Utvärderingar bekräftar minskad sjukfrånvaro och underlättad rekrytering som effekt av kortad arbetstid.

Minskad sjukfrånvaro och mer ork med kortare arbetstid

2016-04-26 | Eva Lindholm padlock

EKONOMI

Projektet med sextimmarsdag för undersköterskorna på Svartedalens äldrecentrum i Göteborg startades i februari 2015. Följeforskningen har kommit med en första rapport, som visar att sjukfrånvaron minskat och personalen orkar med arbetet bättre. Projektet ska enligt planen pågå 2016 ut, men allianspartierna vill avsluta i förtid och beslut väntas på nästa kommunfullmäktigemöte den 12 maj. Men det är inte det enda försöket som pågår i Sverige.

RELATERAD ARTIKEL:

2016-05-17 Försök med kortare arbetstid i Göteborg slutförs


FAKTA/Undersköterskor

Den största yrkesgruppen i Sverige, 175 000 personer, varav 93 procent är kvinnor.

I Göteborg ligger undersköterskornas sjukskrivningstal på drygt tolv procent, nationellt på cirka sexton procent.

Medellönen ligger på drygt 20 000 efter knappt 10 år i yrket och cirka 23 000 efter ungefär 30 år i yrket.

Källor: Kommunal, SCB, Försäkringskassan

Undersköterskorna på Svartedalens äldrecentrum arbetar sextimmarsdagar och har 50 procent lägre sjukfrånvaro än resten av undersköterskorna i Göteborgs stad. På ortopeden i Mölndal har arbetstidsförkortningen lett till att man för första gången på tio år har full bemanning, och har kunnat sluta med bemanningsföretag. Båda försöken är en del i att försöka komma tillrätta med de höga sjuktalen för undersköterskor, som i Göteborg ligger på drygt tolv procent, det vill säga 28 dagar om året, och ökar.

På båda arbetsplatserna upplever personalen att de blivit piggare och orkar med arbetet bättre. Bengt Lorentzon är följeforskare vid projektet på Svartedalens äldrecentrum och vill betona att där har antalet arbetade grundtimmar ökat, vilket betyder minskad sjukfrånvaro och minskat behov av vikarier. I korthet möts hyresgästerna, de boende, oftare av personal de känner.

– Och kontinuitet är ett av de viktigaste kvalitetsmålen inom äldreomsorgen, säger Bengt Lorentzon.

Sammanfattningsvis har sjukfrånvaron minskat med nästan 10 procent på Svartedalen, när det gäller hälsa säger 76 procent av Svartedalens undersköterskor att de haft en bra hälsa de senaste tio dagarna, medan motsvarande andel på referensboendet endast är 60 procent. När det gäller att känna sig pigg och lugn kontra trött och stressad är skillnaderna något större, nästan tre fjärdedelar av personalen på Svartedalen känner sig både pigga och lugna medan det endast är varannan på referensboendet som känner så.

För hyresgästerna går det, hittills, att mäta en konkret effekt och det är att antalet aktiviteter för de boende, såsom utevistelse, dans, sång, högläsning, har ökat med 64 procent på Svartedalen jämfört med referensboendet.

– Men man kan ju även tänka sig att piggare, gladare undersköterskor med mer energi och lugn spiller över på hyresgästerna, säger följeforskaren Bengt Lorentzon.


”Fritid och arbete, varje dag”

På ortopeden har arbetstidsförkortningen möjliggjort dubbla skift vid operationsborden, där det första börjar 7 och slutar 13 och det andra börjar 12.30 och slutar 18.30. Det betyder två timmar längre operationstid varje dag och öppnandet av extra operationssal som tidigare varit outnyttjad.

– Vi kan kalla det effektivisering istället för arbetstidsförkortning, säger Lars Engen (V), i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

Förslaget kommer ursprungligen från personalen, och även de är nöjda enligt en första utvärdering. Arbetssituationen upplevs som mer hållbar och mer flexibel. Krockar med exempelvis dagpass direkt efter kvällspass undviks. Behovet av återhämtning upplevs som mindre och personalen känner att de har bättre balans mellan arbete och fritid, varje dag.

Kommunal har hittills inte drivit frågan om sextimmars arbetsdag men Eva Kärrman, ordförande i Kommunal väst, vet att medlemmarna är för förkortad arbetstid.

– Men det är ju för att man inte orkar, för att arbetsmiljön är så tuff.

Samtidigt undrar Eva Kärrman varför inte arbetsgivarna, kommuner och landsting, reagerar och agerar, när en yrkesgrupp mått så dåligt så länge.

– Det är under all kritik, äldreomsorgen är i ett jätteallvarligt läge och rekryteringsbehovet är jättestort.

Höjd lön, fler kollegor, bättre arbetsmiljö, mindre beordrad övertid och större möjligheter till fortbildning lyder Eva Kärrmans recept för att göra undersköterskornas arbete attraktivt.

– Enligt SKL:s prognos behövs 150 000 undersköterskor till 2035, det är en stor utmaning.


Fler som kortar arbetstiden

Oavsett vilket beslut kommunfullmäktige i Göteborg fattar om projektet vid Svartedalens äldrecentrum pågår fler försök med arbetstidsförkortning runt om i landet, och i näringslivet finns exempel där kortare arbetstid införts permanent.

  • På operationsavdelningen på ortopeden i Mölndal (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) smygstartades ett försök i november 2014, som kom igång ordentligt i februari 2015. Personalen arbetar sex timmar fyra dagar i veckan och åtta timmar en dag i veckan. En enkät är klar och ytterligare utvärdering pågår.

  • I augusti 2015 startade Umeå kommun ett projekt med arbetstidsförkortning på äldreboendet Sjöjungfrun, där ska personalen arbeta 30 istället för 37 timmar i veckan. Projektet ska pågå i ett år.

  • Under 2016 ska två avdelningar på Norrlands universitetssjukhus starta ett arbetstidsförkortnings-projekt som ska pågå under två år.

  • Inom näringslivet finns bland andra Toyota Center i Göteborg, som redan 2002 införde sextimmarsdag och konsultföretaget Brath som gjorde det 2012. 2015 bestämde sig även reklambyrån Oss, appföretaget Filimundus, produktionsbyrån Background med flera att testa arbetstidsförkortning.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: