I panelen, fr v: Jon Ely, Julia Rönngren, Alex Öhgren, Sandy Thao Nguyen och Julia Lindh.

#tryggskola: Eleverna organiserar sig

2016-11-15 | Vera Atarodi padlock

INRIKES

Eleverna är redo för förändring, nu förväntar de sig att skolan ska bli redo. Och de vill ha mer stöd för att organisera sig själva. Det framkom vid en elevledd konferens som hölls i Stockholm i slutet av oktober, där elever berättade direkt för lärare hur de kan bli mer inkluderande i sitt arbete och vad som krävs för att skapa en trygg skola.

Samtal med POC Katedral


RELATERADE ARTIKLAR:

2016-10-21 | #tryggskola: En konferens där unga talar och vuxna lyssnar

2016-08-11 | Skolan är skyldig att erbjuda trygga rum för alla elever

2016-08-02 | #tryggskola: Erfarenheter av att gå i sexan i Sverige i dag

2016-07-26 | Del tre i serien #tryggskola: Nätverk jobbar med normkritik i skolan

2016-07-22 | #tryggskola: Hopp för högstadiet trots stor okunskap

2016-07-19 | #tryggskola: Genusutbildning pågår i Stockholms skolor

2015-02-27 | Elevers krav på rättvisa sällan välkomna i klassrummen

2014-06-27 | Hbtq i skolan: ”Det handlar om den egna överlevnaden”

2013-10-25 | Astrid Johansson skulle byta alla priser mot skolans stöd

Det är lördagseftermiddag, och på Ersta konferens strömmar elever och lärare in för att delta i en elevledd konferens arrangerad av Nätverket för normkritiska skolgrupper (NNSG). Under konferensen ska elever tala om sina situationer i skolan. De ska lyfta vad de anser är viktigt för lärare att inkludera på skolorna, och skolpersonal och politiker ska få lyssna på vad ungdomarna har att säga utan att avbryta.

NNSG är ett projekt som pågått i snart tre år med syftet att stärka ungdomars engagemang i frågor kring hbtq-rättigheter, antirasism och genus. De stöttar ungdomar som vill starta nya föreningar på skolorna och har skapat en plattform för olika föreningar runt om i Sverige att mötas. Bakom konferensen finns ett samarbete mellan RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Sveriges elevråd och Interfem som tillsammans har jobbat med NNSG och kampanjen #tryggskola som har letts av ungdomar inom nätverket.

Sandy Thao Nguyen inleder konferensen med en genomgång av olika begrepp som kommer att användas under konferensen och som ingår i förförståelsen för att kunna vara en inkluderande skola. Föredraget är undervisande, strängt men med glimten i ögat.

– På samma sätt som man kan vara källkritisk kan man vara normkritisk. Analysera varför saker är som de är, säger Sandy Thao Nguyen.

Därefter träder Julia Rönngren upp på scenen och pratar om skolans ansvar och hur skolans tolerans skapar en vi och dem-problematik. Hedvig Sävenryd berättar om hur skolor kan arbeta transinkluderande. Eleverna, som går på olika gymnasieskolor runtom i landet, talar med självförtroende, kompetens och öppenhet.

Mellan föredragen skickas en mikrofon runt bland åhörarna. En frågar hur de ska använda könsneutrala ord i ett språk som spanska, en annan frågar hur den ska vara en inkluderande skolsköterska. Elever på scenen och i publiken svarar och dialoger uppstår.


Separatism behövs

Efter pausen blir det dags för People of Color Katedral från Uppsala att prata om sin organisering och vilka behov deras grupp har. Deras representanter på plats, Wendela Löfgren, Hoda Saiidi, Marika Sjöblom Dang, Louise Helmfrid och Edit Nagague redogör tillsammans för hur olika makthierarkier kan se ut och hur det präglar skolan. De tar publiken genom olika exempel på hur rasism kan yttra sig i skolan, att People of Color Katedral är en separatistisk förening och vad det innebär. Ordet separatism återkommer sedan bland eleverna under konferensen.

– Jag har aldrig varit så trygg i mig själv som nu när jag träffat andra feminister och människor som varit med om liknande händelser. Det är en gemenskap och uppbackning från andra personer som betyder mycket. Jag tror att vår generation har blivit mycket mer medveten för att vi är trötta på bullshit, säger Alex Öhgren.

– Men det behövs också separatism för ju mer vi går framåt desto mer motstånd kommer vi att få, då måste vi mobilisera oss för att få backning från medsyskon. Det är svårt att hitta styrka och återhämtning i ett rum där även motståndaren finns och ifrågasätter, fyller Julia Rönngren i.

–NNSG är ett typiskt sådant separatistiskt rum där vi kan träffa andra likasinnade, säger Alex Öhgren.

Konferensen avslutas med en panel ledd av Julia Lindh från Sveriges elevråd. Fyra ungdomar diskuterar elevers erfarenheter från skolan, vad de behöver från deras skola utifrån dessa och hur ett stöd kan se ut från vuxna som arbetar i skolvärlden.

Det enhetliga budskapet från panelen är att stöd för organisering behövs. Ungdomarna får också tillfälle att säga en sista uppmaning. Den gör det tydligt att ungdomarna är beredda att jobba för förändring och organiseringen har börjat att ske på flera fronter. Nu inväntar de att skolan ska bli redo.


Fr v: Louise Helmfrid, Edit Nagague, Marika Sjöblom Dang, Wendela Löfgren och Hoda Saiidi.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: