Malin Björk sitter i EU-parlamentet för Vänsterpartiet.

Kvinnors utsatthet upphör inte när flykten är över

2016-02-08 | Malin Björk padlock

UTRIKES

”Våldet mot flyktingar och alla människor som inte är vita ökar i Europa. Och detta innebär att kvinnor på flykt är dubbelt hotade, som kvinnor i ett patriarkalt samhälle, och som icke-vita i ett samhälle där rasismen får härja”. Det skriver Malin Björk (V) som också berättar hur hashtagen #NoSexismNoRacism kom att trenda på Twitter i samband med att Köln-attackerna debatterades i EU-parlamentet.

Malin Björk är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

När vi debatterade behovet av en ny jämställdhetsstrategi i EU-parlamentet en kväll förra veckan var extremhögerns bänkar tomma. I övriga högerns bänkar satt det några ledamöter, framförallt kvinnor, som mest vill prata om kvinnliga egenföretagare och kvotering till bolagsstyrelser. Min prioriteringslista ser helt annorlunda ut, men de var iallafall där för att debattera och ge sin syn på EU:s jämställdhetspolitiska dagordning.

Nästa kväll skulle vi debattera ”Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser”. Nu var extremhögerns folk på plats och i de andra högerbänkarna satt en drös av män som vi som brukar debattera jämställdhet och feminism aldrig sett röken av tidigare. Det var nämligen de som hade föreslagit en debatt som fokuserade på Köln-attackerna.

Jag har lovat mig själv att de inte ska få ta en millimeter av vårt kamputrymme med sitt hat, kvinnoförakt, och rasism. Tillsammans med de mer progressiva krafterna i EU-parlamentets jämställdhetsutskott lyckades vi motsätta oss en debatt på rasisternas premisser, och fick igenom att titeln för plenumdebatten skulle breddas.

Och denna kväll, för att försäkra oss om att debatten inte skulle kapas av extremhögerns nationalistiska sexister eller högerns rasistiska patriarker, lanserade vi i vänstergruppen en Twitterkampanj under hashtagen #NoSexismNoRacism. Den trendade! Såklart. Vi var också många på andra sidan i EU-parlamentets stora plenisal som stod upp mot dessa män och kvinnor som aldrig tidigare och inte heller nu bryr sig om kvinnors rätt till våra kroppar.

Och det är när vi talar om kvinnors kroppar som vi också måste tala om att det är just kvinnliga flyktingar och migranter som betalar det kanske högsta priset för den alltmer inhumana flyktingpolitik som EU fastlägger och som rasisterna vill se.

Flera rapporter, nu senast från Amnesty, varnar för kvinnliga migranters utsatthet när de korsar gränser, även inom Europa. Kvinnor vittnar om att de känner sig hotade och att de blir utsatta för sexuellt våld då de flyr genom Europa, av polis, smugglare, och manliga flyktingar. Det handlar om män som utnyttjar kvinnornas utsatthet för sex. Det är tydligt att kvinnliga flyktingars situation skiljer sig från männens.

Därför var det positivt att jämställdhetsutskottet i EU-parlamentet äntligen röstade igenom en rapport med rekommendationer om kvinnliga flyktingar och asylsökandes situation i EU. Vänsterpartiet, tillsammans med vår vänstergrupp i EU-parlamentet arbetade för att sätta människor, närmare bestämt kvinnor, i centrum och inte gränser.

Vi ville granska EU:s flyktingpolitik utifrån vad den gör mot kvinnor och hur den behöver ändras för att skydda kvinnor. Det är tydligt att legala vägar in i Europa är det främsta sättet att öka säkerheten för kvinnor på flyktvägen, samt att värna rätten till asyl och att stå upp för de internationella åtaganden EU och dess medlemsländer har.

Vi vill också att kvinnors uppehållstillstånd ska vara självständigt och inte kopplat till en partner, eftersom det sätter kvinnor i en oerhört sårbar situation. Vi vill att flyktingförläggningar och flyktingläger görs säkra för kvinnor och hbtqi-personer. Vi vill ha en snabb familjeåterförening som inte har försörjningskrav eller krav på permanent uppehållstillstånd.

Långtifrån allt, men ganska mycket av vår politik blev antagen i jämställdhetsutskottets rapport. Om några veckor ska den röstas igenom av parlamentet i sin helhet. Det blir en rysare. Men en aspekt som vi inte lyckats lyfta tillräckligt, och som den senaste tidens lynchmobbar och mordbränder på ett våldsamt sätt gjort oss uppmärksamma på, är att kvinnliga flyktingars utsatthet inte tar slut i samband med att flykten tar slut.

Våldet mot flyktingar och alla människor som inte är vita ökar i Europa. Och detta innebär att kvinnliga flyktingar är dubbelt hotade, som kvinnor i ett patriarkalt samhälle, och som icke-vita i ett samhälle där rasismen får härja. Det är dags att sätta stop för den utvecklingen, i Sverige och Europa. Vänstergruppens krav förra veckan på en debatt i EU-parlamentet om hur vi ska stoppa det ökande våldet mot flyktingar var ett sätt att sätta ner foten och börja ställa regeringar till svars.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: