Röda korset sågar regeringens flyktingpolitiska förslag

2016-03-08 | FemPers padlock

INRIKES

FAKTA:

Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Senast på torsdag ska remissvaren på regeringens nya lagförslag rörande asylrätten vara inlämnade. Röda korset har redan lämnat sitt svar på utkastet till lagrådsremiss och avstyrker förslaget i sin helhet:

”Med förslaget urholkas asylrätten genom att skyddet villkoras så att de med goda språkfärdigheter, utbildning och för det svenska samhället relevant arbetslivserfarenhet får större möjligheter att stanna i Sverige och att återförenas med sin familj. Förslaget drabbar särskilt redan svaga grupper. De utmaningar som Sverige står inför bör mötas på andra sätt än det nu föreslagna. Tillräckliga försök har inte gjorts för att hitta alternativa lösningar.

Svenska Röda Korset anser att det är anmärkningsvärt att det föreslås att skyddsgrunden ’övrig skyddsbehövande’ ska avskaffas utan att konsekvenserna av förslaget har utretts och avstyrker förslaget.”

Dessutom bedömer Svenska Röda Korset att införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att leda till allvarliga konsekvenser, särskilt för personer som lider av trauman från väpnad konflikt, tortyr och flykt. Regeringens förslag kommer enligt Röda korset att innebära försämrade förutsättningar för integration samt leder till kostsamma konsekvenser för samhället.

Röda korset delar inte regeringens bild av situationen i Sverige och Europa och anser att lagförslaget bygger på en beskrivning av bakgrunden som är missvisande. Röda korset kritiserar regeringens signalpolitik och anser inte att förslaget kan leda till att fler europeiska länder tar ansvar för den humanitära situationen och leva upp till sina åtaganden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: