Lisa Palm, Feministiskt initiativ Stockholm.

”Du ska inte behöva betala för dina rättigheter”

2016-02-21 | Lisa Palm padlock

OPINION

”Tillgång till en meningsfull fritid är en mänsklig rättighet för barn och unga. Att unga har någonstans att vara på sin fritid och att fritiden inte ska kosta är grundläggande för ett gott liv.” Det skriver Lisa Palm, kommunfullmäktigeledamot för Fi i Stockholm, som har korsläst rapporten Skillnadernas Stockholm med polisens lista på Sveriges mest utsatta områden.

Lisa Palm är kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ i Stockholm.

Polisen publicerade nyligen en lista på Sveriges mest utsatta områden. Flera är i Stockholmsområden. Samma områden som listats som ”farliga och utsatta” är också de områden som sticker ut i rapporten Skillnadernas Stockholm.

Genom att se på polisens lista och rapporten jämsides så kan vi se att boende i områden som av polisen anses vara utsatta är också där unga har sämst hälsa och minst möjlighet till en meningsfull fritid. Om du bor i en förort som Bromma eller Hägersten är dina chanser till god hälsa och aktiv fritid betydligt större. Det betyder alltså att dina sociala och ekonomiska förutsättningar spelar stor roll för din möjlighet till ett gott liv. Det handlar om klass. När sådana här skillnader uppstår är det främst barn och unga som drabbas.

Högern skanderar ofta med att det är fler poliser och bevakning som behövs. Men är det verkligen polisiära insatser som behövs för barn och unga? Vi har under åren av borgerligt styre sett hur resurser från öppen fritidsverksamhet har dragits in, att vårdcentraler har lagts ned och en centralisering till innerstaden. Bevakningsinsatser kan aldrig ersätta en fritidsledare, läxhjälpare eller kurator på ungdomsmottagning. Det är tydligt att de unga, äldre och ekonomiskt utsatta snarare har fått betala för skattesänkningar som skett från borgerligt håll, medan de rika har stått som vinnare. Det vill säga att de utsatta områdena har fått betala för de rika områdenas välstånd.

Ett problem som finns i dag som leder till att många unga hamnar i utsatthet är vad som sker i glappet mellan skoltimmarna, nämligen ungas fritid och möjlighet till egen tid. Barnkonventionen säger att alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid – men vem har en meningsfull fritid och hur mycket kostar den? Även dessa frågor får vi svar på i rapporten Skillnadernas Stockholm som visar att de barn och unga som kommer från välbärgade hem har möjlighet till en aktiv fritid, men det barn vars vårdnadshavare inte har pengar får klara sig själva. Det kan handla om allt från att ha råd med ett SL-kort, spela fotboll eller ta danslektioner.

Det är inte okej att det i dag finns så stora skillnader i barns tillgång till rättigheter som likvärdig utbildning, skälig levnadsstandard, social trygghet, skydd mot våld, delaktighet och inflytande, kultur och fritidsaktiviteter, etc. Det är en grundtanke i barnkonventionen att barn har fullt och lika människovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering. Du ska inte behöva betala för att få dina rättigheter tillgodosedda.

Tillgång till en meningsfull fritid är en mänsklig rättighet för barn och unga. Att unga har någonstans att vara på sin fritid och att fritiden inte ska kosta är grundläggande för ett gott liv. I Stockholms stad satsar den rödgrönrosa majoriteten på just detta genom att arbeta för inkluderande mötesplatser och fritidsgårdar, trygga bibliotek, sänka priser på kulturskolan och stärka ungas egen organisering. På så sätt skapar vi en jämlik stad oavsett var du bor eller dina ekonomiska förutsättningar. Du ska inte behöva betala för dina rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: