Digitalt kvinnobiografiskt lexikon på gång

2015-11-26 | FemPers padlock

FEMINISM

I de stora biografiska lexikon som historisk forskning ofta utgår är antalet kvinnor få. Det väcker frågan huruvida det inte funnits konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker eller författare som är kvinnor. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram ”glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor”.

− I befintliga lexikon missgynnas kvinnor, bland annat på grund av rådande könsnormer i urvalskriterierna, men också för att ojämlika villkor gjort att männen haft större utrymme att genomföra handlingar som gjort officiella avtryck i samhället, säger Maria Sjöberg, professor i historia som leder projektet tillsammans med Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap.

Det kvinnobiografiska lexikonet har fyra urvalskriterier: a) kvinnor med anknytning till Sverige som har bidragit till samhällsutvecklingen i Sverige, internationellt, regionalt eller lokalt b) historiskt betydelsefulla kvinnor som har levt i Sverige c) pionjärer på olika områden d) kvinnor som bidragit väsentligt i kampen för könens jämlikhet.

Projektet pågår under två år. En redaktion bestående av både historiker och litteraturvetare kommer att göra urvalet och utse skribenter som uppskattningsvis ska författa 1 000 artiklar till lexikonet. Tanken är att det ska vara tillgängligt gratis på webben och länka till andra uppslagsverk, arkiv och museer. På så sätt skapas ett historiskt relevant källmaterial för studier av såväl kvinnors som mäns skilda och ibland lika villkor i det förflutna. Lexikonet kommer att finnas både på svenska och på engelska.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: