#8mars: Kvinnor får symbolisk rabatt på Emmaus Björkå

2016-03-05 | FemPers padlock

EKONOMI

Emmaus Björkå ger 13 procent rabatt till alla som definierar sig kvinnor på internationella kvinnodagen den 8 mars. Rabatten ges i alla Emmaus Björkå sina butiker i västra och södra Sverige. Procentsatsen motsvarar lönegapet till kvinnors nackdel, som ligger på 13 procnet enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

Rabatten blir en symbolisk kompensation för förlorad inkomst, och gäller på alla varor i butikerna. Emmaus Björkå påpekar i ett pressmeddelande SCB:s statistik delar in mänskligheten enligt ett binärt könsuppdelningsystem i en verklighet som är mer komplex än så och att rabatten även gäller transpersoner. Emmaus Björkå poängterar också att diskriminering handlar om långt mer än ojämställda löner.

– Vi ser att patriarkala strukturer råder såväl här i Sverige som i de andra länder där vi verkar, såsom Palestina och Västsahara. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att bekämpa detta. Ett exempel är ett projekt på Västbanken där vi stödjer kvinnor att organisera sig och ta politisk makt, säger Kristin Ivarsson, föreningschef på Emmaus Björkå.

Det faktum att Sverige inte har kommit längre när det gäller löneskillnader är enligt Ivarsson ett tydligt tecken på att kvinnors erfarenheter och förmågor fortfarande värderas lägre än mäns.

– Detta är helt oacceptabelt. Världen har inte råd att låta denna orättvisa fortgå. Vi vill med rabatten uppmuntra alla att kämpa för förändring och rättvisa, säger hon.

Och där kan alla bidra, framhåller Sandro D’Errico, försäljningschef på Emmaus Björkå

– Vi vill uppmuntra alla våra kunder att handla hos oss på 8 mars. Även de som inte får rabatt stödjer vårt arbete mot förtryck och tar tillvara på jordens resurser.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: