Lönekartläggning minskar könslönegap

2017-01-10 | FemPers padlock

EKONOMI

Sex av tio lönekartläggningar med tillhörande analys leder till konkreta resultat i jämställd riktning. Det visar en årlig rapport från fackförbundet Unionen.

I dag ligger de genomsnittliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor på 12,5 procent i Sverige. I TCO-grupper ligger lönegapet på 18,3 procent.

– Trenden är att löneskillnaderna minskar men det går alldeles för sakta! Det är uppenbart att fler arbetsgivare skulle tjäna på att i samverkan med facken kvalitetssäkra sin lönesättning ur jämställdhetssynvinkel, säger Peter Tai Christensen, mångfaldsexpert på Unionen.

Sedan årsskiftet ska lönekartläggningar göras årligen enligt regeringsbeslut från i höstas.

– Det är glädjande att regeringen har hörsammat den här frågan. Vi behöver använda de verktyg som finns för att skapa ett jämställt arbetsliv, avslutar Peter Tai Christensen

Kort om Unionens rapport:

  • En fjärdedel av arbetsgivarna inte genomfört en lönekartläggning och analys under den senaste treårsperioden, vilket strider mot de krav som redan fanns i diskrimineringslagen

  • 36 procent av företagen genomför en lönekartläggning och analys varje år

  • 7 av 10 företag har gjort det de senaste tre åren

  • 3 av 5 företag som gjort en kartläggning och analys upptäckte ogrundade löneskillnader som behövde justeras eller andra åtgärder som behövde genomföras

  • Större företag lever i högre utsträckning upp till det lagstadgade kravet att genomföra en lönekartläggning och analys

  • Siffrorna är framtagna i samarbete med Ipsos

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.