Chiles president Michelle Bachelet tog initiativet till det lagförslag som avkriminaliserar abort.

Ett steg närmare återinförd aborträtt i Chile

2016-03-19 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Med 66 röster för och 44 emot röstade representanthuset i Chiles kongress för president Michelle Bachelets lagförslag om att avkriminalisera abort under vissa omständigheter. Förbudet är en kvarleva från diktaturen och beslutet beskrivs som historiskt, även om mycket återstår innan avkriminalisering är ett faktum.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-02-17 Chiles president uppfyller vallöften

2013-12-20 Michelle Bachelet utlovar bred genusagenda i Chile

2013-03-25 Seger och avsked för Bachelet

I dagsläget är abort förbjudet i Chile under alla omständigheter och den som avbryter en abort riskerar upp till fem års fängelse. Den lagstiftningsprocess som nu pågår innebär att aborträtt införs vid så kallad terapeutisk abort, som omfattar tre situationer – när fostret inte kan överleva, när det finns risk för den gravidas liv eller när graviditeten är resultat av en våldtäkt.

Under sin första presidentperiod såg Michelle Bachelet ingen möjlighet att utmana abortförbudet, men i samband med återkomsten till presidentposten efter en vända som ordförande för UN Women utlovade hon en bred agenda för att säkerställa kvinnors rättigheter – inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Bachelets lagförslag om att avkriminalisera abort är en del av den agendan.

Torsdagens beslut i representanthuset föregicks av en intensiv debatt och om lagförslaget passerar även senaten i den chilenska kongressen återstår endast två länder i Latinamerika – Nicaragua och El Salvador – där aborträtten inte existerar alls. Enligt Paula Molina, BBC Mundo-medarbetare i Chile kommer dock motståndet sannolikt att vara större bland senatorerna.

Det finns en tredje instans, med ledamöter från både senaten och representanthuset, som kan komma att få ta ställning, rapporterar BBC Mundo, och om lagförslaget till slut går igenom tänker oppositionen vända sig till konstitutionsdomstolen. Debatten i representanthuset sändes direkt och har stått i centrum för såväl medierapportering som samhällsdebatt och på sociala medier.

Terapeutisk abort har varit tillåten i Chile, men under militärdiktaturen kriminaliserades alla former av abort av Pinochetregimen. Laura Albornoz, advokat, politiker, forskare och kvinnominister under Bachelets första presidentperiod menar att de som strider för aborträtten tvingats gå igenom en sann skärseld. Hon säger till BBC Mundo att avkriminaliseringen är en skuld som återstår för den återvunna demokratin:

– Vi återvann demokratin och de glömde kvinnorna, förutom i reformer för att förstärka den könsbaserade arbetsfördelningen och våra traditionella roller.

René Manuel García, en av de 44 ledamöter i representanthuset som röstade emot en avkriminalisering, gjorde ett inlägg i debatten som citeras flitigt av både meningsfränder och aborträttsförespråkare:

– Vi kan säga att militärstyret eller diktaturen, kalla det vad ni vill, mördade stora personer. Ni mördar dem innan de föds. Vad är skillnaden mellan dessa två brott?

Representanthusets ordförande, Marco Antonio Núñez deklarerade efter omröstningen att:

”Detta är historiskt. Representanthuset har rivit diktaturens sista ideologiska mur.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: