Till vänster: Ann-Christin Erlandsson (S). Överst till höger: Owe Hermansson, lokalredaktör på Mariestads-Tidningen, nedanför gymnasielärare Malin Ohlsson och Björn Thodenius (M).

Välkommen föryngring i politiken – för de flesta

2015-10-26 | Tove Gontran padlock

INRIKES

Tillbaka till Gullspång, kommunen i norra Skaraborg där Feministiskt initiativ (Fi) tog två mandat i fullmäktige valet 2014. I intervjuer med representanter från kommunfullmäktige samt två andra personer med god insyn i Gullspångs politiska klimat rullas den lokalpolitiska historien upp och det är tydligt att kommunpolitik, på många sätt, skiljer sig från riksnivå.

ARTIKELSERIE:

Del 1: Initiativet som rört om i Gullspång

Del 2: En välkommen föryngring – för de flesta

Del 3: Fi i de tretton kommunerna – en sammanställning över mandat och inflytande publiceras på tisdag den 3 november

Gullspång har Vänerns kust i väst och ligger i både Västergötland och Värmland. Huvudorten Hova är ett borgerligt småbrukarsamhälle medan orten Gullspång är ett bondesamhälle. De båda samhällenas olika prägel gör att kommunen kan beskrivas som splittrad. I kommunfullmäktige finns 31 mandat. Sedan senaste valet har Socialdemokraterna (14 mandat) majoritet i samverkan med Centern (3 mandat). Oppositionen består av Moderaterna (8 mandat) och Fi (2 mandat) samt Sverigedemokraterna (2 mandat) som samverkar med det lokala partiet Rätt väg (2 mandat). För närvarande sitter 17 män och 14 kvinnor i fullmäktige och medelåldern ligger runt 55 år.


Välkomnat – och inte

Moderaten Björn Thodenius gör sin andra mandatperiod i fullmäktige och är en av dem som sett till att Fi sitter med i kommunstyrelsen genom en valteknisk samverkan. Han tror att Fi:s framgångar kan härledas till att det saknats ett lokalt alternativ för många S-väljare som tröttnat på sitt parti. Genom att Fi nu sitter med i presidiet upplever han att diskussionerna blivit mer vitala än innan.

– Det är bra att det kommer in nya personer som engagerar sig och Fi vill lyfta fram många frågor som vi också är engagerade i, som att satsa på barn, ungdom och skola. Vi har varken försvar eller tunnelbana här så det är mindre ideologisk skillnad på det kommunala planet, menar Thodenius.

Han påpekar dock att de inte släppt ifrån sig platser i presidiet utan berett väg för Fi istället för att ge platserna till Socialdemokraterna (S).

Ann-Christin Erlandsson (S) är kommunfullmäktiges ordförande. Hon tror också på att nytänkande varit en stor del i Fi:s framgång samt att Lii Bergman som person har en stark personlighet och framtoning. Socialdemokraterna var dock inte intresserade av ett samarbete med Fi.

– Vi har haft ett långt och gott samarbete med Centern i fullmäktige och såg ingen anledning att bryta det. Men jag tycker det är bra för alla att Fi kommit med och dessutom sitter i presidiet, säger Erlandsson.

En av Socialdemokraternas samarbetspartners, centerpartisten Bo Hagström har en annan infallsvinkel:

– Fi är i princip en avknoppning av det lokala missnöjespartiet Vår Framtid. Deras agenda påminde lite om Fi:s och det är många där ifrån som är engagerade nu. Hagström menar att Fi hittills för det mesta styrs av Moderaterna i fullmäktige. Han är också osäker på om man kan kalla dess inträde i fullmäktige för ”framgång” då han tror att partier som inte har någon stark förankring uppåt (till riksdagen) riskerar att försvinna ganska snabbt.

– Traditionellt dör missnöjespartier ut. Det är i och för sig bra att yngre människor kommit in i politiken, men de hade nog kunnat komma längre och påverkat mer om de engagerat sig i redan etablerade partier, tror Hagström.


Bengt Hansson och Bo Hagström.

Lennart Ardemo (SD) och Bengt Hansson (Rätt väg) är båda kritiska till Fi och dess politik.


– Det är bra att det kommit in yngre i politiken, men det hade varit bättre om de var intresserade av något annat än Fi. Jag tycker de är ett onödigt parti eftersom jag inte ser några motsättningar eller skillnader mellan kvinnor och män i dag, säger Bengt Hansson. Lennart Ardemos teori är att Fi:s två mandat beror på två unga tjejer som har stort inflytande bland sina kompisar.

– Jag ser inget fruktbärande för framtiden i deras politik och mest hänger de efter Moderaterna, säger Ardemo och uttrycker att han egentligen inte är så insatt eller intresserad av Fi:s politik.

Bilden av Fi:s inflytande i kommunpolitiken hittills är alla överens om: det har inte gjort så stor skillnad. Önskvärt eller icke önskvärt, beroende på vart man själv står politiskt.

– Politik är en långsam process så det får ta tid, säger Ann-Christin Erlandsson (S).


Yngre engagemang

Malin Ohlsson är gymnasielärare i samhällskunskap och historia bosatt i Hova. Genom sin yrkesroll och kontakten med ungdomar i Gullspång samt de angränsande kommunerna Mariestad och Töreboda har hon reflekterat mycket över Fi:s inträde i kommunpolitiken. Hon tror också på det sociala nätverkets betydelse i en liten kommun.

– Många kvinnor arbetar i den offentliga sektorn i Gullspång och kände nog att de inte kunde identifiera sig med de andra politikerna. Fi plockade upp många mjuka frågor från skolan och omsorgen, sådant som är viktigt i vår vardag och skapar trygghet.

Som kommunmedborgare har Malin Ohlsson inte märkt någon direkt skillnad i politiken än, förutom att hon upplever att det diskuteras politik i andra sammanhang än förut. Hon menar att Fi hittat arenor att nå ut till människor som kanske inte annars är politiskt engagerade. Som gymnasielärare har hon märkt ett tydligt intresse för Fi och frågorna de lyfter.

– Det är tydligt att man som ung är mer polariserad och många känner av konsekvenserna av strukturerna i samhället. Jag tror också att Gudrun Schyman som person har varit betydelsefull för ungas engagemang i Fi, säger Ohlsson.


Låg profil

En annan person med god insyn i Gullspångs kommun är lokalredaktören Owe Hermansson. Sedan år 2000 har han producerat en sida i Mariestads-Tidningen, fem dagar i veckan, med nyheter och reportage från kommunen.

Owe Hermansson tror även han på ökad effekt i liten kommun där det inte behövs så många röster för att slå igenom.

– Också finns det en tradition i kommunen med små udda partier som uppstickare. Kommunpartiet Vår Framtid är ett exempel på det, med borgerligt stöd fick de majoritet i fullmäktige i valet 1998. Även Sveriges Pensionärers Intresseparti har suttit i fullmäktige. Sedan Rätt Väg och nu Fi.

Hermansson påtalar även Lii Bergmans person som viktig.

– Fi kom från ingenstans och tog sig in i fullmäktige på kort tid. Lii som person är karismatisk och vältalig. Det minns jag framför allt från en webbsänd debatt nära inpå valet. Efter den träffade jag på människor som var imponerade av hennes sätt att debattera.

Hermansson har heller inte upplevt någon större skillnad i det politiska klimatet sedan Fi kom in. När det väl gäller är de fortfarande rätt så små med sina två mandat och enligt Owe har Bergman hållit en låg profil hittills.

– Det är nog smart, att komma in som ny och tro att man är något kan vara livsfarligt. Men framöver skulle jag vilja se att Fi visade sig lite mer i debatten.

Kanske är det för nära inpå valet för att se effekt och förändring av det lilla partiet som kom in från ingenstans i den lilla kommunen? Men att nätverkande och socialt engagemang kan ge resultat i ett litet samhälle står det ingen tvekan om. Lii Bergman och de andra i Fi Gullspång har redan lämnat ett avtryck, på ett eller annat sätt, hos kommuninvånarna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: