Bernardita Núñez, verksamhetsledare och Alfhild Oenema ordförande för Terrafem.

Rösta för kvinnors på flykt rätt till ett liv fritt från våld

2016-06-21 | Bernardita Núñez och Alfhild Oenema padlock

OPINION

”Vi på Terrafem har i över 15 år gett kvinnor på flykt samtalsstöd, juridisk rådgivning och skyddade boenden. Vi vet att den osäkra situation som tillfälliga uppehållstillstånd innebär skapar ett hinder för dem att fullt ut påbörja processen att komma ur våldet, både fysiskt och känslomässigt. Detta försvårar integrationsprocessen för dessa kvinnor, vilket gör det svårt för dem att uppfylla försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.” Bernardita Núñez och Alfhild Oenema om riksdagens beslut i dag.

Bernardita Núñez,verksamhetsledare på Terrafem.

Alfhild Oenema, Ordförande Terrafem.

Terrafem uppmanar alla riksdagsledamöter från demokratiska partier i Sverige att i dag rösta för kvinnor och barn på flykts rätt till ett liv fritt från våld och förföljelse.

Vi vet att ni har statistik om hur många människor som befinner sig på flykt, men vi återupprepar den här. Enligt UNHCR befann sig 63,5 miljoner människor på flyende fot i slutet av förra året. Människor på flykt från i bästa fall ett liv i misär och i värsta fall för att få behålla livet överhuvudtaget. Med krig och död i hälarna beger dem sig över land och hav. På vägen till slutdestinationen är ingenstans säkert för dem, inget träd kan erbjuda skugga och ingen bit land är en viloplats.

Vi vet att ni känner till att kvinnor på flykt är en våldsutsatt utsatt grupp och vi vet att ni har kännedom om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och avskaffandet av allt våld mot kvinnor, men vi säger det igen. Sverige ratificerade 1993 FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor. Genom att ratificera deklarationerna har de stater som undertecknat åtagit sig att följa dem och arbeta för att avskaffa allt våld mot kvinnor.

Vi på Terrafem har i över 15 år gett kvinnor på flykt samtalsstöd, juridisk rådgivning och skyddade boenden. Vi vet att den osäkra situation som tillfälliga uppehållstillstånd innebär skapar ett hinder för dem att fullt ut påbörja processen att komma ur våldet, både fysiskt och känslomässigt. Detta försvårar integrationsprocessen för dessa kvinnor, vilket gör det svårt för dem att uppfylla försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Med den vetskapen som ni har hoppas Terrafem innerligt att ni i dag röstar för kvinnors rätt till ett tryggt liv fritt från våld och förföljelse.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: