Amnesty: Vårdslös vapenhandel bakom IS övergrepp

2015-12-08 | FemPers padlock

UTRIKES

I en rapport publicerad idag uppmanar Amnesty International alla stater att införa ett totalt vapenembargo mot de syriska regeringsstyrkorna, liksom mot de väpnade grupper inom oppositionen som medverkar till att begå krigsbrott, brott mot mänskligheten och andra allvarliga människorättskränkningar.

Taking Stock: The arming of Islamic State visar genom expertanalyser av tusentals bilder och videofilmer hur IS-krigare använder vapen - mestadels plundrade från irakiska militärförråd - som har tillverkats och designats i ett stort antal länder, bland annat Ryssland, Kina, USA och EU-länder.

Decennier av dåligt reglerade vapenflöden in i Irak liksom slapphänta kontroller på marken har försett den väpnade grupp som kallar sig själv för Islamiska staten (IS) med en stor och dödlig vapenarsenal som används för att begå krigsbrott och brott mot mänskligheten i Irak och Syrien.

– Den omfattande och varierade vapenarsenal som används av den väpnade grupp som kallar sig själv för den Islamiska staten är ett skolboksexempel på hur vårdslös vapenhandel spär på övergrepp i en enorm skala, säger Patrick Wilcken, utredare på Amnesty International.

Omfattningen av IS vapenarsenal återspeglar decennier av oansvariga vapenöverföringar till Irak. Detta har uppstått genom flera försummelser då det kommer till att hantera vapenimporten och få till stånd en tillsynsmekanism för att undvika att vapnen kommer i fel händer under den USA-ledda ockupationen av Irak 2003. Även släpphänta kontroller över de militära förråden liksom korruption bland de efterföljande irakiska regeringarna har bidragit till problemet, enligt rapporten.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: