Kvinnor seglar med hoppet att bryta blockaden mot Gaza

2016-09-20 | Carmen Blanco Valer padlock

INRIKES

– Diktaturer, blockader och ockupationer har alltid ett bäst före datum. Framtiden är vår, säger professor Paulina de los Reyes som tillsammans med EU-parlamentsledamoten Malin Björk och landstingspolitikern Jeannette Escanilla (V) i veckan avseglade med Women’s boat to Gaza från Barcelona. Carmen Blanco Valer har intervjuat Escanilla och de los Reyes, som båda har latinamerikanska rötter, om deras engagemang.

Palestinska kvinnor om situationen i Gaza.


RELATERADE ARTIKLAR:

2016-09-13 | Seglar mot sargat Gaza i skuggan av omvärldens tystnad

2016-03-04 | Kvinnor seglar för att bryta blockad av Gaza

2012-10-26 | Cyniska lögner och en vacker segelbåt

2012-10-26 | Boëthius kräver könsbalans inför nästa försök att nå Gaza

2011-06-10 | ”Människor måste få veta vad som händer”

2011-01-28 | Bäddat för fortsatt ockupation

Jeannette Escanilla har varit länge engagerad i försvaret av mänskliga rättigheter. Hon är landstingsfullmäktigeledamot i Uppsala län. Hon är Vänsterpartiets distriktsordförande i Uppsala och första ersättare till riksdagen, ensamstående mor till fem barn, har två barnbarn och identifierar sig som socialist och feminist. Under de senaste tio åren har Escanilla även varit engagerad i det palestinska folkets kamp och besökt Palestina vid flera tillfällen.

Det är för att bidra till att synliggöra de palestinska kvinnornas roll i sitt folks kamp som Jeannette Escanilla deltar i den svenska delegationen på Women’s Boat to Gaza.

– Jag vill bidra till att synliggöra blockaden av Gaza, som gjort staden till ett av de största fängelserna i världen.

Jeannette Escanilla har tidigare bevittnat hur ockupationen av Palestina främst drabbar särskilt utsatta grupperna, bland dem kvinnor.

– Det är kvinnor som ska laga mat och ansvara för familjens hygien och hälsa, därför ökar ockupationen kvinnornas arbetsbörda och lidande.

Vittnesmål som Escanilla lyssnat till visar hur kvinnorna tagit på sig ansvaret att vara de stabila och starka pelarna i det palestinska samhället.

– Palestinska kvinnor ser till att samhällslivet fortgår så normalt som det är möjligt under dessa omständigheter och försöker även hålla framtidstron levande. Jag hoppas att just denna solidaritetsyttring av kvinnor genom Women’s boat ska bidra till att synliggöra de palestinska kvinnornas roll i kampen och stärka deras politiska positioner.


Jeannette Escanilla.


Riskerna är stora

Kvinnodelen av Gaza-flottiljen kommer att bestå av två båtar. Den ena heter Zaytouna som betyder oliv och den som Jeannette Escanilla kommer att åka med heter Amal som betyder ”hopp”. Hon går ombord den 27 september i Messina Italien. Detta innebär att hon kommer att vara med på den svåraste sträckan, då båtarna ska ta sig till själva Gaza och enligt planerna beräknas nå land den första oktober. Jeannette Escanilla är medveten om riskerna.

Sannolikheten är stor att den israeliska staten – som under tidigare försök att bryta blockaden – kommer att hindra båtarna från att nå Gaza, i värsta fall med mycket våldsamma medel. Israels regering vill till varje pris förhindra att blockaden av Gaza bryts ens symboliskt. Men Escanilla och resten av besättningen är beredda på allt och har tränat civilt motstånd, vilket innebär att de är ”beväpnade” endast med solidaritet och hopp.

Jeannette Escanilla vädjar till alla solidariska människor i Sverige att följa deras resa, sprida deras budskap och kunskap om det palestinska folkets kamp och gärna skicka solidaritetsbudskap till Gazas befolkning.


Paulina de Los Reyes.


Omvärldens handfallenhet

Paulina de Los Reyes bor liksom Escanilla i Uppsala. Hon är professor i ekonomisk historia och ordförande för Sveriges genusforskarförbund (SGF). Hennes huvudsakliga forskningsområden är postkolonial feminism, kritisk rasteori och arbetslivsstudier. Paulina de Los Reyes kom till Sverige som politisk flykting undan den chilenska diktaturen och förstår därför vikten av internationell solidaritet.

– Vi saknar inte information om vad som händer i Gaza, men det internationella samfundet har visat en stor handfallenhet. Däremot är den internationella solidariteten med Gazas befolkning levande och det finns inga murar som kan hindra att denna solidaritet når det palestinska folket.


Hur beskriver du din aktivistbakgrund?

– Jag föredrar att tala om mitt samhällsengagemang som grundades när jag var ung och fick uppleva att ett annat och rättvisare samhälle faktiskt var möjligt. Men när diktaturen raserade dessa och andra drömmar fick jag också lära mig att den internationella solidariteten kan göra skillnad. Inte minst för att solidariteten påminner oss om att diktaturer, blockader och ockupationer alltid har ett bäst före datum och att framtiden är vår.


Varför följer du med kvinnobåten till Gaza?

– Det är svårt att blunda för den humanitära katastrofen som Israels illegala blockad har skapat i Gaza. FN:s rapporter efter kriget 2014 slår fast att befolkningen i Gaza utsätts för systematiska brott mot mänskliga rättigheter som kostat otaliga människoliv och dessutom håller på att utvecklats till en ekologisk katastrof då hela Gaza kan bli obeboeligt inom loppet av några år. Blockaden mot Gaza innebär en kollektiv bestraffning som sakta men säkert berövar palestinierna möjligheter att försörja sig. De kan inte handla med omvärlden, inte resa till Västbanken, de förbjuds av fiska i sitt vatten och har fråntagits det jordbruksland där Israel har upprättat en buffertzon. Infrastrukturen som förstördes under kriget 2014 är fortfarande i ruiner. Barnen drabbas av parasitsjukdomar på grund av brist på rent vatten, många är föräldralösa och hjälporganisationer rapporterar oroande tecken på skador efter bombernas kemikalier. Kvinnor som förlorar sina familjer hamnar i en extremt utsatt situation.


Vad förväntar du dig som resultat?

– Jag tror att resultaten ser vi redan nu. Women’s Boat to Gaza har mobiliserat människor från hela världen som på olika sätt belyser situationen i Gaza. Den har också lyft fram kvinnors situation och visat hur den feministiska solidariteten görs i praktiken. Men jag hoppas så klart att vi lyckas bryta blockaden, att båtarna kommer fram och att mötet med våra systrar i Gaza också innebär att en ny och ljusare framtid öppnas för människorna där.”

Avslutningsvis vänder sig både Paulina de Los Reyes och Jeannette Escanilla till alla solidariska människor, i synnerhet kvinnor, och inte minst latinamerikanska kvinnor med uppmaningen att ”vara med och skapa historia genom att med dikter, meddelanden, fotograferade teckningar, broderier, stödselfies och så vidare skicka hoppingivande solidariska budskap”. Detta kan en göra genom gruppens Facebook-sida."

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: