SKL:s nya ordförande Lena Micko, tidigare kommunalråd i Linköping.

Kvinnojourer kan undantas från upphandlingsregler

2015-10-30 | FemPers padlock 3

INRIKES

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-10-20 Självständiga jourer när de rödgrönrosa motarbetar våld

2014-11-18 Banbrytande partnerskap för kvinnojour i Sigtuna

Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller kongress den 11-12 november i Karlstad. Kongressen ska ta ställning till en viktig motion: Utveckla formen för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap (IOP).

Bakom motionen står Lars Bryntesson, kommunalråd i Sigtuna kommun. Förslaget innebär att verksamheter som kvinnojourer ska undantags från upphandling och SKL uppmanas uttala sitt stöd till de kommuner, landsting och regioner som arbetar med att utveckla relationerna med civilsamhällets ideella och idéburna organisationer på annat sätt än genom upphandling. Dessutom föreslås att SKL inleder ett systematiskt arbete med att utveckla modeller för långsiktigt hållbara relationer mellan den offentliga sektorns aktörer och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer.

Tidigare i år skrev ministrarna Ardalan Shekarabi och Åsa Regnér, tillsammans med SKL:s ordförande Lena Micko samt representanter från kvinno- och tjejjourernas två stora förbund Unison och Roks i en debattartikel att ”Kvinnojourerna har genom åren hjälpt hundratusentals utsatta människor som behövt både akut och långsiktigt stöd. Hitintills har kvinnojourernas verksamhet upphandlats i liten utsträckning. Det har dock på senare tid blivit allt vanligare att konkurrensutsätta skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och deras barn – den tjänst som kvinnojourer bidrar med. Vår gemensamma bild är att väldigt många ideella föreningar i dag är hänvisade till upphandlingsregelverken och andra modeller som bygger på konkurrens med kommersiella aktörer. Det är inte en acceptabel utveckling.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151030 - Carin Holmberg

Det känns som att rubriken gått händelserna i förväg eller är min läsförståelse dålig. Regeringen har sagt något men inte beslutat. Och SKL kanske tar en motion i frågan i december. Men än så länge är inget bestämt helt enkelt. När det är klart och beslutat damma av den här rubriken!


20151030 - Jenny Rönngren

Helt korrekt läst, tack för påpekandet! Ett kan föll bort i all hast. Ändrar och dammar av när klart...


20151030 - Carin Holmberg

Suveränt! Jag håller tummarna för att det blir ett beslut:-))

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: