Hearing om romsk inkludering i rådssalen i Stockholms stadshuset 13 september 2016.

”Den romska kulturen är en del av Stockholm och Sverige”

2016-09-14 | Ann-Margarethe Livh padlock

OPINION

”Det finns vissa människor som försöker utmåla den romska kulturen som främmande i Stockholm, vilket inte stämmer. Den romska kulturen är en del av Stockholm och Sverige och har varit det i flera hundra år”, skriver Ann-Margarethe Livh (V), demokratiborgarråd i Stockholm, efter en hearing om romers rättigheter på tisdagen i stadshuset.

Diskriminering, rasism och förtryck mot romer är högst närvarande i Sverige. Romer i vårt land lever under sämre förhållanden än genomsnittet. Det här beror på att romer systematiskt diskrimineras i alla delar av samhället och det är vår gemensamma uppgift att bryta dessa strukturer. I Stockholm tar vi nu ett steg framåt i det arbetet.

I Sverige lever cirka 50 000 romer, många av dem i långt sämre förhållanden än genomsnittet. Det är viktigt att vi påminner oss om varför. I tider av historielöshet och ryktesspridning på hatsajter är det lätt att romernas historia suddas ut. Romer har behandlats väldigt illa i vårt land. Det är inte alls länge sedan det fanns negativ särlagstiftning för romer i Sverige och det var först 1959 som romer fick rösträtt. Vi har alltså en lång historia av förtryck av romer att hantera.

Regeringen har beslutat om en strategi för romsk inkludering för åren 2012-2032 med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom. Stockholms stad har nu blivit utsedd av regeringen till utvecklingskommun inom romsk inkludering. Det innebär att vi ska förbättra romers inkludering inom sex områden. Dessa är utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering. Det här är en uppgift vi i den rödgrönrosa majoriteten tar på största allvar och målet är förändring.

Romers egna erfarenheter och kunskaper är nödvändiga för att Stockholm ska kunna förbättra och utveckla arbetet mot diskriminering och för inkludering av romer. Därför höll vi igår kväll den första öppna hearingen i rådsalen i Stadshuset i Stockholm om romsk inkludering. Vi bjöd in romska organisationer och företrädare för att samtala med stadens politiker och representanter för stadens förvaltningar.

De ämnen som var uppe på bordet var bland annat kvinnors och ungas roll och utsatthet, skola, språk och kultur, arbetsmarknad och vuxenutbildning och demokrati och inflytande. Många skarpa frågor ställdes till oss politiker och många kloka inspel gavs. Nu ska vi omsätta ord till handling.

Det finns vissa människor som försöker utmåla den romska kulturen som främmande i Stockholm, vilket inte stämmer. Den romska kulturen är en del av Stockholm och Sverige och har varit det i flera hundra år. Nu måste verkligen förändring ske så att romer får samma rättigheter som andra stockholmare. Alla människor ska kunna leva sina liv med vetskapen om att de får ta del av samhället på lika villkor. Vi ska tillsammans se till att det blir så.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: