Frida Sandegård och Magnus Kolsjö tar över som ordförande och vice ordförande i RFSL efter helgens kongress. Avgående ordförande Ulrika Westerlund skymtar till vänster.

Ledarskifte i växande RFSL med planer på expansion

2016-05-08 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

RFSL:s kongress inleddes i fredags och under de tre gångna dagarna har de cirka 165 ombuden röstat fram en ny ledning, tagit beslut om en ny verksamhetsplan och tackat avgående ordförande Ulrika Westerlund och vice ordförande för sex år under vilka förbundet vuxit både i medlemsantal, antal avdelningar och bidragit till förändringar i både lagstiftning och praxis – inte minst när det gäller transpersoners rättigheter.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-04-08 | Frida Sandegård föreslås bli ny ordförande för RFSL

2016-03-22 | Ändrad flyktingpolitik slår hårt mot asylsökande hbtq-personer

2016-01-29 | Ny politisk ledning i RFSL

2015-10-21 | RFSL firar 65 med önskelista

2014-05-04 | Ulrika Westerlund omvald ordförande för växande RFSL

2014-02-07 | Flera gripanden i Ryssland när OS i Sotji invigdes

Kongressen gick på valberedningens förslag och utsåg Frida Sandegård till ny förbundsordförande samt Magnus Kolsjö till vice förbundsordförande.

– Vi är oerhört tacksamma för att ha fått kongressens förtroende och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med RFSL:s avdelningar och aktivister runt om i landet, säger Sandegård och Kolsjö i ett gemensamt uttalande efter omröstningen.

Utöver valet av styrelse fattades en rad beslut i organisatoriska och sakpolitiska frågor under kongressen. Ett sådant beslut är att med hjälp av en referensgrupp skapa nya mötesplatser och ett nationellt nätverk för äldre hbtq-personer samt ett ökat engagemang bland äldre i RFSL – eventuellt i form av RFSL Senior.


Vässad inkludering

RFSL:s kongress beslöt också, enhälligt och under applåder, att tydliggöra sitt arbete för intersexpersoners rättigheter. Emelie Mire Åsell, styrelseledamot i RFSL:s förbundsstyrelse förklarar att den politik som RFSL vill driva ligger i linje med vad internationell och svensk intersexrörelse vill, men att beslutet också handlar om vad RFSL ska göra internt för att välkomna och inkludera intersexpersoner. Huruvida målgruppen för RFSL ska utvidgas till att inkludera intersexpersoner kommer att utredas inför nästa kongress, 2018.

När det gäller arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation slog kongressombuden fast att RFSL ska bli en bättre allierad. Önskemålet har lyfts från medlemmar, samtidigt som RFSL allt oftare berört frågor som rör rättigheter för personer med normbrytande funktionsvariationer. Förbundsstyrelsen betonar i sin proposition att RFSL:s ställningstaganden ska förankras med organisationer som företräder människor med normbrytande funktionalitet, och kongressen antog förslaget med tillägget att det ska omfatta även personer med neuropsykiatrisk funktionsdiagnos.

Under kongressens sista dag beslöts att RFSL:s arbete med asylfrågor ska utökas med anledning av de allt mer restriktiva regler som införts i Sverige med start under hösten 2015 och som slår särskilt hårt mot asylsökande hbtq-personer. Förbundet kommer därför att fortsätta ge stöd till människor även om de får avslag från Migrationsverket och förespråkar nu även möjligheten att använda lagliga icke-våldsmetoder för att förhindra avvisningar. RFSL kommer enligt kongressens beslut aldrig att bistå myndigheter med avvisningar.

En antirasistisk handlingsplan antogs också för 2016-2018 som bland annat slår fast att arbetet mot rasism är allas ansvar – från valberedningen och styrelsens till avdelningarna och kansliet. Organisationen ska nu kartläggas via enkäter som dokumenterar medlemmars, förtroendevaldas och anställdas erfarenheter. Därtill ska den antirasitiska arbetsgruppen utreda hur den som utsätts för rasism inom RFSL ska kunna anmäla det på ett tryggt sätt.


Hyllningar och priser

Under kongressen tilldelades RFSL Dalarna Robert Karlsson Svärds minnespris för arbetet med att få fler migranter att testa sig för hiv via kampanjen We are Survivors. RFSL Newcomers prisades för arbetet med nyanlända hbtq-personer runt om i landet.

En känslosam stund var när Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop på lördagen avtackades för sina insatser under sex år som ordförande respektive vice ordförande för RFSL. I ett pressmeddelande framhåller förbundet att de under denna tid har breddat RFSL:s verksamheter och drivit igenom historiska förbättringar för hbtq-personer. Medlemsantalet har de gångna sex åren ökat från cirka 3 500 till omkring 7 000 medlemmar, och från 30 avdelningar till 37.


Överlämning. Fr v: Ulrika Westerlund, Frida Sandegård, Magnus Kolsjö och Christian Antoni Möllerop. Foto. RFSL/Andreas Paulsson.


Westerlund och Antoni Möllerop, framhöll inför kongressen att organisationen har stor potential att utvecklas vidare, med betoning inte minst på transpersoners rättigheter. Bland segrarna de kan titta tillbaka på finns viktiga förändringar av lagstiftning och praxis när det gäller transpersoners rättigheter.

– Vi har också jobbat hårt med att lyfta hälsofrågor, som bland annat hiv-prevention, frågor om psykisk ohälsa och riskbruk. Här har vi fått igenom att fler studier med ett hbtq-perspektiv har genomförts och vi fått bättre kunskap om hbtq-personers hälsa, säger Christian Antoni Möllerop och hoppas att åtgärder nu ska vidtas.

Ulrika Westerlund beklagar samtidigt den urholkning av asylrätten som är följden av regeringsbeslut och förslag som lagts fram under det senaste dryga halvåret:

– Vi har, tillsammans med den övriga asylrättsrörelsen, engagerat oss aktivt i arbetet med att försöka förhindra förändringarna av utlänningslagen, hittills tyvärr utan större framgångar. Också den utveckling vi sett med en ökande rasism i Sverige är djupt problematisk.

Läs mer om kongressen på RFSL:s hemsida.


Operasångaren Rickard Söderberg höll i programmet under kongressmiddagen. Foto: RFSL/Andreas Paulsson

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: