Kvinnofronten: ”Rösta emot värdlandsavtalet med Nato!”

2016-03-04 | Kvinnofronten padlock

OPINION

”Kampen för fredlig konfliktlösning kräver mod – rösta emot värdlandsavtalet med Nato!” Uppmaningen kommer från den partipolitiskt obundna, feministiska organisationen Kvinnofronten i ett uttalande från årsmötet förra helgen.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-03-07 Sveriges närmande till Nato leder till ökad spänning

2016-03-01 Hög tid att sluta skönmåla Nato

2016-02-03 8 mars-manifest för bättre värld

2016-01-27 Nyskrivet manifest samlar feministers röster för fred

2015-05-25 ”Påståendet att detta inte är en Nato-insats är ren lögn”

2015-01-20 I skuggan av den nytända debatten om Nato-medlemskap

2014-12-09 Avslöjande om Sveriges dolda Natosamarbete i Bang

2014-08-29 #val2014: Inget parti garant för avvecklad vapenexport

2014-07-18 Bara hökar och vapenhandlare vinner på krigen

Det är med växande oro vi har sett hur både den nuvarande och den förra regeringen allt mer närmar sig militäralliansen Nato, samtidigt som Sverige i praktiken blivit en del av krigförande part i Afghanistan, och Sverige dessutom är ett av de länder som säljer mest vapen i världen räknat per person. Sverige rustar för krig, istället för att kämpa för fredlig konfliktlösning.

Den fråga som ingen av regeringarna verkar ha ställt är: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter?

Kvinnor och barn utsätts för särskilt mycket våld under krig, inklusive sexualiserat våld. Medan krig historiskt sett i första hand drabbade de stridande männen, är de som drabbas av våldet i krig i dag i första hand civila; äldre, kvinnor och barn. Kvinnoorganisationer, både i Sverige och i de länder där krig just nu pågår, har därför gång på gång uppmanat till att politiska satsningar måste flyttas från upprustning till diplomatiska och konfliktlösande insatser, och kvinnor måste få makt och möjlighet att bli delaktiga i förhandlingar om fred och säkerhet.

Du som är ledamot av Sveriges riksdag ska nu i vår ta ställning till det värdlandsavtal med Nato som alliansregeringen skrev på innan valet 2014. Men värdlandsavtalet innebär en förberedelse för krig: det innebär att Sverige ska tillåta och underlätta för Natostyrkor att placera trupper och vapen i Sverige, inklusive kärnvapen (vilket både Norge och Danmark, till skillnad från Sverige, utverkat förbehåll emot). Nato ska också kunna genomföra krigsövningar för att med Sverige som utgångspunkt kunna anfalla tredje land under eget befäl.

Det innebär att Sverige ger upp vår alliansfrihet och vårt självbestämmande, vilket är första steget mot ett fullt medlemskap i Nato. Det är alltså raka motsatsen till att satsa på fredlig konfliktlösning, samarbete och en varaktig säkerhet.

Vi kräver därför av dig som riksdagsledamot, oavsett partitillhörighet, att inte rösta enligt partikrav – ta personligt ansvar, visa civilkurage och rösta emot värdlandsavtalet med Nato!

Uttalande antaget vid Kvinnofrontens årsmöte februari 2016

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: