Charlott Richardson är vd för Medieföretagen, en av Almegas sju medlemsförbund.

Tyst från mediehusen när Almega gör upp med SD

2016-10-28 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Arbetsgivarorganisationen Almega uppvaktar Sverigedemokraterna och får till stånd dramatiska svängningar i den förda politiken. Dessa uppvaktningar görs med indirekt mandat från flera ledande medier som är tydligt SD-kritiska utåt. Men Almegas agerande är förankrat i Medieföretagens styrelse, säger vd:n Charlott Richardson.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-10-28 ⎮ Talande tystnad och tigande parter

2016-10-28 ⎮ De vill bura in det fria ordet

2016-10-11 ⎮ Almegas SD-uppvaktning fäller lagförslag mot social dumpning

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, landsting och myndigheter varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Ett nytt lagförslag från regeringen föreslår att arbetsrättsliga krav ska ställas i den offentliga sektorns upphandling. Det kan handla om löner, semester och arbetstid i enlighet med kollektivavtalade nivåer för berörda branscher. Syftet, såsom civilminister Ardalan Shekarabi uttryckt det, är att främja schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. Lagförslaget ligger nu på riksdagens bord och ska beslutas den 30 november, men riskerar att fällas sedan Sverigedemokraterna (SD) svängt i frågan.

I mitten av september avslöjade Dagens industri att det var efter uppvaktning från arbetsgivarorganisationen Almega som Sverigedemokraterna bestämde sig för att fälla regeringens lagförslag om nya regler vid offentlig upphandling. Dessa politiska påtryckningar bygger bland annat på stöd från Sveriges största medieaktörer, inklusive public service.

Enligt Almega skulle medlemsföretagen inte gagnas av kravet att även andra anbudsgivare ska leva upp till de villkor i kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor som de själva är bundna av. Detta går utöver kraven i EU-direktivet som lagförslaget ska infria, och skulle enligt Almega ge myndigheter rätt att avgöra hur avtal som tecknats av parterna ska tolkas. Något som enligt Almega vore en inskränkning i den fria förhandlingsrätten. Almega anser inte heller att regeringen har kunnat visa på några exempel där arbetsgivare som följer kollektivavtal konkurrerats ut i offentlig upphandling av anbudsgivare med sämre villkor för de anställda.

Det är inte första gången som Almega uppvaktar SD för att sätta stopp för lagändringar som medlemsorganisationerna ogillar. Efter SD:s svängning om vinster i välfärden avslöjade Dagens industri att också det beslutet föregåtts av direktkontakter med Almega, och även Vårdföretagarna och Svenskt näringsliv.


Ingen kritik från Medieföretagen

Bland Almegas medlemsorganisationer finns Medieföretagen, där publicister som SVT, SR, Aftonbladet, Svenska dagbladet, Bonnier News och andra stora tidningsutgivare är organiserade och har representation i styrelsen. Enligt Medieföretagens vd Charlott Richardson står dessa bakom Almegas politiska påverkansarbete.

Hon skriver i ett mejlsvar att Medieföretagen inte bedriver något eget påverkansarbete och ej heller diskuterar påverkansarbete. Däremot delar Medieföretagen, som ett av sju medlemsförbund i Almega, ”den position som Almega har gällande påverkansfrågor”. Här hänvisar och länkar Richardson till det uttalande som publicerades på Almegas hemsida i samband med Dagens industris senaste avslöjande:

”Almega träffar samtliga partier i riksdagen och framför våra medlemmars åsikter i för dem viktiga frågor – Sverigedemokraterna utgör inget undantag, inte övriga partier heller. För oss är det viktigt med goda villkor för tjänsteföretagen, för att de ska kunna anställa och bidra till sysselsättning och tillväxt. I det ingår ett öppet och välkomnande samhällsklimat som på bästa sätt tar emot såväl asylsökande som arbetskraftsinvandrare, och ser till att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter.”

Feministiskt perspektiv har i ytterligare ett mejl försökt få klarhet i huruvida viktiga medieaktörer som SVT, SR, DN, Svenska dagbladet, Aftonbladet med flera gett sitt stöd till uppvaktningarna av SD:


Betyder detta svar att Almegas position har förankrats i Medieföretagens styrelse och att påverkansarbetet som Almega bedriver i fråga om arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar är förankrat bland medlemsföretagen och kan sägas ske på deras mandat?

”Almegas position gällande politikerkontakter, enligt den bifogade länken i mitt förra mejl, är förankrad i Medieföretagens styrelse i och med att Medieföretagen är representerade i Almegas styrelse”, svarar Charlott Richardson.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: