Sissela Nordling Blanco.

”Nu måste alla demokratiska krafter samla sig”

2016-03-21 | Sissela Nordling Blanco padlock

OPINION

”När organisationer som tar sin utgångspunkt i rasism och nazism växer sig allt starkare får inte åsikter som går på tvärs med mänskliga rättigheter stå oemotsagda. Tillsammans kan vi sätta antirasistisk feminism på den politiska agendan och skapa ett samhälle där rasifierade personer inte bara kan överleva, utan faktiskt leva fullt ut.”
Det skriver Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter, med anledning av internationella dagen mot rasism som infaller i dag.

Sissela Nordling Blanco (Fi) är ordförande i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter.

Trots att Sverige anslutit sig till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering får vi upprepad kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté för att inte leva upp till våra åtaganden. Enligt FN:s konvention ska det vara förbjudet att uppmana till rasdiskriminering, och det ska inte heller vara tillåtet att engagera sig i rasistiska organisationer. Men gång på gång ser vi hur rasister tillåts ta över Stockholms gator och torg.

Rasisternas närvaro i det offentliga rummet utgör ett allvarligt hot mot demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna. Hotar och begränsar alla som är föremål för deras hat och våld. Det påverkar inte bara människor som för tillfället söker sig till Sverige eller nyanlända flyktingar. Det påverkar alla rasifierade som lever här, och få konsekvenser in på bara skinnet för stora delar av vår befolkning; hbtq-personer, afrosvenskar, romer, judar, muslimer och rasifierade, men även politiska motståndare så som feminister, antirasister och antifascister.

Vi har ett gemensamt ansvar att värna fri- och rättigheter och motverka diskriminering. När organisationer som tar sin utgångspunkt i rasism och nazism växer sig allt starkare får inte åsikter som går på tvärs med mänskliga rättigheter stå oemotsagda.  Nu måste alla demokratiska krafter samla sig och gemensamt ta kampen mot rasismen på allvar. 

FN:s rasdiskrimineringskommitté riktar även kritik mot att Sverige fortfarande saknar har ett organ som bevakar de mänskliga rättigheterna. Därför är jag särskilt stolt över att vara ordförande i det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter. Den första instansen någonsin med uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna i Stockholm stad. 

Den rödgrönrosa majoriteten har höjt ambitionerna om ett Stockholm fritt från våld och diskriminering och är sedan oktober 2015 medlemmar i det nationella nätverket European Coalition of Cities against Racism. I samarbete med ideell sektor ska jag som majoritetens ansvariga för mänskliga rättigheter se över hur vi med gemensamma krafter kan förnya Stockholmspolitiken och stärka stadens arbete mot rasism och diskriminering. Vi har även instiftat ett nytt pris till minne av medborgarrättskämpen Katarina Taikon för att uppmärksamma aktivister som genom sitt arbete främjar och skyddar mänskliga rättigheter i Stockholm stad.

För det är en mörk tid vi lever i. Rasismen breder ut sig här, i Sverige och runt om i Europa. Nu är det viktigare än någonsin att vi vänder utvecklingen. Vi måste blicka framåt och diskutera vilket samhälle vi vill leva i. I dag är det den internationella dagen mot rasism. En dag som handlar om att gå ihop och kräva sina rättigheter. Tillsammans kan vi sätta antirasistisk feminism på den politiska agendan och skapa ett samhälle där rasifierade personer inte bara kan överleva, utan faktiskt leva fullt ut.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: