Annika Hirvonen Falk.

Vi måste bli bättre på att förebygga våld

2016-10-27 | Annika Hirvonen Falk padlock

KRÖNIKA/INRIKES

”När jämställdheten inte går åt rätt håll måste vi rannsaka oss själva och vår politik. Som miljöpartist och feminist är det för mig självklart att vi måste börja arbeta mer från politiskt håll med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer. I det arbetet får inga kor vara heliga”, skriver Annika Hirvonen Falk (MP) i veckans inrikespolitiska krönika.

Annika Hirvonen Falk är riksdagsledamot och jämställdpolitisk talesperson för Miljöpartiet

Ambitionen om att få ett slut på mäns våld mot kvinnor är något vi som samhälle velat uppnå sedan länge. Ändå minskar inte våldet mot kvinnor. Våldet mot kvinnor av en känd förövare ökar till och med, särskilt det sexuella våldet. Den förda politiken har uppenbarligen misslyckats med en av de mest grundläggande uppgifterna som handlar om ett jämställt samhälle där alla har rätt till ett liv fritt från våld.

Under många år har vi haft en borgerlig regering som menat att högre straff för grova våldsbrott och fler poliser är lösningen på brottsligheten. Men vi vet från forskningen att högre straff inte leder till mindre våld. Fler poliser som syns kan fungera för att förebygga brott, men polisen varken kan eller ska patrullera innanför hemmens väggar där mycket av våldet mot kvinnor sker.

Den sittande regeringen har hittills tillfört rekordstora summor till kvinnojourernas verksamhet för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Det är viktigt att utsatta får hjälp och stöd att komma ur en våldsam relation. Stödinsatser förebygger på så vis fortsatt våld. Men det är uppenbart att det inte räcker att minimera skadeverkningarna av det som redan inträffat.

För att vända utvecklingen behöver vi skifta fokus till att förebygga att våldet alls uppstår. Endast när vi lyckats förhindra våldet kan vi vara nöjda. Detta låter kanske självklart, men faktum är att vi vet väldigt lite om vad som faktiskt förebygger våld. Det beror på att det forskats så väldigt lite på vad som fungerar av få metoder som faktiskt prövats i Sverige.

Bland det vi med god säkerhet vet vad gäller våld mot kvinnor, är att personer som har ojämställda värderingar har en högre sannolikhet att bli våldsamma. Generella insatser för jämställdhet är därför betydelsefulla. Ytterligare resultat pekar på att arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer kan vara betydelsefullt för att förebygga våld och annan brottslighet. Här finns några metoder som är utvärderade i en svensk kontext. Ytterligare försöksverksamheter med fokus på motverkande av destruktiva maskulinitetsnormer drivs bland annat av Män för jämställdhet.

Jag deltog nyligen i ett seminarium som Kriminalvården arrangerade om destruktiva maskulinitetsnormer. Det var ett utforskande seminarium som tog avstamp i insikten om att män utgör en förkrossande majoritet av deras klienter, 95 procent på anstalt och 83 procent i frivården. Slutsatsen blev att det finns för lite beprövade metoder men att det kanske är just Kriminalvården, den enda nästan helt mansseparatistiska statliga verksamheten, som har förutsättningarna att testa, utvärdera och hitta bra metoder för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer.

Inom kort presenterar regeringen en ny strategi mot mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsministern har lovat att det förebyggande arbetet ska stå i fokus. Det är verkligen hög tid för det. Höga straff, fler poliser och bättre brottsofferstöd räcker inte. Vi måste bli bättre på att förebygga våld.

När jämställdheten inte går åt rätt håll måste vi rannsaka oss själva och vår politik. Som miljöpartist och feminist är det för mig självklart att vi måste börja arbeta mer från politiskt håll med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer. I det arbetet får inga kor vara heliga.

Hittar vi ens spår av lösningar och klokheter som kan leda till att våldet mot kvinnor minskar måste vi våga utforska dem. Det är bland annat i det ljuset som vi behöver se den senaste tidens debatt om objektifierande och våldsförhärligande bilder av kvinnor, både i det offentliga rummet i form av reklam och pornografin som ligger bara några knapptryck bort.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: