152 röster gav Fi två mandat. Nätverkande ger större ringar på vattnet i ett litet samhälle än i en storstad, tror Lii Bergman.

Initiativet som rört om i Gullspång

2015-10-22 | Tove Gontran padlock 1

INRIKES

Gullspång i norra Skaraborg var en av 13 kommuner där Feministiskt initiativ (Fi) röstades in i fullmäktige 2014. Med 4,5 procent och två mandat har de fört in ett nytt perspektiv bland gamla vanor. Lii Bergman som startade upp lokalavdelningen i Gullspång berättar om framgångssagan samt vad det innebär att arbeta med en feministisk ideologi i en liten kommun.

ARTIKELSERIE:

Del 1: Initiativet som rört om i Gullspång

Del 2: En välkommen föryngring – för de flesta

Del 3: Fi i de tretton kommunerna – en sammanställning över mandat och inflytande

På väggarna i Gullspångs kommunhus nämndsal hänger sju målade porträtt av före detta ordförande. Alla män. Samt ett foto på den enda kvinnan. Här fick Feministiskt initiativ (Fi) tredje högsta procentandelen röster bland kommunerna med Fi-representation efter Simrishamn och Stockholm i kommunvalet 2014.

Allting började med att Gullspångsbon Lii Bergman bestämde sig för att sluta bara sitta hemma och ”tycka en massa” och gå till handling i stället.

Årsskiftet 2013/14 började hon fiska efter intresse i närsamhället och snart hade Fi Gullspång en liten grupp redo att ställa upp i kommunalvalet. En av dem var Sarah Johansson som nu är ordförande i lokalgruppen.

Med utgångspunkt i moderpartiet kokades Fi:s politik ner så att den skulle passa kommunen och med ett färdigt valmanifest började arbetet för att få röster nog att ta sig hela vägen in i kommunhuset. Det märktes att nytänkande slog väl ut.

– Under valarbetet upplevde jag det som att folk kom fram och vågade uttrycka feministiska åsikter för första gången, berättar Lii Bergman.


Utveckling lockar

Gullspång är en liten kommun med stora utmaningar och kanske inte en given plats för Fi:s politik att attrahera väljare. Medelåldern är hög och utbildningsnivån låg, till skillnad från storstadsregionerna och de studentstäder där Fi tidigare fått fäste.

Fördelen med ett lågt invånarantal är att det inte krävdes så många röster. Med 152 personer som stoppade Fi:s röstsedel i kommunkuvertet fick de till och med två mandat. Just detta är en viktig faktor tror Lii Bergman – socialt nätverkande och engagemang ger större ringar på vattnet i ett litet samhälle än i en storstad.

Sarah Johansson tror också att det hårda förarbetet lönade sig. Inför valet tryckte de upp foldrar och delade ut till samtliga kommuninvånare, var ute och diskuterade och debatterade mycket samt syntes i sociala medier.

– Men man ska inte glömma att för att rösta på oss måste man hålla med om vår ideologi och det är fortfarande en hög procentandel av invånarna trots att kommunen är liten, vill Bergman understryka.

En annan viktig aspekt på framgången är att fyra stora riksdagspartier inte är representerade i fullmäktige och troligtvis fick Fi röster från både V- och MP-väljare.

Men det handlar också mycket om att ett nytt parti symboliserar utveckling.

– Folk gillar nya partier, de vill ha in nytt och framförallt unga i kommunen. Andra partier har inte lyckats rekrytera unga, men det har ju vi, säger Lii Bergman.

Hon flyttade till kommunen för sju år sedan. Att inte ha någon historia eller socialt sammanhang på orten har underlättat för henne att agera.

– Men utan de andra som växt upp i Gullspång och känner orten väl hade vi inte kunnat gå till val, vi bidrar alla med olika perspektiv.


Vill lämna spår av jämställdhet

På grund av en omorganisering i kommunen efter valet har det tagit tid för Fi att komma in i rutinerna och det politiska arbetet med frågorna de vill driva. Till en början motarbetades de av majoriteten, men som vice ordförande i presidiet och representant för oppositionen upplever Bergman att de sedan kommit in i processen som vilket annat parti som helst. De får komma till tals som alla andra och hamnar sällan i konflikter om sakfrågor.

– Troligtvis för att vi inte ses som ett hot. I alla fall inte i nuläget, annat kanske det blir inför nästa val när vi ska slåss om rösterna? tror hon. Fi gick till val på ökad insyn och transparens samt att öppna dörrarna till kommunhuset för att skapa engagemang hos invånarna. Annars har kommunala frågor en spännvidd mellan stort och smått, ofta handlar det om konkreta saker i närsamhället som det skall beslutas om och åtgärdas.

En viktig sakfråga är skydd för kvinnor. För kvinnor och barn i kommunen som är utsatta för våld och hot finns närmsta hjälp till skydd och stöd i Skövde, sju mil bort. Fi vill arbeta för att akuta lösningar upprättas inom kommunen.

Lii Bergman sitter även med i tekniska nämnden och arbetar för jämställd snöröjning. Traditionellt prioriteras stora industrier och mansdominerade arbetsplatser medan förskolor och skolor får vänta.

– Det logiska borde ju vara att skolorna prioriteras då man lämnar ungar först och sedan går till jobbet, tycker hon.

En återkommande fråga när Bergman pratar om Fi:s arbete i kommunen är just skolan. Med yngre personer i fullmäktige belyses den på ett annat sätt än innan. Många äldre politiker befinner sig inte i skolvärlden och är därför inte insatta på samma sätt som de som har barn i skolålder. Fi tror att långa väntetider och dåliga skollokaler bromsar inflyttningen till kommunen.

Viktig är också den ständiga kampen för att motverka att traditionella könsroller och normer präntas in hos barn och ungdomar.

– Man måste se detta i ett längre och större perspektiv. Följer vi bara skollagen kommer det att få effekt i framtiden åt alla håll. Könsrollen ligger inte i vår biologiska natur, utan vi jobbar stenhårt med att lära in den från början. Då borde vi kunna jobba lika stenhårt åt andra hållet, menar Bergman.

En stor fråga som Fi hittills drivit är att få Gullspångs kommun att skriva på en avsiktsförklaring för ett jämställt Västra Götaland. Med tiden hoppas Fi på att deras arbete med ska lämna spår av jämställdhet i kommunen i både större och mindre sammanhang.


Uppslutning inför framtiden

Trots tider av eskalerande näthat och stora motsättningar i det politiska livet känner varken Lii Bergman eller Sarah Johansson att folk blivit provocerade av Fi:s framgångar.

– Kanske är folk konflikträdda och kanske pratas det i hemmen? Dock har jag hört uttryck som ”här kommer småflickorna” och ”oj, här har vi lite kvinnlig fägring” när vi kommer in i kommunhuset, säger Bergman.

Sarah Johansson är född och uppvuxen i Gullspång. Hon håller med om att reaktionerna varit mest positiva, både från äldre och yngre invånare.

– Många påpekar att det är viktigt att unga människor kommer in i politiken för att skapa förändring. Ju mer jag jobbar med detta, desto mer inser jag hur mycket ett feministiskt parti behövs här.

Lite över ett år har gått sedan valet och Fi Gullspång är i början av processen att arbeta för förändring och en feministisk agenda i den lilla kommunen.

Det övergripande målet just nu är att växa. Efter ett möte med Gudrun Schyman i Gullspång för några veckor sedan fick de 21 intresseanmälningar. Det är en stor uppslutning i ett mindre samhälle.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20151027 - gudrun tiberg

Heja hela FiGullspång! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: