Malmö stad sänker jämställdhetsambitionerna, menar oppositionskommunalrådet Hanna Thomé (V).

Malmö stad skär hårt i jämställdhetsbudgeten

2015-10-29 | Vera Atarodi padlock 1

EKONOMI

Malmö stad har i feministiska kretsar uppmärksammats för de senaste årens satsningar på jämställdhet. Igår, onsdag, fick Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöd i kommunstyrelsen för att mer än halvera budgeten för jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete. Endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-05-22 Minoritetsstyre i Malmö sedan V förkastat ultimatum om skatten

2014-05-05 Malmös jämtegrering framåt

2014-04-24 ”Stockholm ska ta efter feministiska Malmö”

2014-02-07 Malmö stads bolag ska sponsra jämställt

2013-11-05 Malmövänstern efterfrågar inkluderande skolböcker

2012-11-24 Malmö går i bräschen för jämställda löner

Malmö stads kommunstyrelse beslöt under gårdagen att inrätta ett nytt utskott – ”Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter”. Det fattades även nya beslut angående fördelningen av medel som rör jämställdhetsintegregering, antidiskriminering och nationella minoriteter. Förändringarna innebär bland annat att budgeten för jämställdhetsarbete skärs ned.

2015 tilldelades folkhälso- och jämställdhetsutskottet 13,8 miljoner kronor medan det nya utskottet kommer att ha 5 miljoner kronor till sitt förfogande. Med andra budgetposter inräknade blir det sammanlagt drygt 7 miljoner kronor som istället kommer att ingå i kommunens allmänna budget.

Nils Karlsson (MP), kommunalråd med beredningsansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, menar på att det är ett steg i ett långt led för att uppnå samma mål som Malmö stad tidigare haft gällande jämställdhet.

– Det säger sig självt, vi jobbar ju med jämställdhetsintegrering och då måste vi integrera jämställdheten i alla delar av det politiska arbetet. Vi kan inte bara ha det som ett externt arbete, utan det måste genomsyra allas arbete och då måste pengarna också fördelas likaså, säger Nils Karlsson.

På frågan huruvida Malmö stad är redo för ett sådant steg, svarar han att det självklart kommer att följas upp och att kommunstyrelsen tar på största allvar att arbetet för jämställdhet och antidiskriminering fortsätter i samma takt som tidigare.

Oppositionskommunalråd Hanna Thomé (V) ser beslutet som en tydlig indikation på en ambitionssänkning i jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Hon tror att Malmö, som tidigare har varit en modellkommun ur denna aspekt, kommer få svårigheter med att fortsätta vara en förebild.

– En viktig poäng med att öronmärka pengar är att kommunen visar att det arbetet som görs tas på allvar. Hur kan vi jobba med frågor som vi inte kan tänka oss att finansiera? Det blir problematiskt, säger Hanna Thomé.

Vänsterpartiet lämnade Malmös rödgröna majoritetsstyre i samband med fullmäktigesammanträdet i maj på grund av oenighet om budgeten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att fortsätta styra i minoritet. Under kommunstyrelsens sammanträde igår var Anders Skans (V) ensam om att reservera sig mot förslaget att mer än halvera.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151030 - Carin Holmberg

Återigen stolt över V!!!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: