Kvinnor samlas för att säkra sitt inflytande i fredsförhandlingarna, Bogotá 2013.

Ja till freden

2016-09-13 | II Cumbre nacional de mujeres y paz padlock

OPINION

Påtryckningarna efter den första nationella konferensen för kvinnor och fred i Colombia 2013 bidrog till bildandet av en underkommitté för genusfrågor vid fredsförhandlingarna i Havanna, och till att två kvinnor gavs mandat att föra regeringens talan. Nu kallar organisationerna och nätverken bakom initiativet till en ny konferens, inför folkomröstningen den 2 oktober. Ambitionen är att medverka till en stabil och varaktig fred.

FAKTA/Nationell konferens för kvinnor och fred

Den första konferensen hölls 2013 för att säkerställa kvinnors inflytande i fredsförhandlingarna i Havanna. Den andra hålls 19, 20 och 21 september inför folkomröstningen om fredsavtalet den 2 oktober.

Konferensen har mottagit stöd från FN-systemet under övervakning av UN Women, och länder som Norge, Sverige, Schweiz, Spanien och andra aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete.

500 kvinnor från olika uttryck för organisering av kvinnor, feminister, urfolkskvinnor, jordbrukskvinnors och rurala kvinnors, afrocolombianers, akademikers, med olika sexuella orienteringar, unga, journalister, artister och företagare, kommer att samlas i Bogotá den 19, 20 och 21 september för att påverka mekanismerna för folkomröstning, bevakning och implementering av det generella avtalet om fredsprocessen i Colombia, med hänsyn tagen till kvinnors rättigheter.

Kvinnor som representerar 700 organisationer och sociala rörelser från alla landets regioner samlas dessa dagar i Bogotá, vid det andra nationella mötet för kvinnor och fred, med syftet att främja och tala om vikten av att kvinnor deltar och fattar beslut vid folkomröstningen, bevakningen av implementeringen av det generella avtalet för konfliktens upphörande och byggandet av en hållbar och varaktig fred.

Den första nationella konferensen för kvinnor och fred genomfördes 2013 i Bogotá och tack vare det mötet, där över 400 kvinnor från 30 provinser i landet deltog, uppstod en allians mellan nio organisationer, nätverk och plattformar där kvinnor gick ihop för att påverka rundabordssamtalen i Havanna, en medverkan som de har rätt till, som rättssubjekt, som befolkning med avgörande betydelse för fredsbygget.

Det är viktigt att framhålla att den nationella konferensen för kvinnor och fred med sina påtryckningar bidrog till bildandet av underkommittén för genusfrågor i Havanna, och till utnämnandet av två kvinnor med mandat att föra regeringens talan, 2014, som mekanism för att garantera ett reellt fokus på kvinnors rättigheter i det generella avtalet om fredsprocessen. Sedan dess har konferensen följt denna underkommittés arbete och dess representanter bjöds in vid flera tillfällen för att delta i rundabordssamtalen i Havanna för att ta med sina förslag och på det sättet lyckas se till att dessa inkluderades i det generella avtalet.

Den låga politiska kvinnorepresentationen i beslutsfattande positioner och utformandet av jämlika villkor för kvinnors deltagande i programmen för återlämnande av mark, sanning, rättvisa och skadestånd, i vart och ett av stegen som utgör övergångsrättvisan, garantin för rättvisa för kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld och andra former av våld mot kvinnor, och processen för nedläggning av vapen och återintegrering av är några av de utmaningar som kvinnor står inför skedet som följer på avtalet, och som kommer att diskuteras under toppmötet.

Förhoppningen är att medverkande kvinnor, organisationer och plattformar vid den andra nationella konferensen för kvinnor och fred, ska nå en överenskommelse om agendan för att bevaka implementeringen av det generella avtalet för att avsluta konflikten och bygga en stabil och varaktig fred, och delta i folkomröstningen den 2 oktober. Vi kvinnor är deltagare och beslutsfattare och vi säger ja till freden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: