Görel Bohlin-priset till genusforskaren Åsa Gunnarsson

2016-07-01 | FemPers padlock

INRIKES

Årets mottagare av Görel Bohlins pris för framstående genusforskning tilldelas Åsa Gunnarsson, ledande forskare inom fältet genus och skatter och professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum. – Vi är inte så många i världen som studerar skattesystemet ur ett kvinno- och genusperspektiv, och jag ser detta pris som ett erkännande inte bara till mig utan till fältet i stort, säger Åsa Gunnarsson.

Hon är verksam vid Umeå universitet, och för närvarande koordinator för det internationella forskningsprojektet Fairtax, som finansieras av EU:s utlysning Horizon 2020.

Prismotivering:

Såväl nationellt som internationellt har Åsa Gunnarsson med stort engagemang och mod bidragit till att jämställdhets- och genusperspektiv utvecklats och erkänts i rättsvetenskaplig forskning och utbildning.

Åsa Gunnarsson har haft stor betydelse för de resultat som uppnåtts inom Umeå Centre of Gender Excellence och forskningsprogrammet Challenging Gender. Genom flera internationella skatterättsliga projekt och nätverk, bland annat Gender Equality in Revenue Law och Feminist Studies on Taxation and Budgeting (FemTax), har hon bidragit till skatterättslig forskning i världen.

Hennes forskning har även väckt intresse i det omgivande samhället. Åsa Gunnarsson har bland annat inbjudits att presentera sin forskning i riksdag och i departement, och deltagit i FN-sessioner under The Commission of Women. Hon har nyligen engagerats av European Women’s Lobby som skatteexpert i ett råd för att utveckla en feministisk ekonomisk politik i Europa.

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning ges till forskare/lärare vid Umeå universitet som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. Prissumman uppgår till 30 000 kronor och priset delas ut vartannat år i samband med universitets årshögtid i oktober. Tidigare pristagare är Britta Lundgren, Sylvia Benckert, Anne Hammarström, Annelie Bränström Öhman, Ann Öhman och Katarina Hamberg.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: