En vecka på min arbetsplats.

Var med och berätta om ditt arbetsliv

2016-11-04 | FemPers padlock

EKONOMI

I dag inleder Feministiskt perspektiv en serie berättelser ur arbetslivets vardag. Ett arbetsliv i förändring, med växande inkomstklyftor, där det förekommer anställningsformer och villkor som ger anledning till uppror. Upproren har vi skrivit om. Nu vill vi skildra det nya arbetslivet inifrån och efterlyser just din berättelse.

BERÄTTELSER UR ETT ARBETSLIV

Ett bra hjälpmedel för dig som vill skriva är att börja föra en arbetsdagbok under en av dina vanliga arbetsveckor. Konkreta exempel hjälper andra att förstå din arbetssituation. Inled eller avsluta gärna med en reflektion om ditt arbetsliv. Det går självklart bra att skriva under pseudonym.

Skicka din text (4 000-5 000 tecken), eller hör av dig med frågor och förslag till: red@feministisktperspektiv.se


Del 1: Plötsligt blir jag ensam med tretton barn

Del 2: När jag kommer hem finns ingen energi kvar

Del 3: Mitt jobb är att överleva

Del 4: #dagboken: ”Jag känner mig fångad, som i en fälla”

Del 5: Nu sitter jag här med mitt löfte om att göra allt

Del 6: Mitt huvud är fullt av patienters berättelser

Del 7: Ur hem för vård och boende

Del 8: Jag hinner aldrig ta rast

Del 9: Varken offer eller hjälte

Del 10: #dagboken: Ta bort marknadens skugga över skolanRELATERADE ARTIKELSERIER:

#arbetsvillkor

#ohälsans kön

Med denna artikel inleder Feministiskt perspektiv en serie berättelser ur ett arbetsliv i snabb förändring. För varje år som går ser vi hur arbetsrätten urholkas. Mångas arbetsliv består av springvik inom skola och omsorg eller dubbla anställningar inom hotell och restaurang för att ens få ekonomin att gå ihop. För att inte tala om de sjuka och arbetslösa som placeras i arbetsliknande tvångsåtgärder, med minsta möjliga ersättning och utan möjlighet att få bestämma över sin egen vardag.

Vi ser på samma gång hur människor i trygga anställningar vittnar om ökad stress, minskade marginaler och allt luddigare karriärvägar, inte minst inom vård och omsorg. Många lever också under det ständiga hotet om att jobbet kan komma att flytta utomlands.

Det finns också de som i dagens Sverige möter stor utsatthet i arbetslivet. För många med funktionsvariationer består arbetslivet av att just inte få möjlighet att jobba. Arbetslivet är inte anpassat efter människors förutsättningar, och när arbetsmarknadens normer är för trånga erbjuds få möjligheter att utvecklas i yrkesrollerna.

Samtidigt utnyttjas en växande grupp papperslösa i de hårdnande gränsernas Sverige, som blir allt mer beroende av arbetsgivares godtycke för att få stanna i Sverige, och arbetar i praktiken utan några rättigheter alls.

Berättelserna inifrån det nya svenska arbetslivet är mångskiftande och viktiga men når sällan ut. Det vill vi med denna artikelserie bidra till att råda bot på. Du kan hjälpa till! Vi tar emot din berättelse om hur det är att jobba i dagens svenska arbetsliv. Det kan vara både bra och dåligt. Ingen vet bättre än du hur ditt arbetsliv ser ut.

Vill du vara med och skriva fram berättelsen om det nya arbetslivet, och samtidigt kanske fundera över hur din egen arbetssituation ser ut? Vår artikelserie välkomnar alla, och formen för skrivandet är fri. Vill du inte skriva själv så finns det en möjlighet att berätta för en av redaktionens reportrar, som kan skriva ner din berättelse.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: