Ulrika Westerlund.

Ulrika Westerlund ska utreda transpersoners villkor i Sverige

2016-12-01 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

– Jag är hedrad och taggad... Här finns mycket att göra, jag hoppas att jag kan leva upp till förväntningarna, säger Ulrika Westerlund som regeringen i dag utsett att utreda transpersoners levnadsvillkor och situation i samhället.

FAKTA:

Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner ska bland annat:

  • Kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården i Sverige och särskilt belysa transpersoners psykiska hälsa och villkoren för transpersoner i arbetsliv och fritid.
  • Föreslå hur personer som ändrat juridiskt kön lättare kan få ut nya betyg, examensbevis och annan dokumentation från t.ex. lärosäten och arbetsgivare.
  • Kartlägga hinder för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet
  • Kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som är i behov av vård och behandling.
  • Kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att på lika villkor delta i arbetslivet.
  • Vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.

Senast den 31 oktober 2017 ska uppdraget redovisas.

Ulrika Westerlund har tidigare bland annat varit ordförande för RFSL, Stockholm Pride och chefredaktör för Bang, samt var under sommaren tillförordnad chefredaktör för Feministiskt perspektiv. I sitt nya uppdrag som regeringsutredare ska Westerlund ”utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner”.

Bakgrunden är att transpersoner i Sverige har sämre levnadsvillkor än befolkningen som helhet till följd av samhällets transfobi. Det framgår av ett pressmeddelande från kulturdepartementet.

– Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att stärka transpersoners ställning och rättigheter. Ulrika Westerlund besitter den samlade kompetens som krävs för att leda utredningen och jag ser fram emot de förslag som kommer att lämnas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Feministiskt perspektiv ställde tre frågor till Ulrika Westerlund om det nya uppdraget.


Grattis, hur känns det?

– Jag är hedrad och taggad... Här finns mycket att göra, jag hoppas att jag kan leva upp till förväntningarna


Hur ser du på uppdraget och dess avgränsningar?

– Det är bra att det är avgränsat så att det är tydligt att detta inte kommer att påverka andra redan pågående processer – som till exempel förändringen av könstillhörighetslagen och hetslagstiftningen. Vi kommer att ha möjlighet att föreslå lagändringar på vissa områden om det bedöms nödvändigt, men det kommer också vara mycket fokus på sådant som problem med tillgång till könsbekräftande vård och konsekvenser av transfobi generellt till exempel vad gäller problem med myndigheter och effekter på människors hälsa.


Varför behövs den här utredningen?

– Mycket har gjorts och mycket är på gång, men det finns också flera områden som inte utretts – och det finns också fortfarande problem inom till exempel vården, trots de åtgärder som redan vidtagits. Bland annat varför det är så ska vi försöka reda ut.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: