Konferensen Women Deliver avslutades i torsdags, den 19 maj.

Världen samlad för kvinnors och flickors rättigheter och hälsa

2016-05-22 | Liinu Diaz Rämö , Micaëla Gripenberg padlock

KRÖNIKA/UTRIKES

Den här veckan har Flickaplattformen, tillsammans med nio representanter från sina medlemsaktörer, deltagit på den globala konferensen ”Women Deliver” i Köpenhamn. Konferensen är världens största sammankomst för frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter och hälsa. Närmare 6 000 personer från hela världen reste till Köpenhamn för att utbyta erfarenheter, kunskap och diskutera hur vi går vidare i arbetet för att göra världen till en bättre plats för alla.

FAKTA:

#tjejkunnig är en kampanj på initiativ av Flickaplattformen som syftar till att lyfta tjejers perspektiv på det som rör tjejer. Genom #tjejkunnig skapar vi en bro mellan tjejer och makthavare i Sverige.


OM FLICKAPLATTFORMEN:

Flickaplattformen är samlingspunkten för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Make Equal.


Liinu Diaz Rämö är projektledare och Micaëla Gripenberg är är kommunikatör på Flickaplattformen.

Flickaplattformens uppdrag är att representera unga tjejer, föra deras talan och lyfta flickaperspektivet. För även om Women Deliver ska belysa både kvinnors och flickors situation händer det ofta att problemformuleringarna begränsas till ett vuxet perspektiv.

Som alltför ofta är det bristen på representation som märks vid en första anblick. När en panel på ett seminarium om vinsterna av att investera i flickor och kvinnor utgörs av fem män och endast en kvinna, då har vi fortfarande väldigt mycket att arbeta med. När det endast är politiker, prinsessor och andra makthavare som får prata om flickors situation och rättigheter, tystas de viktigaste rösterna.

För de enda som vet hur det är att vara flicka eller ung tjej, är just de som identifierar sig som tjejer. Unga tjejer har massor att säga och framförallt mycket att bidra med! De sitter inne på en kunnighet som få vuxna kan relatera till, eller vara medvetna om. Därför har vi gjort det till vår uppgift att prata med de tjejer vi träffar och fråga vad det är de skulle vilja förändra i sin vardag och sina samhällen. Det är genom att ge dem en plats att höras på som vi ser till att fler blir #tjejkunniga!

Glädjande är att Women Deliver visat att det finns frågor som går i rätt riktning när det gäller globalt jämställdhetsarbete och kvinnors och flickors rättigheter och hälsa. I nästan varje seminarium har det talats om att stärkandet av kvinnor och flickor inte räcker för att uppnå jämställdhet och jämlikhet; vi måste inkludera männen och prata om deras ansvar i frågan. Tyvärr är det där diskussionen stannar, männen måste inkluderas men få pratar om hur det ska gå till rent praktiskt, hur ska männen bidra för jämställdhet och jämlikhet.

En annan aspekt som glömts bort är samhällets maktstrukturer, normkritik och intersektionalitet har nämnts ett flertal gånger, men diskussionen tas sällan till nästa nivå. Som en global konferens, där en hel värld samlas för att prata jämställdhet och jämlikhet, måste vi vara ödmjuka inför de många och olika kontexter människor representerar. Men även om diskrimineringen och förtrycket tar sig olika uttryck så är det liknande strukturer som är orsaken världen över.

Vi måste därför prata klart och tydligt om patriarkala strukturer, om de normer som formar oss och de könsstereotyper som reglerar hur vi ska leva och vad vi ska sträva efter. Särskilt nu när världen har enats kring Agenda 2030 och tanken är att vi ska arbeta mot 17 gemensamma mål. Då är det inte passande att Danmarks statsminister helt okritiskt lyfter att “Danmark är världens bästa land att leva i som kvinna” eller att problemen med kvinnors rättigheter och hälsa begränsas till en global utvecklingskontext.

Vi måste vara självkritiska och reflektera över alla de utmaningar vi möter i dag. Vi måste se att även vi i Norden har långt kvar till att uppnå jämställdhet och inte fastna i irrelevanta jämförelser. Att vara mindre dålig är inte samma sak som att vara tillräckligt bra.

Konferenser som Women Deliver behöver därför belysa universaliteten i de utmaningar vi möter när det gäller jämställdhetsarbete, kvinnors och flickors rättigheter och hälsa.

Det är dock tydligt att arbetet med mänskliga rättigheter gynnas av konferenser som Women Deliver. Det finns en enorm styrka i att mobilisera människor för att motarbeta förtryck och diskriminering, att lära av varandra och inspirera varandra. Det är också nyttigt att ryckas ur sin egen kontext för att förstå andras utmaningar, att inte fastna i föreställningar om att ens egen övertygelse om vad som är rätt är den enda fungerande lösningen. I fortsättningen vill vi dock att frågor som rör flickor och kvinnor inte reduceras till “kvinnofrågor” som viss svensk media uttryckt i sin rapportering från konferensen. Kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter, end of story!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: