"Ni Una Menos" på Sergels Torg.

#NiUnaMenos: Kampen mot patriarkalt våld växer

2016-08-26 | Carmen Blanco Valer padlock

UTRIKES

Bara i Lima, Peru, demonstrerade tiotusentals personer för att uppmärksamma våldet mot kvinnor under parollen #NiUnaMenos (Inte en enda mindre). I solidaritet med de peruanska kvinnorna samlades bland andra musiker från Feministas acidas och en peruansk folkmusikgrupp med banderoller och plakat på Sergels torg i Stockholm. Kampanjen #NiUnaMenos har mobiliserat massiva demonstrationer även i Argentina, Chile och Uruguay. Nu till helgen kommer dessutom den första gatuinstallationen ”Zapatos Rojos” (Röda skor) att genomföras i Sverige, med start i Göteborg.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-08-09 ”Rör ni en, rör ni oss alla”

2015-08-04 Spanien mobiliserar för att stoppa mäns våld mot kvinnor

2015-07-23 ”Juárez är toppen av isberget men nu handlar det om hopp”

2015-06-14 #NiUnaMenos: Historisk feministisk kraftsamling

2015-03-27

2015-03-27 Historiskt beslut om feminicidio i Mexikos högsta domstol

Kampanjen mot patriarkalt våld #Ni Una Menos, som efter Argentina, Chile och Uruguay nådde Peru den 13 augusti, kulminerade med att tiotusentals människor visade sitt avståndstagande mot våld mot kvinnor på gator och torg. I Lima beräknas tiotusentals personer ha demonstrerat och även i cirka 60 städer runt om i landet gick folk ut på gatorna. Det förekommer olika uppgifter om antal deltagare i Lima, det har rapporterats från 50 000 till 200 000 personer, vissa lokala källor uppger en halvmiljon.

Även peruaner i diasporan och andra latinamerikaner anordnade olika aktiviteter på tjugofem platser runt om i världen. Till dessa hör samlingen med banderoller och plakat mot våldet på Sergels torg i Stockholm där sjuttiofem personer deltog, bland dem musiker från Feministas Acidas och en peruansk folkmusikgrupp.


Motreaktioner

Kampanjen i Peru och runt om i världen möttes av en slags motkampanj via sociala medier med hotfulla eller föraktfulla kommentarer från män som blev provocerade. Men mot slutet av kampanjen tävlade även myndigheter och aktörer i näringslivet om att stämma in i avståndstagandet mot våldet.

I efterhand går det att konstatera att antalet polisanmälningar ökat markant, samtidigt som en del av dessa ledde till att anmälarna och en del kvinnor som deltog i demonstrationen misshandlades svårt. Bortom dessa smärtsamma men förväntade följder blev #NiUnaMenos-manifestationen ett historiskt avtryck i kampen mot våld mot kvinnor, inte minst genom synliggörandet av denna som brottslig handling och kvinnosamhörigheten bortom klass och ålder samt etniska, geografiska och andra gränser. Redan nu syns en del tecken på framgång, till exempel att konstitutionsutskottet omprövat sitt tidigare beslut så att vårdcentraler kommer att kunna dela ut dagen-efter-pillret, liksom ett förslag om granskning av de domare som friat förövarna i de särskilt grova misshandelsfall som väckte den upprördhet som i sin tur gav upphov till kampanjen. Som kuriosa kan även nämnas att ett mobilappsföretag tagit fram en särskild mobilapp kallad #NiUnaMenos för att snabbt anmäla misshandel.
Röda skor

Men initiativet #NiUnaMenos är inte det enda sättet att uppmärksamma våld mot kvinnor och mord av kvinnor, även kallade femicidio (kvinnomord), ett begrepp som förspanskats och populariserats av den mexikanska akademikern Marcela Lagarde. Begreppet användes från början för att benämna de många straffria mord på kvinnor i Ciudad Juarez, gränsstaden mellan Mexiko och USA. I denna stad rapporterades hundratals kvinnor som ”försvunna” utan att myndigheterna brydde sig. I de fall kroppen återfanns visade de flesta tecken på att ha våldtagits och torterats innan de dog. På så sätt bidrog begreppet femicidio till att väcka medvetenhet kring systematiken i fenomenet med våld som riktades särskilt mot kvinnor av det enkla anledning av att de var kvinnor. Därefter bidrog feministiska rörelsen till att begreppets användning populariserades bland andra än akademiker och kriminaltekniker och finns nu med som brottsrubricering i den mexikanska lagstiftning som ger kvinnor rätt till ett liv fritt från våld.
Men förutom #NiUnaMenos rörelsen har en annan intressant form att förankra debatten om våld mot kvinnor och feminicidio skapats bland fotgängare i städer av den mexikanska konstnären Elina Chauvet. Hennes sätt att uppmärksamma brottsfenomenet är gatuinstallationen ”Zapatos Rojos” (Röda skor). Denna startade just i Ciudad Juarez år 2009 med 33 par donerade kvinnoskor och har nu genomförts i flera städer runt om i Mexiko, samt Italien, Argentina, Chile, Ecuador, Spanien och England. Själva installationen består av dussintals röda skor som sätts i par på en offentlig plats som symbol för alla de kvinnor som inte längre kan använda skorna eftersom de mördats. Enligt Chauvet själv symboliserar den röda färgen kvinnornas blod men även röda hjärtan fulla med hopp.


Röda skor i Sverige

Nu till helgen kommer den första gatuinstallationen ”Zapatos Rojos” (Röda skor) i Sverige att anordnas. Det är Solidaritetsgruppen för Ayotzinapa som i samarbete med konstnären Elina Chauvet under flera månader haft workshops där man talat om ämnet samtidigt som man målat begagnade skor röda. Två av initiativtagarna, Ninfa Estrada och Katia Ibarra, mexikanskor bosatta i Göteborg bjuder därmed att beskåda installationen lördagen den 27 augusti på Götaplatsen mellan klockan 10 och 18. Även i Stockholm och eventuellt i Uppsala planeras liknande installationer i anslutning till Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november. På så sätt bidrar organiserade latinamerikanska kvinnor med nya sätt att synliggöra och skapa diskussion kring våldet mot kvinnor och hoppas inspirera feminister i Sverige.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: