Elias Tuffaha är utbildare på Expo.

Angående faktafelen i en text publicerad i Göteborgsposten

2016-03-27 | Elias Tuffaha padlock

OPINION

”När Heberlein skriver ’...vi måste tala om islam. Vi måste hantera att majoriteten av de terrordåd som drabbar oss, våra värderingar, vår frihet, ja hela vårt sätt att leva, hämtar både argument och drivkraft ur islam.’ förvränger hon verkligheten till att passa tesen hon driver”, skriver Elias Tuffaha med anledning av en uppmärksammad gästkrönika i Göteborgsposten och redogör för faktafelen som tesen bygger på.

Elias Tuffaha är utbildare på stiftelsen Expo.


Källor: Europols rapport, amerikanska utrikesdepartementets egna terrorstatistik för 2014 samt Lars Strömans kritiska text.

”Ann Heberlein är ingen idiot. Hon är inget nättroll. Hon är faktiskt lektor i etik vid Lunds universitet. Hon borde åtminstone ha en grundläggande koll på historien.”

Så skriver Nerikes Allehandas politiska redaktör Lars Ströman som ett svar på Heberleins gästkrönika i GP, Vi måste våga tala om islam som publicerades under lördagen. Hon misslyckas dessvärre också med att återge för Europols statistik på ett korrekt sätt. Faktum är att hon läser rapporten European Union Terrorism Statistics för 2014 som fan läser Bibeln.

I inledningen av sin text skriver Heberlein: ”Enligt Europols senaste statistik (European Union Terrorism Statistics 2006-2014) angående terrordåd i Europa har de ’religiöst motiverade’ attackerna ökat lavinartat: från 179 attacker 2010 till hela 395 år 2014. Samtidigt har vänsterextrem terrorism minskat, 2014 utfördes blygsamma 13 dåd och de högerextrema håller sig på ungefär samma nivå, vilket år 2014 var 34 attacker. Den terrorism som främst hotar Europa är alltså, utan konkurrens, religiöst motiverad. I Europols diskussion flimrar namn på jihadister, liksom organisationer som IS och al-Qaida, förbi. ’Religiöst motiverade’ terrordåd är alltså synonymt med islamistiskt motiverade.”

Det här stämmer inte. Huruvida Heberlein bara har läst statistiken fel eller redogjort för statistiken på ett sådant sätt så att det stärker tesen hon försöker driva låter jag vara osagt. Men, Europols rapport är inte svårnavigerad och ligger på deras hemsida för allmänhetens beskådan.

Vari ligger då faktafelen i Heberleins text?

Hon anger att bara de religiöst inspirerade terrorattackerna under 2014 uppgår till 395. I själva verket rör det sig om 2 och det är förstås 2 för många. Men, det är en enorm skillnad mot vad rapporten faktiskt säger. Däremot har 395 personer enligt rapporten arresterats för misstänkta kopplingar till religiöst inspirerad terrorism. Det totala antalet terrorattacker, som avslöjats, misslyckats eller genomförts, i Europa under 2014 var 201 enligt Europols statistik och då avses vänsterextrema, högerextrema, religiöst inspirerade och etnonationalistiska/separatistiska terrorattacker. Totalt dödades 4 personer i terrorattacker inom EU 2014.

Heberlein anger också antalet högerextrema terrorattacker till 34. Återigen rör det sig om personer som har arresteras misstänkta för den typen av terrorism och inte antal attacker. I själva verket anges ingen exakt siffra för denna kategori. Och, det är i sig anmärkningsvärt att inte fler än 34 personer gripits för den typen av terroraktiviteter än mindre att någon exakt siffra för antal attacker uppges. Men, det är en annan diskussion som har sina egna förklaringar. I en tabell i rapporten anges 109 terrorattacker, som återigen antingen avslöjats, misslyckats eller genomförts, som icke-specifierade. Här återfinns sannolikt en del av den högerextrema terrorismen. Likaså inom kategorin etnonationalistisk/separatistisk där siffran är 67.

När Heberlein skriver ”...vi måste tala om islam. Vi måste hantera att majoriteten av de terrordåd som drabbar oss, våra värderingar, vår frihet, ja hela vårt sätt att leva, hämtar både argument och drivkraft ur islam.” förvränger hon verkligheten till att passa tesen hon driver. Den våldsbejakande islamismen är utan tvekan ett överhängande hot och den senaste veckan bär vittne om det. Och, fler terrordåd utförda av jihadistiska terrorister är att vänta.

Säkerhetstjänsterna måste få de resurser de behöver för att bevaka miljöer som direkt eller indirekt främjar den här typen av terrorism. Men, vi vet också att den våldsbejakande islamismen framförallt drabbar muslimer i muslimska samhällen. Kan vara viktigt att poängtera när Heberlein så tydligt talar i termer av ett ”vi” och hotet från ”dem”.

60 procent av alla terrorattacker under 2014 begicks i Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Syrien. Dessa länder stod för 78 procent av alla förluster i människoliv till följd av terrorism. Det rör sig om ungefär 25 000 människor. Och, det är människor som kanske var på väg till jobbet eller som handlade inför kvällens middag. Det kan vara värt att tänka på i dessa tider när människor flyr krigets helvete.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: