Kristina Wicksell, Make Equal.

Certifiering ska hjälpa verksamheter att nå jämlikhet

2016-11-24 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Make Equal, som under sex år drivit en rad olika jämställdhetsprojekt, lanserade på onsdagen en jämlikhetscertifiering. Tanken är att företag och andra organisationer ska kunna arbeta för jämlikhet på ett hållbart sätt och utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Certifieringen är utformad för att möta de krav som lagen ställer på utökade aktiva åtgärder från och med årsskiftet.

Bland verktygen i jämlikhetscertifieringen finns Make Equal Analytics, som kartlägger upplevelser av diskriminering, utanförskap och begränsande normer inom verksamheter via en enkättjänst, och utbildning i Jämlikhetseffekten, ett koncept som Make Equal tagit fram. Inom ramen för certifieringen följer Make Equal verksamheten på plats under en begränsad tid och sammanställer strategier och metoder för praktiskt förändring i en rapport.

Feministiskt perspektiv ställde tre frågor till Kristina Wicksell, utbildningssamordnare på Make Equal.


Vilka hoppas ni i första hand ska satsa på certifieringen?

– Certifieringen skräddarsys, så alla typer av verksamheter kan certifieras. Men framförallt hoppas vi på de som redan har viljan men som saknar metoder som fungerar, är verksamhetsnära samt lösningsfokuserade.


Finns det risk att verksamheterna återgår till gamla rutiner när de väl certifieras eller ingår det någon form av uppföljning?

– Givetvis finns det alltid en sådan risk, men våra metoder ger verkligen förutsättningar för att skapa ett hållbart och långsiktigt jämlikhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att sätta mätbara mål och planera realistiska åtgärder just för att alla ska kunna lyckas. Vi vet att förändringsarbete tar tid, men också att det måste implementeras i hela verksamheten. Hellre litet och konkret än stort och fluffigt som i slutändan blir ingenting. Vi följer upp verksamheternas arbete ett år efter att handlingsplanerna tagits fram och ger då förslag för framtida insatser. Efter tre år måste certifieringen förnyas, så att arbetet ständigt är aktuellt.


Hur har reaktionerna varit hittills?

– Vi har fått enbart positiva reaktioner hittills, även om det förstås är väldigt tidigt att dra några större slutsatser bara några timmar efter lanseringen. Flera kunder som tidigare anlitat oss för enskilda uppdrag har visat intresse och skickat förfrågningar om pris, så det känns verkligen som om det finns en efterfrågan!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: