Driven lobby bakom förslaget om totalt abortförbud i Polen

2016-10-07 | Greta Gober padlock

FEMINISM/ANALYS

Efter de massiva protesterna mot lagförslaget om totalt abortförbud i Polen röstades förslaget ner av en stor majoritet i landets parlament. Protesterna gav effekt, men förslaget uppstod inte av en slump. Greta Gober skriver om vikten av att känna till organisationerna bakom förslaget och hur de driver sin kvinnofientliga agenda i Europa och världen.

Greta Gober är gästforskare på för genusforskning vid universitetet i Oslo.


RELATERADE ARTIKLAR

2016-07-08 | Polska medier, stat och kyrka i allians mot ”genusideologi”

2016-04-20 | Så främjar katolska kyrkan sin kvinnofientliga agenda i Polen

2016-04-04 | Polen: ”Galgar är till för att hänga kläder på”


FAKTA/Efter protesterna

Stödet för regerande partiet i Polen, Lag och rättvisa, sjönk dramatiskt efter de landsomfattandande massprotesterna, som stöddes av solidaritetsmanifestationer runt om i världen, mot förslaget att totalförbjuda abort. Redan på onsdagen kom signaler om att regeringen inte längre var beredd att ställa sig bakom förslaget, och på torsdagen röstade 352 ledamöter i parlamentet emot förslaget, 58 för och 18 lade ner sina röster.

Den 3 oktober 2016 genomfördes en landsomfattande kvinnostrejk i Polen. Omkring 150 000 människor gick ut på gatorna runtom i Polen och i olika länder Europa för att protestera mot lagförslaget om ett totalt förbud mot abort i Polen. Protesten kallades #BlackMonday (svart måndag) eftersom kvinnor och män demonstrerade i svart som ett tecken på sorg över kvinnors reproduktiva rättigheter.

Förslaget som polackerna protesterar mot är ett medborgarinitiativ som registrerades i parlamentet 2015 under namnet Stoppa abort. Initiativet av flera konservativa icke-statliga organisationer kräver ett absolut förbud mot abort och för kriminalisering av den som orsakar ett fosters död. Bakom retoriken om att skydda det mänskliga embryot hotar det inte att stoppa enbart abort, utan också mödravård, provrörsbefruktning och även så kallade dagen efter-piller.

Samtidigt som Stoppa abort-kommittén samlade underskrifter till sitt förslag organiserades ett motsatt initiativ som siktade på att liberalisera den aktuella lagen, under namnet Rädda kvinnorna. Båda initiativen uppnådde det erforderliga antalet underskrifter och överlämnade sina förslag till polska parlamentet.

I september 2016 förkastade parlamentet förslaget från Rädda kvinnorna-kommittén i första läsningen, och beslöt på samma gång att arbeta vidare med Stoppa abort-initiativet. Debatten i parlamentet beskrevs i medierna som ett krig mellan ”helvetet för kvinnorna” mot ”helvetet för barn” och upprörde tusentals kvinnor och män över hela landet. Om lagen går igenom kommer Polens abortlagstiftning att bli lika restriktiv som i två andra europeiska länder: Malta och Vatikanstaten.


Organisationerna bakom

I den här artikeln vill jag rikta fokus på organisationen som är ”hjärnan” bakom antiabort-förslaget som diskuteras i Polen. Institute Ordo Iuris organiserar konservativa aborträttsmotståndare och försöker påverka europeisk lagstiftning med hjälp av juridisk expertis.

De kallar sig Institutet för rättskultur (Institute for Legal Culture) och i den officiella informationen på deras hemsida säger de att ”vi är en oberoende juridisk organisation etablerad som stiftelse i Polen. Vi samlar akademiker och jurister i syfte att främja en rättslig kultur baserad på respekt för mänsklig värdighet och rättigheter. Vi arbetar mot våra mål med hjälp av forskning och annan akademisk aktivitet, så väl som opinionsbildning och rättsprocesser.”

Trots att Ordo Iuris grundades så sent som 2013 finns den redan bland organisationerna som konsulteras av den polska regeringen inom ramen för lagstiftningsprocesser. Institutet tillåts ingripa som tredje part av polska domstolar, inklusive den polska republikens högsta domstol. Institutet har också fått inkomma med observationer angående en klagan som väckts i Europeiska kommittén för sociala rättigheter, samt tillåtits intervenera som tredje part av Europadomstolen för de mänskliga rättigheternas ordförande.

Chefen för Ordo Iuris är professor vid Warsawa-universitetets juridiska fakultet och representerade institutet vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 2014, där han arrangerade en konferens om samvetsfrihet och förespråkade en mer långtgående samvetsfrihet än vad som vanligtvis accepterats (inte bara för individer utan även för institutioner) och motsatte sig abort oavsett grund. Han har skrivit boken Att skydda mänskligt liv i dess tidiga stadier.

Ordo Iuris stod för den juridiska och analytiska bakgrunden till Stoppa abort-initiativet. Alla experter som arbetar med organisationen är advokater.

Ordo Iuris ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som alla eftersträvar samma ultrakonservativa mål över hela världen. I institutets logotyp syns Lejonet av Juda, en symbol för Jesus sprungen ur gamla testamentet. Samma lejon ingår i logotypen för Tradição, Família e propriedade (Tradition, familj och egendomar), en organisation som startade 1960 i Latinamerika, närmare bestämt i Brasilien, för att försvara kristendomen mot hotet från frimurare och kommunism. Snart började de expandera internationellt och etablera kontor i 30 länder runtom i världen. I dag ligger tonvikten på arbetet i Latinamerika, men också i Tyskland, Frankrike och USA. De är kända för sina aktioner mot rätt till abort och krav på hbt-rättigheter.


Andra organisationer som Ordo Iuris länkar till på sin hemsida inkluderar:

C-Fam

European Dignity Watch

Alliance Defending Freedom

European Center for Law and Justice

International Center on Law, Life, Faith and Family


C-FAM, Center för familj och mänskliga rättigheter, grundades 1997 i USA för att övervaka och påverka debatten om socialpolitik i FN och andra internationella institutioner. De beskriver sitt uppdrag som ”att försvara liv och familj i internationella institutioner och offentliggöra debatten”, med kärnvärden som inkluderar ”trohet.

European Dignity Watch är en icke-statlig och icke vinstdrivande organisation baserad i Europas huvudstad Bryssel. Organisationen säger sig försvara tre av de mest vitala pelarna i ett fritt samhälle: Personlig frihet och ansvar, grundläggande rättigheter och familjen.

Alliance Defending Freedom (ADF) är en amerikansk konservativ kristen icke vinstdrivande organisation med det uttalade målet att ”försvara rätten att höra och säga Sanningen”. ADF motsätter sig abort och anser att sjukvårdspersonal har rätt att neka medverkan i utförandet av aborter och andra praktiker de finner moraliskt tveksamma. ADF är emot samkönade äktenskap och partnerskap så väl som samkönade pars adoptioner och anser att föräldrar ska kunna undanta sina barn från sexualundervisning i skolan om den går emot familjens religiösa tro.

The European Centre for Law and Justice (ECLJ) är en internationell icke-statlig organisation som ägnar sig åt att främja och skydda mänskliga rättigheter i Europa och världen. ECLJ har särskild konsultstatus i FN:s ekonomiska och sociala kommitté sedan 2007. Det första som kommer upp på deras hemsida är en banner som bjuder in läsarna att ”schackla och debattera abort” och att samla pengar till kampanjen ”Stoppa prematura barnamord”.

The International Center on Law, Life, Faith and Family (ICOLF) etablerades med avsikten att producera, samla och erbjuda en bred uppsättning av resurser och material till en rad intresserade aktörer som arbetar med ”Lag-, livs-, tros- och familjefrågor” på nationell, regional och internationell nivå.


Inte bara Polen

Att abortförbudet lades fram i Polen – i strid mot kvinnors rättigheter – är inte en olyckshändelse, inte heller resultatet av arbetet i en spontan, gräsrotskoalition. Det är resultatet av många års arbete av flera specialiserade ultrakonservativa organisationer, var och en inriktad på olika sfärer av socialt och offentligt liv, med allt från beräknande mediekampanjer för att chocka allmänhetens uppfattningar, andra specialiserade på att påverka skolor och lokala myndigheter, medan andra erbjuder juridisk expertis och lagstöd för organisationer och individer med samma agenda och ytterligare andra som fokuserar på att påverka internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Vi bör alla vara medvetna om hur omfattande den organisering och professionalism som präglar dessa kvinnofientliga initiativ i Polen, men också i andra länder runtom i Europa och världen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: