Mattias Irving.

De vill bura in det fria ordet

2016-10-28 | Mattias Irving padlock

KRÖNIKA/EKONOMI

Feministiskt perspektiv granskar Almegas uppvaktning av Sverigedemokraterna. Almega säger sig hantera partiet på samma sätt som alla andra partier. Men är partiet verkligen som alla andra, och hur påverkas Almegas egen medlemsorganisation Medieföretagen av SD:s politik? Mattias Irving har sammanställt Sverigedemokraternas mediesyn.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-10-28 | Talande tystnad och tigande parter

2016-10-28 | Tyst från mediehusen när Almega gör upp med SD

2016-10-11 | Almegas SD-uppvaktning fäller lagförslag mot social dumpning

En sammanställning ger en tydlig bild av Sverigedemokraternas syn på svenska medier. Den liknar inget annat riksdagspartis. Sverigedemokratiska toppolitiker har konsekvent lagt motioner och fällt uttalanden om att öka det politiska inflytandet över, och samtidigt minska stödet till medierna.

Mattias Karlsson har motionerat om att medier måste behandla all politisk reklam likvärdigt i sina kanaler oavsett budskapets avsändare, något som skulle göra det omöjligt för tidningar att exempelvis säga nej till att ta in reklam från nazister i valtider, om de också ger utrymme åt andra partier.

Riksdagsledamoten Patrik Jönsson har i en motion anklagat public service för att inte åtnjuta folkets förtroende, fastän SVT och SR konsekvent toppar förtroendemätningarna. Under förevändning av detta ”låga förtroende” yrkar Jönsson på att regeringen på ungerskt manér ska gå in och se över bolagens ledning.

Förra året lade SD-ledamoten Markus Wiechel en motion om att det ska gå att dra in presstödet för tidningar som inte ”verkar pressetiskt”. Men de pressetiska reglerna är ett frivilligt system för självreglering. Den svenska pressetiska praxisen må ha sina brister men är likväl flera klasser bättre än i de flesta jämförbara länder. Wiechels förslag skulle innebära extremt stora risker främst för små, oberoende tidningar.

Men SD stannar inte vid att vilja villkora presstödet. I samband med ett nytt lagförslag om att modernisera presstödet vände sig SD som enda parti emot förslaget, och ville istället ge regeringen i uppdrag att utreda hur presstödet helt skulle kunna avskaffas.

Förslag att helt skrota presstödet har upprepats flera gånger, senast av riksdagsledamoten Anna Hagwall. Hennes förslag väckte dock skarp kritik sedan hon skrivit att mediekoncernen Bonnier har lett till att etniska grupper, underförstått judar, får för stor makt över svenska medier.

Partimedlemmar och SD-sympatisörer står på egen för att antalet anmälningar till Pressombudsmannen har skjutit i höjden. Men under samma period har inte antalet fällningar stigit, vilket kan betyda att anmälningar görs utan skälig grund.

Många uttalanden har även fällts från den absoluta partitoppen om de svenska medierna. Linus Bylund har kallat Sveriges journalistkår för ”nationens fiender”, och Kent Ekeroth har gjort flera famösa uttalanden om att partiet ”i sinom tid” ska stoppa medierna, och att medierna ”måste bytas ut”.

Vi pratar ofta om Sverigedemokraternas rasism. Men för väljarnas och demokratins skull är det lika viktigt att vi påtalar att partiet helt saknar respekt för de fria mediernas betydelse för demokratin. Officiellt läggs ständiga motioner som angriper fundamenten för fri nyhetsbevakning. Inofficiellt hetsar partiet mot enskilda journalister och skrämmer dem till tystnad genom kanaler som Avpixlat. Därför går det aldrig att, som Almega gör, behandla detta parti på samma sätt som alla andra riksdagspartier.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: