årliga konferens hålls i Davos, Schweiz, 17-20 januari 2017. Konferensen samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv samt utvalda intellektuella och journalister för att diskutera ekonomi, politik, hälsa och miljö.

Förutom det årliga mötet publicerar stiftelsen ett flertal forskningsrapporter, däribland The global gender gap report 2016


RELATERADE ARTIKLAR

2016-11-18 | Mödradödligheten ökar åter i Kina

2016-11-15 Sydkorea har flest kvinnor med låg lön inom OECD

2016-10-14 | Olaglig diskriminering av kvinnor blir praxis i Kina

2016-08-23 Sydkorea: Kvinnor utestängs från arbetsmarknaden

2016-05-09 | Stora demokratiska utmaningar när Filippinerna går till val

2016-04-08 | Militarisering går före mänsklig säkerhet

2016-02-19 | Filippinerna rustar militärt med pengar avsedda för preventivmedel

2016-02-09 | Kina har åter gjorts beroende av kvinnors obetalda arbete

Sedan 2006 publicerar World Economic Forum (WEF) en årlig rapport i vilken skillnaderna mellan kvinnor och män inom kategorierna ekonomi, hälsa och överlevnad, politik samt utbildning sammanställs. Syftet är att förstå om länder distribuerar sina tillgångar och möjligheter jämlikt mellan kvinnor och män. Enligt The global gender gap report 2016 är det inte något land i världen som gör det. Filippinerna, Irland, Nicaragua, Rwanda och Slovenien är bland de tio länder där tillgångar och möjligheter distribueras mest jämställt. Tyskland innehar plats 13, Sydafrika 15, Argentina 33, USA 45, Ryssland 75, Indien 87, Kina 99, Malta 108 och Tunisien plats 126, av de 144 länder som ingår i sammanställningen.

Överlag har takten i utvecklingen mot ökad jämställdhet dämpats. Den största utmaningen står att finna inom den kategori som mäter de ekonomiska livsvillkoren. Inom kategorin ekonomi har det, enligt rapportförfattarna, skett en dramatisk dämpning. Sammantaget är ojämställdheten nu på sin högsta nivå sedan 2008. Kvinnors medellön är strax över hälften av mäns medellön och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är 54 procent medan mäns är 81 procent.


Arbetsmarknad

Resultatet inom kategorin ekonomi tas fram med hjälp av statistik över antalet kvinnor och män på arbetsmarknaden, statistik över lön, en kvalitativ undersökning där lön för liknande arbete jämförs samt antalet kvinnor och män på ledande poster inom olika yrken – för att mäta möjligheten till avancemang. 

Att länderna inte tar kvinnors kompetens tillvara är en fara för den ekonomiska tillväxten och hindrar ekonomier från att utvecklas, menar författarna till The global gender gap report 2016. De anser att både regeringar och företagsledningar måste ha ett strategiskt fokus på att skapa nya strukturer som minskar de skillnader som finns och förebygger uppkomsten av nya.

Filippinerna, det land i Ostasien och Stillahavsområdet som är minst ojämställt, innehar plats sju och visar sammantaget något mindre jämställdhet än i förra årets rapport. Näst bästa placeringen av länderna i Ostasien och Stillahavsområdet har Nya Zeeland (9), följt av Laos (43), Australien (46), Singapore (55), Mongoliet (58), Vietnam (65), Thailand (71), Indonesien (88), Kina (99), Brunei (103), Malaysia (106), Japan (111), Kambodja (112), Sydkorea (116) och Östtimor (125).


Hälsa och överlevnad

Inom kategorin hälsa och överlevnad sammanställs antalet år som kvinnor och män kan tänkas leva vid god hälsa, utan undernäring, våld och andra hälsoproblem, samt könsbalansen bland nyfödda (för att återspegla den brist på kvinnor som har uppstått i länder där preferensen för pojkar är stark). Inom kategorin utbildning mäts kvinnors och mäns deltagande i utbildning på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå samt läs- och skrivkunnighet.

Enligt WEF råder jämställdhet i Filippinerna inom kategorin hälsa och överlevnad sedan tio år. I kategorin utbildning anses landet åter vara jämställt efter en tillbakagång under 2015. Men ändå är klyftorna stora i det filippinska samhället. Enligt officiell statistik lever närmare 22 procent av befolkningen i fattigdom och 10 procent i extrem fattigdom. Visserligen är 97 procent av den vuxna befolkningen läs- och skrivkunnig, men det finns stora regionala skillnader i fråga om skolgång och undervisningens kvalitet samt tillgången till hälso- och sjukvård.


Ekonomi

Inom kategorin ekonomi är Filippinerna relativt jämställt, men ingen märkbar förändring har skett de senaste tio åren. På WEF:s skala, där 1,00 står för uppnådd jämställdhet, har Filippinerna gått från 0,75 till 0,79. Filippinska ekonomer anser att den rådande arbetsmarknadskulturen och arbetsmarknadspolitiken - med långa arbetsdagar som norm, förväntningar på kvinnor att ansvara för det obetalda omsorgsarbetet samt otillräckliga offentliga insatser på områden som barnomsorg och äldreomsorg - är de främsta hindren för att uppnå ekonomisk, politisk och social jämställdhet i landet.


Politik

Inom kategorin politik har WEF sammanställt antalet kvinnor och män i den lagstiftande församlingen och på ministerposter samt kvinnors och mäns antal år på poster som premiärminister/statsminister/president under de senaste 50 åren. Inom denna kategori har Filippinerna plats 17. Det kan tolkas som ett bra resultat, men jämställdheten i världen är som minst inom det här området. Under de tio år som The global gender gap report har sammanställts har jämställdheten inom kategorin politik ökat överlag, men från en låg nivå. Det globala genomsnittet för hälsa och överlevnad är 0,96, för utbildning 0,95, för ekonomi 0,59 och för politik 0,23. Inom kategorin politik har Filippinerna gått från 0,27 till 0,39.
Part 1: Measuring the Global Gender Gap

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: