Mika Oskarson Kindstrand läser upp 8 mars-manifestet.

8 mars-manifest för bättre värld

2016-02-03 | Undertecknarna padlock

OPINION

”En annan värld är inte bara möjlig, hon är redan på väg. Under en lugn dag kan du om du lyssnar noga, höra henne andas” – aktivisten och författaren Arundhati Roys berömda citat avslutar utkastet till 8 mars-manifest, som lästes upp vid upptakten för initiativet Feministisk mobilisering för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning, på tisdagen i Högdalen, Stockholm. Manifestet är öppet för alla som vill ansluta sig.

Här hittar du Feministisk mobilisering för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning på Facebook.

Här kan du underteckna manifestet.

För att ansluta dig till den nationella manifestationen för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning den 8 mars skickar du ett meddelande till Feministisk mobilisering för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning med information om arrangör (privat eller organisation), tid och plats via Facebook eller via mejl till 8marsmanifestet@gmail.com


Här kan du läsa mer om initiativet:

2016-01-27 Nyskrivet manifest samlar feministers röster för fred

Åhörare, deltagare

från jordens alla länder


Fast vad är ett land? En nation? En gräns?

Påhitt. Av oss människor, som det mesta vi har om kring oss. Berättelser vi diktat för att skapa en känsla av kontroll i världen.


Det är förmågan att skapa berättelser som gjort att vi människor tagit herraväldet på jorden. De ger oss ett gemensamt mål och skapar tillit. Utan berättelser hade vi vare sig byggt pyramider eller spekulerat på börsen.

Politk. Reklam. Kapitalism. Religon. Konst.


Berättelserna vi orienterar oss efter tycks ofta så sanna att vi glömmer att det är vi själva som ska-pat och upprätthåller dem.


”Vi måste arbeta för att kunna konsumera och vi måste konsumera för att tillväxten ska öka för att vi sedan ska ha råd med allt som egentligen är viktigt.”


Så låter nu en av de starkaste.


Men åhörare, deltagare.

Den berättelsen börjar få oönskade konsekvenser.


Isarna smälter på Arktis, öar läggs under vatten och öknar breder ut sig. Vi lever som att vi hade 3,7 jordklot. Som att vi aldrig uppfunnit matematiken.


En vanlig familj i Sverige, bygger med sina konsumtionsvanor, sitt liv på att en människa från något av jordens fattigaste länder arbetar gratis. Slaveriet är alltså ännu inte avskaffat.


Klyftorna ökar.

1 procent av jordens befolkning äger nu 99 procent av de samlade tillgångarna.


Åhörare, deltagare.

Den här berättelsen skapar tävling mellan länder och människor.

Den sorterar människor i vi och dom.

Den skapar och upprätthåller konflikter.


Krig pågår i Syrien och på många andra platser runt om i världen. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och än fler kommer göra det.


Det sägs att det behövs hårdare tag för att få slut på krigen. Och mer vapen för att vi ska känna oss säkra. Vi lägger 5 miljoner kronor i timmen på vårt militära försvar men anser oss inte har råd ta hand om de människor som flyr hit undan krigets följder.


Åhörare, deltagare.

En människa kan mot en berättelses framtida löften förmås till de mest avskyvärda handlingar.


Men också till de vackraste.

Om berättelsen vore en annan.


Och de finns.

Och de som inte finns kan vi skapa tillsammans.


Berättelserna om alla människors lika värde.

Om att allt omkring oss bara är till låns.

Blommor vissnar men växer upp på nytt. Människor åldras och barn föds.


Åhörare, deltagare.


För hundra år sedan samlades Sveriges kvinnor i en manifestation för fred. 89 000 kvinnor undertecknade ett manifest som lästes upp på 343 platser.


Nu gör vi det igen.

I en manifestation för jämlikhet, hållbarhet och nedrustning.

För det vi värderar högst måste ständigt vinnas på nytt.

På nya sätt.

Av nya generationer

För kommande generationer,

Och denna kamp är ofrånkomligt förbunden med allt levande omkring oss.


Åhörare. Deltagare.


”En annan värld är inte bara möjlig, hon är redan på väg. Under en lugn dag kan du om du lyssnar noga, höra henne andas.”


Arbetsgruppen för 8 mars-manifestet:

Stina Oscarson

Gudrun Schyman

Veronica Svärd

Hanna Midfjäll

Karin Tennemar

AnnaKarin Hirdwall

Kerstin Bergeå

Mika Oskarson Kindstrand

Angelica Jennesved

Catrin Anlér Blomberg

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: