Ovissheten om framtiden gör barn sjuka, konstaterar Omid Mahmoudi, Ensamkommandes förbund.

#rivlagen: ”Staten bär ansvaret för barnens förtvivlan”

2016-11-22 | Catharina Sigala padlock

INRIKES

– Personal på boenden, goda män och advokater ringer till oss och är förtvivlade. Fler ensamkommande barn sjuka, fler skadar sig själva, fler tar sitt liv, fler barn försvinner och kan utnyttjas av vem som helst. Och det är staten som bär ansvaret för det, säger Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes förbund.

FAKTA:

2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är ungefär 28 370 fler barn än året innan. Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2015 var fler än hälften från Afghanistan. Ungefär 4 000 barn kom från Syrien, följt av Somalia och Eritrea. De allra flesta är pojkar. Enligt Migrationsverket var det totala antalet flickor knappt 3 000.


RELATERADE ARTIKLAR:

2016-10-25 ”Hur kan regeringen tro på afghanska terroristers löften”

2016-09-01 #rivlagen: Tillfälliga asylregler systematiserar utanförskap

2015-11-27 Ensamkommande barn nekas sjukvård i asylboende

2015-01-30 Idrott skapar trygghet för ensamkommande barn

60 miljoner människor är på flykt. Tre procent av dem söker asyl i Europa.

– Ändå säger Sverige att vi inte kan klara av det, säger Omid Mahmoudi.

Han är på plats på konferensen MR-dagarna i Malmö, ett forum för alla som arbetar med mänskliga rättigheter.

I korridorerna på Malmö Live stannar Omid Mahmoudi ständigt upp för att hälsa på vänner och bekanta. Som representant för Ensamkommandes förbund håller han i flera föredrag. Ett av dem handlar om hur det är att vara ensam och ung i ett nytt land och vad som krävs för en lyckad etablering.

– Staten glömmer de asylsökandes syfte: att hitta trygghet. Nu har vi ett Sverige som inte tror på trygghet, säger han.

Han tror att myndigheter måste förstå vilka erfarenheter nyanlända svenskar bär på för att förstå behovet av trygghet.

Omid Mahmoudi ställer sig framför sina åhörare och börjar berätta om sin flykt till Sverige.

– En flykt där många av dem som flyr dör vid första gränsen i Iran. Där är gränspolisen skyldig enligt lag att skjuta på den som försöker passera. Talibaner och extremister har ett ordspråk som lyder: ”Dödar du en hazar, har du gjort en god gärning. Dödar du sju hazarer kommer du till paradiset. Dödar du 21 hazarer kommer även dina föräldrar till paradiset”.


Dödstalet ökar

Trots att antalet flyktingar som söker sig till Europa har minskat slår FN:s flyktingorgan UNHCR larm om att dödstalet på Medelhavet ökar. Hittills i år har 3 740 flyktingar och migranter drunknat. Siffrorna närmar sig dödstalet för hela förra året, trots att antalet människor som försökte ta sig över Medelhavet i fjol var tre gånger högre än i år.

– Alla som flyr känner till riskerna. Man riskerar sitt liv för att rädda sitt liv, säger Omid Mahmoudi.

Efter en livsfarlig resa genom elva länder kom han till Malmö 2011.

När Omid Mahmoudi flydde från Afghanistan hade han tre mål. Först skulle han se till att överleva och komma till en trygg plats. Sedan skulle han ordna ett permanent uppehållstillstånd. Därefter skulle han fortsätta sin utbildning och börja skapa sig ett liv.


Sverige vägrar

Men sedan 2011 har mycket förändrats.

– Då handlade det om att hitta snabba vägar in i samhället. Nu diskuterar vi istället hur vi ska stoppa utvisningarna, säger Omid Mahmoudi.

Nu tycker han att de svenska myndigheterna inte förstår att det inte går att uppnå målen i en omvänd ordning.

En stor källa till oro är att de tillfälliga uppehållstillstånden gäller i 13 månader medan den beräknade handläggningstiden för asylprocessen är 15 månader.

– Vart ska barnen ta vägen de två månaderna? Vi måste ha snabbare besked om permanent uppehållstillstånd. Är det enbart tillfälligt kan man inte fokusera på att etablera sig.


De som samlats för att lyssna till Omid Mahmouds föredrag under MR-dagarna var oroliga inför framtiden. Bland annat har gränskontrollerna förlängts och ersättningen till boenden sänkts.


Ingen homogen grupp

Omid Mahmoudi tycker att det är problematiskt att prata om ensamkommande barn som en homogen grupp därför att behovet av stöd ser olika ut beroende på tidigare erfarenheter.

– Ja, en majoritet av dem är killar från Afghanistan men även inom landet finns det flera olika folkgrupper med olika lagar och kulturella seder. Vi ska inte generalisera.

Han säger att de afghanska barnen är mer utsatta, i synnerhet de som fötts i Iran och valt att fly därifrån. Där ses de som illegala flyktingar och är förnekade grundläggande mänskliga rättigheter. De som blir utvisade till Afghanistan ses som landsförrädare och går därför en otrygg framtid till mötes.

– Dessutom är flickor och kvinnor mer otrygga, mer utsatta. Både under flykten och i Sverige. De är i extra stort behov av rätt information om det svenska samhället så att de känner till sina rättigheter.

När Omid Mahmudi talar om etablering återkommer han till två begrepp: trygghet och information. Den som får rätt information kommer också att känna sig mer trygg.

– De flesta har ett behov av att känna sig trygga och möjligheten till rätt stöd betyder att nyanlända snabbare får en chans att bli en del av det nya samhället. Då känner de tillhörighet och identitet, vilket är viktigt för alla.


Framtidstro

Bland föreläsningens åhörare råder oro för vad som ska hända härnäst. Omid Mahmoudi är också orolig. Han ser hur den nya lagen, som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer, har gjort framtiden ännu mer oviss.

– Nu ser vi att det inte bara är de nyanlända som mår dåligt utan alla grupper som arbetar med dem. Personal på boenden, goda män och advokater ringer till oss och är förtvivlade. Fler barn blir sjuka, fler skadar sig själva, fler tar sitt liv, fler barn försvinner och kan utnyttjas av vem som helst. Och det är staten som bär ansvaret för det.

Trots att Omid Mahmoudi målar upp en mörk bild av de nyanländas situation är han hoppfull inför framtiden.

– Även om Donald Trump vann presidentvalet i USA är mitt hopp att fler kvinnor ska få makten. Då kommer världen att förändras.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: