Ouppfyllda löften om kvinnors representation förnyades

2016-09-18 | Simone Lindsten padlock

UTRIKES

Världens försvarsministrar har satt upp som mål att fördubbla antalet kvinnor i de FN-organ som arbetar för fred. I ett tal i London den 8 september, på ett FN-möte för försvarsministrar om fredsbevarande arbete, framförde Angelina Jolie, som är flyktingambassadör för FN, sin besvikelse över att detta löfte är långt ifrån uppfyllt.

Så många som 80 försvarsministrar har lovat att de före år 2020 ska ha fördubblat antalet kvinnor inom FN:s fredsbevarande polisiära och militära styrkor. ”Det är viktigt för ett effektivt och och uthålligt arbete för fred”, framhåller ministrarna.

För närvarande är 10 procent av FN:s ”blå baskrar” kvinnor, trots att FN redan 2009 satte som mål att andelen skulle öka till 20 procent. På mötet i London enades försvarsministrarna om att arbeta mer aktivt för att nå målen, eftersom kvinnor i de fredsbevarande grupperna bland annat kan bli positiva förebilder för kvinnor och flickor i samhällen, där män dominerar i det offentliga livet. De kan till exempel göra det lättare för kvinnor, som utsätts för mäns våld, att göra sina röster hörda.

Angelina Jolie anser att det är stor skam att löftet om fler kvinnor bland FN-personal i fält inte uppfyllts. ”Vi har i decennier haft konventioner och resolutioner som ska garantera kvinnors rättigheter och skydd för svaga och utsatta grupper som kvinnor och barn. Men kvinnor i till exempel Syrien, Somalia och Centralafrikanska republiken upplever inget eller väldigt lite av detta. Det är också djupt tragiskt att det finns exempel på att kvinnor och exploaterats sexuellt av FN-soldater, som har till uppgift att skydda dem. Det måste vara nolltolerans för sådant agerande!”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: