En av tre kvinnor, världen över, har upplevt fysiskt eller psykiskt våld.

#25nov: Startpunkt för aktivism mot mäns våld mot kvinnor

2015-11-24 | Veronica Lindström padlock 1

INRIKES

Återigen är det dags att uppmärksamma åtagandet från världens länder om att avskaffa våld mot kvinnor. Den 25 november inleds även FN:s 16 dagar av aktivism mot våldet. Tidigare år har det varit relativt tyst. Nu hoppas flera på ett större uppmärksammande 2015. I flera städer arrangeras fackeltåg, panelsamtal och konsert.

FAKTA:

Infographic: Violence against women

* Det var delegationen från Dominikanska republiken som lade fram förslaget att 25 november skulle bli också FN:s internationella dag för att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Dagen har högtidlighållits av feministiska rörelser i Latinamerika och Karibien sedan de höll sitt första forum 1981 i Bogotá. Detta till minne av systarna Maria Theresa, Patria och Minerva Mirabal som mördades 1960 på grund av deras politiska aktivism mot den dominikanska diktatorn Rafael Trujillos tyranni.


HÄNDER I SVERIGE:

Unizons kvinnojourer och tjejjourer anordnar ljusmanifestationer, seminarium, teater och musik

Tjej- och kvinnojourerna i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) anordnar fackeltåg, ljusmanifestationer, föreläsningar och panelsamtal för att uppmärksamma våldet mot tjejer och kvinnor

Ur kalendariet:

GÄVLE: Tyst fackeltåg genom Gävle

STOCKHOLM: Nej till Kvinnomord! Ljusmanifestation

STOCKHOLM: Öppet hus hos Män för Jämställdhet

MALMÖ: Ljusmanifestation

UPPSALA: Tillsammans gör vi skillnad - panelsamtal och fackeltåg

Onsdag 25 november är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. FN:s generalförsamling instiftade dagen 1999, en dag som högtidlighållits sedan 1981 i Latinamerika och Karibien*. En 16-dagars period av global aktivism för att motverka våld mot kvinnor, inleds på onsdag.

– Mäns våld mot kvinnor är inte en privat fråga, det är det största problemet i det moderna samhället. WHO kallar problemet för en global pandemi. Det måste helt enkelt uppmärksammas och pratas om på alla nivåer, säger Susann Stambolidou Tellebo från Uppsala Kvinnojour.

Precis som andra kvinnor riskerar kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld av en partner, men de riskerar också att utsättas av andra personer, exempelvis vårdgivare, personliga assistenter eller färdtjänstpersonal.

– Våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar är ett allvarligt och osynligt problem, som måste uppmärksammas mycket mer, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Jonas Lundgren på organisationen Varken hora eller kuvad påpekar också tystnaden inför, och av, den internationella dagen.

– Tyvärr har det fortsatt att vara ganska tyst, inte bara runt den specifika dagen utan generellt kring ämnet alla dagar om året.


Missar inget

I Uppsala uppmärksammas den dock speciellt i år. För första gången samarbetar organisationerna Tjejjouren, Kvinna till Kvinna och Uppsala kvinnojour i ett större arrangemang. Samarbetet började med att Kvinna till kvinna kontaktade Tjejjouren som i sin tur kontaktade kvinnojouren som redan planerat sina evenemang.

– Istället för att överlappa med våra evenemang så samarbetar vi istället. På så sätt kan alla som vill delta också delta i allt, säger Susann Stambolidou Tellebo.

I Uppsala arrangeras fackeltåg, panelsamtal och välgörenhetskonsert. Panelsamtalet sparkar igång dagen klockan 15.30 på Ungdomens Hus. Vid 17.30 kommer ett fackeltåg gå av stapeln som börjar på torget framför Uppsala resecentrum och avslutas på Ungdomens hus. Efter fackeltåget drar en välgörenhetskonsert igång inne i Ungdomens hus med artistgruppen LöstFolk, sångerskan Nayomi samt DJ Melika. Susann Stambolidou Tellebo påpekar att tidigare år har cirka 50 personer totalt marscherat i fackeltåget och att reaktionerna generellt sett varit väldigt få.

– Det är inte som med 8 mars, tyvärr. Det är en relativt ny FN-dag och att uppmärksamma 25 november är ganska nytt i Sverige. Men det kommer nog bli mer och mer, säger Susann Stambolidou Tellebo från Uppsala Kvinnojour.

Kvinnojouren i Uppsala har funnits sen 1981 och kontaktas varannan dag av en ny person som utsatts för våld. Stambolidou Tellebo tror att kommunens prioritering av kvinnojouren är en av anledningarna till dess etableringen. I nuläget har de exempelvis möjlighet att anställa en fjärde person till och med nyår 2015. Hon ser också universitetsstadens forskning och utbildning som skäl till varför kvinnojouren lyckats förankra sig i just Uppsala.

– Forskning, teori och praktik går hand i hand i staden, säger Susann Stambolidou Tellebo.

Men hon tillägger att skillnaderna i prioritering av kvinnojourer är stora mellan Sveriges kommuner.

– Det ska inte spela någon roll var i landet du bor för vilken hjälp du får, alla borde få lika bra hjälp, säger Susann Stambolidou Tellebo.


Räcker inte

Skillnader i likabehandling sker på alla platser i landet anser Handikappförbunden. Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar också så kallat funktionshinder-specifikt våld, det vill säga våld som är riktat mot själva funktionsnedsättningen eller till behov kopplat till det. Samhällets insatser för utsatta kvinnor bör vara tillgängliga för alla kvinnor. Handikappförbunden anser därför att regeringen bör vidta åtgärder för ökade kunskaper om våld, trakasserier och hatbrott mot kvinnor med funktionsnedsättningar.

– En åtgärd är inrättandet av ett nationellt kunskapscenter för våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Ett förslag som tidigare avslagits med motiveringen att det inkluderas i det vanliga arbetet för kvinnofrid. Vi menar att det inte räcker. Det behövs särskilda kunskaper våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, säger Stig Nyman.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151124 - Carin Holmberg

I LUND i Stadshallen uppmärksammas denna dag med föreläsningar film och en Ljusmanifestation mellan 16-21.00.

Vill du bara komma på Ljusmanifestationen är den kl 20.30 på Stortorget.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: