Gränslöst systerskap!

#8mars: Stor uppslutning kring gränslöst systerskap

2016-03-04 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

På internationella kvinnodagen den 8 mars demonstrerar Stockholsmbor för det gränslösa systerskapet. I Malmö uppmärksammas den internationella kvinnodagen bland annat med en demonstration för mänsklig säkerhet och välfärd. Båda demonstrationerna visar stor uppslutning över partipolitiska gränser kring solidaritet med kvinnor på flykt, krav på välfärd för alla och kampen mot våld.

Mer information om 8-mars demonstrationer runtom i Sverige hittar du i Feministiskt perspektivs kalendarium

”Vi lever i en värld full av gränser som förhindrar kvinnor världen över från att leva sina liv. Det gäller gränser av alla slag – oavsett om det gäller snäva normer, geografiska gränslinjer eller gränser för att ta sig in på arbetsmarknaden”, skriver 8 mars-kommittén i Stockholm på Facebook om demonstrationen de anordnar.

En ovanligt stor och bred uppslutning har 8-marskommittén åstadkommit. En av arrangörerna, Hedda Berkesand, Grön Ungdom i Stockholmsregionen, tror att uppslutningen beror på att årets huvudparoll, ”Gränslöst systerskap”, engagerar och förenar många, oavsett politisk tillhörighet.

– Det är helt fantastiskt att uppslutningen är så bred! Den feministiska kampen är gränslös, och jag tror att vi är många som vill visa att vi står upp för ett öppet samhälle där kvinnor inte begränsas, vare sig geografiskt eller strukturellt. När politikerna stänger gränser och säger att vi behöver andrum måste vi höja våra röster och visa att vi är många som fortfarande tror på det öppna samhället - och att vår kamp är internationell.

De partipolitiska organisationer som samarrangerar i år i Stockholm är: Vänsterpartiet, Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU), Ung vänster, Grön ungdom i Stockholmsregionen, SSU Stockholm, S-kvinnor, Socialdemokraterna, Unga Feminister, Feministiskt initiativ och FI Studenter Stockholms Universitet.

Icke partipolitiska organisationer som samarrangerar är Kurdiska kvinnorådet Amara, Alevitiska kvinnor, Folkens solidaritetförening, Kvinnor för fred Stockholm, Kurdiska mödrar i Sverige, Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter i Iran (KFKI), Kvinnojouren Nina (IKKR) och Varken hora eller kuvad (VHEK).

– Tron på gränslöshet är något som många kan enas kring. Demonstrationen har förutom huvudparollen också tre stycken underparoller: Solidaritet med våra systrar på flykt, mot mäns våld mot kvinnor och för 6 timmars arbetsdag. Dessa paroller har vi gemensamt i 8 mars-kommittén beslutat ska gälla för årets demonstration, säger Hedda Berkesand.

Demonstrationen i Stockholm börjar i år 8 mars klockan 17.30 vid Norra Latin.


8 mars i Malmö

Uppslutning är stor även kring 8 mars-demonstrationen i år i Malmö. Malmöbor uppmärksammar den internationella kvinnodagen genom att demonstrera för mänsklig säkerhet och välfärd.

– Vi lever i en tid då det är viktigt att försvara våra feministiska och antirasistiska segrar. Regeringen reser murar mot flyktingar och använder välfärden som murbräcka. Men krisen i välfärden är inte ny, vi kvinnor har alldeles för länge betalat skattesänkningar för de rika med mer stress, sämre löneutveckling och dålig vård och omsorg. En förutsättning för ett samhälle som håller ihop är satsningar på välfärden, det är fler arbetskamrater som behövs, oavsett om de kommer från Syrien eller från Ystad, säger Martina Skrak, oppositionsråd för Vänsterpartiet Malmö och nyligen vinnare av svenska jämställdhetspriset i ett pressmeddelande. Hon ska tala på Gustav Adolfs torg den 8 mars.

Arrangörerna i Malmö är Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Ung Vänster, Unga Feminister, Seko Skåne, ABF, Dotterbolaget, Kvarnby folkhögskola, Kvinnorättsförbundet, Kvinnor i förening, Malmö jämställdhetsbyrå, Malmö högskolas feministiska förening (MHFF), RFSL, Socialistiska läkare, Svenska freds lokalförening Lund-Malmö, Transports avdelning 12, Malmö FN-förening, Systerskap & religionsmöte, PeaceWorks Malmö.


I Göteborg inleds manifestationen av en förfest med tal av Stina Svensson, Feministiskt initiativ, som läser upp 8-marsmanifestet. Även i Göteborg är temat solidaritet med kvinnor på flykt. I år är det samling på Gustav Adolfs torg och tåg mot Götaplatsen där slagverksgruppen Kiriaka lämnar över till konferencier Ann Ighe från Ship to Gaza som även kommer berätta om projektet Women’s Boat to Gaza.

Bland talarna finns Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana Dinamarca och socialdemokraternas nytillträdda gruppledare Ann-Sofie Hermansson samt Parvin Kaboly, Hekmatist partiet. 8 marskommitté som arrangerar demonstrationen som avslutas med att Göteborgs feministiska kör sjunger.


Positiv trend

Feministiskt perspektivs kalendarieredaktör Ingrid Engarås bekräftar trenden:

– 8-marsfirandet har expanderat till att omfatta de första två veckorna i mars och är i redan i full gång. Nu förfestas det och värms upp runt om i landet. Det finns knappt ett museum, kulturhus, konsthall eller konserthall som inte har minst ett evenemang i samband med 8 mars. Och har de inte ett uttalat program så har de iallafall snappat upp tanken på att boka jämställt och tar tillfället i akt att lyfta aktörer som är kvinnor, något som vi får hoppas ger ringar-på-vattnet-effekt även resten av året.

Engarås tycker sig också notera att det envisa arbetet med att boka jämställt har givit frukt:

– Det är som att det hänt något med bokares och arrangörers blick, de anstränger sig och detta är väldigt hoppfullt. Vidare har vi ett stort antal evenemang där 8-mars-manifestet kommer läsas upp, på torg, vid busshållplatser, på bibliotek och som ett inslag i festivaler. Bland manifestationer finns både röd-grön-rosa samlingar och en förnyad våg av utomparlamentariska initiativ.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: