Morgan Alling bekräftar Anita Hogeborn-Kullanders värsta farhågor i SVT-serien Morgans mission.

”Åtgärder mot mobbning startar hos oss själva”

2015-10-26 | Anita Hogeborn-Kullander padlock

OPINION

”Mobbning stoppar man inte med några ’lära-känna-övningar’. Det går mycket djupare än så. När han och tv-kamerorna har gått därifrån så är det fortfarande samma lärare och samma vuxna runtomkring barnen.” Det skriver psykologen Anita Hogeborn-Kullander som menar att Morgan Alling – och teveserien Morgans Mission – börjar i fel ände.

Anita Kullander är legitimerad psykolog och inledde sin yrkekbana med forskning på mobbning.

RELATERAD FORSKNING:

Vad är det för fel på mig? Gruppsamtal med en femteklass där en hackkyckling försöker bli accepterad av sina klasskamrater

Anita Hogeborn-Kullander, Stockholms universitet, 1985

Lika barn leka bäst – Faktorer som påverkar kamratval i 2-3 års-åldern

Anita Kullander, Stockholms universitet, 1990

Vem bryr sig om de mobbade barnen? P1 Debatt 2015-10-25 med Alexandra Pascalidou

Tisdagen den 3 september 1991 stod det ”Mobbning börjar på dagis!” på DN:s löpsedel. Det syftade då på min forskning som presenterades i en artikel med titeln ”Vuxna har svårt för avvikande barn – Personalens attityd viktig för hur dagisbarnet uppfattas i kamratkretsen, menar forskaren Anita Kullander.”

Nu har det gått 24 år och jag har arbetat som psykolog inom förskola och skola sedan dess. SVT visar nu Morgans MissionMorgan Alling ska åtgärda mobbning i en klass. Jag reagerade starkt negativt på det första avsnittet, framförallt för att jag anser att ingen metod är bättre än dess utövare.

Inför första avsnittet var jag lite bekymrad över detta eftersom han arbetar med klassen – när det är de vuxnas värderingar och signaler man måste arbeta med. Det är tyvärr ganska vanligt att lärare säger ”men han är ju en knepig sort så man kan förstå att…” ”Men hon beter sig ju så avigt så man förstår ju att ingen vill vara med henne…” Mina värsta farhågor besannades tyvärr.

Morgan Alling börjar i fel ände menar jag. Det är samhället och de vuxna runt omkring som skapar normerna och atmosfären på gatorna, i klassrummen och hemmen. Hans insats i första avsnittet hjälpte mobbarna att ytterligare kränka en klasskamrat. Jag tycker att det är som att sätta geten som trädgårdsmästare. Det han gör har otaliga lärare gjort före honom och misslyckats. Mobbning stoppar man inte med några ”lära-känna-övningar”. Det går mycket djupare än så. När han och tv-kamerorna har gått därifrån så är det fortfarande samma lärare och samma vuxna runtomkring barnen.

Tre program har nu visats och mina värsta farhågor har tyvärr besannats – med råge. Mobbningen och konflikterna har ökat i klassen, lärarnas engagemang saknas, Morgan är en ”trevlig prick” som det är kul att snacka med och ”forskaren” Björn Johanssons trovärdighet är lika med noll.

När jag arbetade på Nytorpsskolan i Enskededalen så arbetade vi fram en metod som grundade sig på dessa deviser. Den fick pris två gånger.

På en studiedag för lärarna fick jag fria händer att arbeta för tryggheten på skolan. Vid en genomgång med samtliga lärare så nämndes 42 elever som troligen mobbade. I en skola med 700 elever så var det 42 (!) identifierade elever.

Alla lärare fick hjälpas åt att ha trygghetssamtal, det vill säga intervjua den mobbade. Det skulle då göras av en lärare som inte undervisade eleven. Sedan fick en annan lärare prata med mobbaren och tala om vad man visste och meddela att det skulle upphöra omedelbart. Efter samtalet med respektive elev, det vill säga samma dag, var det obligatoriskt att ringa hem till respektive vårdnadshavare.

Efter en vecka följde man upp med den mobbade och mobbaren. I de flesta fall hade mobbningen upphört. Lärarna var tillsagda att vara uppmärksamma på om den mobbade svarade positivt för att inte besvära läraren – för att det var för jobbigt att erkänna – det vill säga det vanliga att mobbaren lägger skulden på sig själv.

Men den stora vinsten kanske ändå var att lärarna blev medvetna om att mobbning förekom ”mitt framför ögonen på dom”. Efter lärarnas intervjuer med mobbade elever så var det flera som kom till mitt rum eller satt i lärarrummet och grät av förtvivlan över hur elaka barn kan vara.

Försvann mobbningen då? Nej, men den minskade radikalt och barnen började berätta. De vågade lita på vuxna – det var ett stort steg.

Hur gör man när lärare mobbar elever? Det är ett personalärende och ska hanteras av rektor och kommunens personalavdelning.

På en annan skola pratade jag med ett barn om mobbning och skolans Charlieprogram. Hen sade: ”Charlie är bra men på rasterna gäller andra regler”. Det blev tydligt att det är stor skillnad på teori och praktik.

Alltså: Ingen metod är bättre än dess utövare.

Vilket för oss tillbaka till min ursprungliga devis: Åtgärder mot mobbning startar hos oss själva!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: