Sanna Vestin under en demonstration för asylrätt i Stockholm den 23 april.

Sanna Vestin: ”Lagförslaget får inte röstas igenom”

2016-05-21 | Sanna Vestin padlock

OPINION

Om exakt en månad, den 21 juni, ska riksdagen rösta om regeringens förslag till tillfällig asyllag. Någon annan motivering än att antalet asylsökande ska minska finns inte. Samtidigt är konsekvenserna oerhörda konstaterar Sanna Vestin: ”Det handlar inte om lite större olägenheter än vanligt. Det handlar om att fler människor kommer att dö, i kriget eller på vägen.”

Sanna Vestin är ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och en av initiativtagarna till Folkkampanj för asylrätt


Namninsamlingen mot lagförslaget pågår till 11 juni.

Om en månad tar riksdagen ställning till en tillfällig asyllag, som skulle leda till att fler människor dör i kriget eller under flykten därifrån. Det här får inte röstas igenom! skriver Sanna Vestin för Folkkampanj för asylrätt.

I den tillfälliga lag som regeringen föreslår att riksdagen ska anta den 21 juni är grundregeln att alla uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade och alternativt skyddsbehövande ska inte få återförenas med anhöriga.

Vad betyder det?

Alternativt skyddsbehövande är till exempel krigsflyktingar från Syrien. De ställs inför omänskliga alternativ: Lämna dina barn i krig och misär. Eller låt alla familjemedlemmar inklusive barnen ge sig ut på livsfarliga resor för att få skydd.

Det handlar inte om lite större olägenheter än vanligt. Det handlar om att fler människor kommer att dö, i kriget eller på vägen.

De som kan visa att de är personligt förföljda räknas som flyktingar. De kan teoretiskt få återförenas, men inte förrän de kan försörja hela familjen.

Ett kryphål för krigsflyktingar att få permanent tillstånd och kunna få återse sin familj, är om de kan få tag på ett jobb.

Vad betyder det?

Din anställningsbarhet avgör om du får stanna och om du får återse din familj, inte ditt skyddsbehov.

Vem kommer att vilja fortbilda sig för att använda sina yrkeskunskaper? Vem kommer att säga nej till ovärdiga arbetsvillkor?

Asylsökande kommer att acceptera vad som helst för att få stanna. Vad gör det med oss alla som kämpar mot osäkra jobb, mot lönesänkningar? Vad gör det med alla som letar efter ett jobb till schyssta villkor?

Vilka tror ni folk kommer att bli förbannade på? Regeringen, arbetsgivarna – eller de asylsökande som bjuder under? Sverigedemokraterna kommer att skratta hela vägen till valurnorna.

Uppehållstillstånd på grund av anställning är dessutom en regel som lämnar barn och ungdomar, gamla, sjuka och handikappade utanför.

Vad gör det med människor att leva i konstant otrygghet? Vad gör det med redan traumatiserade barn om deras rätt att gå kvar i skolan och deras liv ska omprövas vart och vartannat år?

Tidigare har de allra värst traumatiserade, de svårt handikappade och de som placerats i familjehem ibland fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter. Likaså ensamkommande barn som inte har några anhöriga som kan ta emot dem i hemlandet.

Lagförslaget säger att sådana uppehållstillstånd ”endast ska beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa utlänningen”.

Vad betyder det?

Det betyder att de som har humanitära skäl måste bevisa att Sverige skulle fällas i Europadomstolen om de utvisas.

Det här är helt emot Europakonventionens idé. Meningen är att Sverige ska ha lagar som hindrar de allra jävligaste besluten från att fattas. Europakonventionen är inte till för att länderna ska anta lagar som ligger på gränsen till det anständiga och låta Europadomstolen ta hand om överträdelserna.

För att anta så här drastiska saker krävs väl motiveringar, underlag, konsekvensbedömningar? Inte hos regeringen. Det finns ingen motivering annat än att antalet asylsökande ska minska.

Jag tror det är första gången Sveriges riksdag ska anta en lag som inte handlar om brottslingar och som ändå ska drabba enskilda, som ska göra situationen outhärdlig för en viss grupp människor, bara för att avskräcka andra.

Finns det någon gräns? Jag antar att regeringen inte skulle föreslå att vi ska börja piska asylsökande i Sverige för att avskräcka andra. Men annars? Hur illa får man behandla människor i syfte att avskräcka?

Det är klart att fler länder i EU borde ställa upp mer, men det kommer inte att ske genom att Sverige signalerar att flyktingmottagande är en stor belastning. Efter att Sverige gick ut med det här har gränskontroller och regeländringar införts på löpande band. Avtalet med Turkiet har lyft uttrycket ”Fort Europa” till en ny nivå.

Det är inte Sverige som hotas av en katastrof, katastrofen finns i flyktländerna och i grannländernas flyktingläger. Det här lagförslaget får inte röstas igenom. Kan vi inte åstadkomma ett nej så kan vi åtminstone åstadkomma ett uppseendeväckande folkligt motstånd. Det är vi skyldiga flyktingarna.


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: