Malin Nilsson, generalsekreterare, IKFF.

IKFF välkomnar fredspris till tunisisk demokratiaktör

2015-10-09 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

Nobels fredspris 2015 tilldelas National Dialogue Quartet för insatsen under Jasminrevolutionen i Tunisien 2011, för arbetet med att införa demokrati i landet. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) som själva nominerades till priset välkomnar beskedet men beklagar samtidigt att ”norska nobelkommittén inte valde att specifikt lyfta kvinnors bidrag eller hur kvinnors rättigheter skrivits in i den nya tunisiska konstitutionen”. Feministiskt perspektiv talade med Malin Nilsson, IKFF:s generalsekreterare i Sverige.

FAKTA/National Dialogue Quartet

I den nationella dialogkvartetten ingår: Fackföreningen Tunisian General Labour Union (UGTT) Arbetsgivarorganisationen Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA) Människorättsorganisationen Tunisian Human Rights League (LDTH) samt den nationella advokatföreningen Tunisian Order of Lawyers.


RELATERADE ARTIKLAR:

2015-06-26 ”Vapenexporten kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter”

2015-04-30 När 1 000 farliga kvinnor samlades i Haag

2013-04-02 Vapenhandelsavtalet i hamn – bara ett första steg

”Kvartetten banade väg för en fredlig dialog mellan medborgare, partier och myndigheter och hjälpte till att hitta konsensusbaserade lösningar”, skriver den norska Nobelkommittén i sin motivering.

– Vi är glada över att det civila samhällets oerhört viktiga bidrag till freds- och demokratiseringsprocessen i Tunisien synliggörs, en central aktör för att den här typen av processer ska lyckas och bli hållbara. Kvinnliga aktivister och kvinnoorganisationer var drivande i jasminrevolutionen 2011 och har fortsatt vara det i arbetet som följt. Vi beklagar dock att norska nobelkommittén inte valde att specifikt lyfta kvinnors bidrag eller hur kvinnors rättigheter skrivits in i den nya tunisiska konstitutionen, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

Hon anser att Nobelpriset ska användas just till att uppmärksamma de fredskämpar som bygger säkerhet i sina lokala samhällen. Malin Nilsson hade också hoppats att årets pristagare skulle bli en gräsrotsrörelse, en organisation från civilsamhället eller individer som arbetar för fred och säkerhet.

IKFF hoppas att årets fredspris leder till att omvärlden i högre grad fortsätter följa utvecklingen i Tunisien, och det civila samhällets helt centrala roll.

– Världens ledare måste inse att konflikter inte kan lösas med vapen, dialog är enda vägen för hållbar fred och demokrati. Min förhoppning är att kvinnors arbete nu tydligare kommer att erkännas och att det folkliga engagemanget i den tunisiska processen fortsätter växa. Det behovet är stort i många fredsprocesser världen över, säger Malin Nilsson.


Är världen mer redo för fred nu än den var 100 år sedan?

– Svårt att veta. Jag tror att vi ändå nått en bit. Vi har nu de internationella mekanismerna som kan hindra krig, vi har FN även om det inte är perfekt, vi har olika resolutioner. Ändå saknas pusselbitar som behöver vara på plats för att vi ska ha fred i världen. Men fortfarande handlar det om politikernas vilja att använda de resolutioner som kan leda till varaktig fred. Men vi har kommit en del på väg.


Har opinionen för fred förändrats nu när folk kan uttrycka sin önskan och vilja mer genom de sociala medierna?

– Sociala medier och internet har öppnat upp fler plattformar för engagemang för fred. Men det finns också en viss pessimism bland människor. Folk får mer inblick i de konflikter som pågår i världen, och det gör att en del blir uppgivna. De tycker att fred är ouppnåeligt. IKFF spelar en viktig roll i denna fråga och visar att det går att engagera sig och förändra, men det tar tid, ibland mer än 100 år!


Svenska IKFF:s kongress 2015.

IKFF var en av som hade nominerats till Nobels fredspris 2015. Nomineringen mottogs med glädje av kvinnorörelser runt om i världen.

– Det är jätteroligt att vi var bland de nominerade till Nobels fredspris, särskilt i år som IKFF fyllde 100 år, det kändes extra intressant.

Det är inte första gången som IKFF:s namn har funnits bland de nominerade till Nobels fredspris. Malin Nilsson menar att det beror på den internationella kvinnoorganisationens långt fredsarbete och globala engagemanget för fred och säkerhet.

– Vi finns i 30 länder, våra sektioner arbetar i olika kontexter. Våra nationella sektioner befinner sig i konfliktländer eller i länder som Sverige där, regeringen exporterar vapen. I flera länder bygger våra sektioner säkerhet. Vi har bidragit till resolution 1325, som innebär en inkludering av kvinnor vid freds- och säkerhetsförhandlingar. Vi har bidragit till det globala vapenhandelsavtalet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: