Christina Gezelius vill se demokratisk debatt om Sveriges närmande till Nato och att frågan prövas allmänt, i exempelvis ett riksdagsval.

Sveriges närmande till Nato leder till ökad spänning

2016-03-07 | Christina Gezelius padlock 2

OPINION

”Med detta avtal står dörren på glänt för Nato. En annan regering skulle utan vidare kunna öppna den på vid gavel. Natoavtalet kommer att öka den politiska och militära spänningen i vår närhet.
” Det skriver Christina Gezelius och påminner om hur mellanfolkliga kontakter, inte upprustning och militära allianser, är det som skapar trygghet och fred mellan grannländer.

Christina Gezelius är lärare, debattör, feminist, antirasist och fredsaktivist


RELATERADE ARTIKLAR:

2016-03-04 Kvinnofronten: ”Rösta emot värdlandsavtalet med Nato!”

2016-03-01 Hög tid att sluta skönmåla Nato

2016-02-03 8 mars-manifest för bättre värld

2016-01-27 Nyskrivet manifest samlar feministers röster för fred

2015-05-25 ”Påståendet att detta inte är en Nato-insats är ren lögn”

2015-01-20 I skuggan av den nytända debatten om Nato-medlemskap

2014-12-09 Avslöjande om Sveriges dolda Natosamarbete i Bang

2014-08-29 #val2014: Inget parti garant för avvecklad vapenexport

2014-07-18 Bara hökar och vapenhandlare vinner på krigen

Hur skapar vi fred? Hur slipper vi krig?

Sverige har under tvåhundra år lyckats helt undvika eller bli indraget i krig tack vare strategin ”alliansfrihet i fred, neutralitet i krig”, detta trots krig vid flera tillfällen runt våra gränser.


Hur har vi lyckats med detta?


Fred skapas genom att människor träffas, samarbetar på olika plan: arbetsplatser, utbildningsutbyte, kulturella kontakter och inte minst handel. Danmark är det land som Sverige fört flest krig emot historien igenom. Behöver vi i dag med våra täta mellanfolkliga kontakter, till och med en bro för daglig pendling, ens tänka på krigsrisk eller överfall från dansk sida? Det är alltså inte upprustning, militära allianser, ententer eller pakter som skapar trygghet och fred mellan grannländer.

Ett annat tydligt exempel är det kalla kriget så spänningen mellan öst och väst som starkast. Warszawapakten och Nato stod på var sin sida om den så kallade järnridån. Om den ena pakten ökade truppnärvaron eller förändrade vapenarsenalen, kände sig den andra sidan hotad och ökade sin egen vapenarsenal/truppnärvaro. Sverige och Finland utgjorde då en neutral buffertzon i norra Europa. Risken för konflikter var här betydligt mindre än på kontinenten.

I och med det alliansfria Finlands handelsavtal med Sovjet, såg vi en avspänning som ledde till att Sovjet i förtid återlämnade finska Porkalaområdet, ett område med en sovjetisk flottbas i Finlands skärgård. I enlighet med vapenstilleståndsavtalet 1944 skulle Sovjet arrendera området i 50 år men tack vare avspänningen återlämnades området till Finland redan 1956.


Nu förbereds i Sveriges riksdag ett så kallat värdlandsavtal med Nato, ett avtal som med eller utan undantagsparagrafer för kärnvapen eller truppnärvaro och trots försvarsministerns ”garantier”, innebär ett stort steg närmare fullt medlemskap i försvarsalliansen. Med detta avtal står dörren på glänt för Nato. En annan regering skulle utan vidare kunna öppna den på vid gavel. Natoavtalet kommer att öka den politiska och militära spänningen i vår närhet.


Varför uteblir den allmänna demokratiska debatten? Varför ingen allmän prövning av detta avsteg från en under århundraden beprövad lyckad strategi, till exempel i ett riksdagsval?


Inget värdlandsavtal med Nato! 


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20160311 - Erik Danielsson

Bra med samarbeten. Märkligt dock att Sverige - med uttalad utrikespolitisk ambition för gemensam säkerhet - bidragit till att Ryssland fråntagits rösträtt i en samarbetsorganisation som Europardets parlamentarikerförsamling - PACE


20160315 - Naud Vanarot

Samarbete är bra om man delar grundläggande värderingar, om samarbetspartnern är ansvarsfull och har en förhandlingsberedskap (inte ger sig rätten att dominera). Ideologiskt står Sverige långt ifrån USA, vi tycker inte det är rätt att tortera, vi sätter inte 12-åriga barn i fängelse eller använder dödsstraff. Inte heller är vi förtjusta i krig. Som Christina skriver så har vi inte krigat på 200 år medan USA har anfallit andra nationer många, många gånger bara under det senaste hundra åren. USA ser krig som en fungerande lösning, Sverige har undvikit krig och ser krig som ett nederlag i sig. Att närma sig en militär allians med USA (OK, vi kallar det NATO men vem blir lurad av det) är inte ett samarbete på lika villkor utan vore lika fruktbart för oss som för hönan att försöka samarbeta med räven.

I Sverige är vi gynnade av att större delen av vår befolkning inte är krigstraumatiserade. Att vi inte alla har någon bror, syster, förälder, barn, bästa vän, moster eller farbror som blivit krigsskadad, dödad eller torterad ger oss möjlighet att slippa vara fastlåsta i konceptet krig. Detta är rätt unikt och något som världen behöver om vi någonsin ska kunna hitta andra konfliktlösningsstrategier.

Jag tycker vi redan sålt ut oss genom att låta NATO genomföra militärövningar Norrland och förstår inte hur våra politiker kan vara så naiva så de går USA:s och vapentillverkarnas ärende.

Istället för att närma oss NATO bör vi fortsätta försöka arbeta fredsbevarande genom att skapa lösningar som inte bygger på vinna eller förlora, döda eller dödas. När man hittar sådana lösningar är de långsiktigt hållbara medan krig alltid leder till nya krig.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: